profilbilde
Knut Martin Falla
profilbilde
Christian J. Sundby

Utvalget har ansvar for skjøtsel av Vardehaug-området sammen med fylket og kommunen.