Priser og størrelser for annonser i årskalendere

Kalenderne har A4-format, ca 3.000 lesere og et opplag på 1.000 eksemplarer.
Hva Pris Størrelse
Helside omslag 5 250,- + moms 187mm x 261mm
Helside 4 620,- + moms 187mm x 261mm
Halvside 3 050,- + moms 187mm x 128mm eller 90mm x 261mm
Kvartside 2 050,- + moms 187mm x 63mm eller 90mm x 128mm
Rubrikk 1 090,- + moms 44mm x 58 mm

Priser og størrelse for annonser på hjemmesiden

Her er det kun 5 plasser, og førstemann til mølla gjelder.
Annonsene på vår nettside koster kr. 1 000,- + moms pr måned. Størrelsen på annonsebildene er: 240 x 240 px.

Rabatter

Ønsker du to eller flere annonser samtidig, gir vi 25% rabatt på de andre annonsene. Annonsemateriellet må ha god trykkbar kvalitet. Elektronisk materiell må være høyoppløst. Vi tar imot de fleste filtyper, men ønsker helst pdf. Har du spørsmål så ta kontakt med historielaget på e-post ski.historielag@gmail.com. Vi er også behjelpelig med å lage annonser. Sørg da for å skaffe godt materiell, og det må leveres minst 6 uker før deadline.

Alle henvendelser angående annonser skal skje til: