Medlemsmøte om husmansvesenet

Publisert av Arne Tungen den 15.04.23.

8. februar medlemsmøte om husmansvesenet

Grunde Vale guider oss gjennom utfordringene til ”husmannsfolket”, som var de eiendomsløse i bondesamfunnet med pliktarbeid for husbonden. Husmannsordningen har sin historie her i landet tilbake til før 1600-tallet og strekker seg egentlig helt fram til 1900-tallet. Husmannen med sin familie skulle være sin husbond ”hørig og lydig”, en formulering som ofte fantes i husmannskontraktene. Det var 2 flyttedager i året, og fikk husmannen med familie beskjed om å flytte, måtte de flytte.

Grunde Vale er leder for historielagets Kalenderkomite og Foto/filmkomiteen og i år viser kalenderkomiteen fotos av flere av husmannsplassene i bygdene våre.

Dette med husmannsveldet er en kunnskap vi ikke kan gå glipp av.

Ja-da – det blir kaffe og 3 Dagbokringler er bestilt!

Vi fortsetter serveringen uten betaling.