Rett ved Sandbakken kan du i en loddrett fjellvegg se et malt portrett av Jesus i kjortel. Kunstneren var Helmut Alfred Rohloff (Rolov) som kom til Norge fra Tyskland etter andre verdenskrig. Her ved Sandbakken malte han tre bibelske motiver rett på fjellveggen. Maleriet av Jesus kalt han for Påskemorgen. Det har holdt seg forbausende godt gjennom flere titalls år i all slags vær. Maleriet ble dessverre utsatt for hærverk og Helmut tok det svært tungt, men han malte en ny versjon av Jesus over det gamle. Førsteutkastet av maleriet viste en mild Jesus med utstrakt naglet hånd. I den nye versjonen har Jesus et usedvanlig skarpt blikk som om han vil advare hver enkelt om å holde avstand til maleriet. Ved Rolandsjøen finnes et portrett av Maria Magdalena. Det tredje var av Judas, men er dessverre ødelagt.

Helmut var litt av en tusenkunstner og laget flere større steinskulpturer som forestilte skogstroll. Han skrev også poesi og komponerte melodier. En hyllest til Østmarka var basert på tolvtoneskalaen. Smykkesteiner og steinsliping interesserte han seg også for. Etter at Sandbakken ble gjenåpnet for servering i 1959, ble det et yndet oppholdssted for Helmut. Sine siste år bodde han på Lambertseter der han døde i 1999.

Se mer: Kalender 2003