Drømtorp holdeplass lå  mellom Ski og Kråkstad stasjoner. Den åpnet 1932, ble lagt ned 9/12-2012, og revet årsskiftet 2012/13. I 2008 ble det registrert 44 av/på-stigende pr. døgn. Det var en kort perrong der og man måtte sitte i spesifikke vognnummer for å komme seg av på holdeplassen. Mange av vognene var utenfor plattformen. Ingrid Bjørnov hadde en tekst med tittel «For kort perrong» i et show på Latter "...  det går ikke an å legge ned en stasjon med et navn som Drømtorp". Hun bor jo i Tomter og tok vel toget forbi stadig vekk.

Langli holdeplass lå mellom Kråkstad og Skotbu stasjoner. Holdeplassen ble åpnet i 1932, og ble betjent av NSBs lokaltog mellom Mysen og Skøyen. Holdeplassen ble lagt ned 9. desember 2012 i forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell for jernbanetrafikken i østlandsområdet.  Holdeplassen hadde i 2008 et passasjertall på 15 av- og påstigende pr. døgn.