Møte om dagboken til matros Trosner 22.11.2023

Møte om dagboken til matros Trosner 22.11.2023

Publisert av Arne Tungen den 18.10.23. Oppdatert 12.11.23.

Medlemsmøte om den fantastiske dagboken til matros Daniel Trosner. Fordraget vil vise mange av hans fantastiske tegninger. Kanskje norges første store tegneserie? Foredragsholder er Tor Jørgen Melien og Nordre Follo og omegn forsvarsforening er medarrangører på dette foredraget.

Trosner, eller Danielsen Trosnavåg som han egentlig het, ble født i Bokn nord for Stavanger i 1685. Han tjenestegjorde som matros på flere skip i den dansk-norske fellesflåten under den store nordiske krig. Her førte han dagbok i årene 1710–1714. Dagboken fyller to bind og er på vel 800 sider. Da han ble dimittert, tok han dagboken med seg hjem. Siden gikk boken fra hånd til hånd inntil den kom til Riksarkivet i 1883.  Det er ikke bevart andre dagbøker eller lignende beretninger fra norske sjøfolk i denne perioden.

Vi lanserer Ski Lokalhistoriske kalender denne dagen. I den forbindelse åpner vi dørene kl. 18.00 for utlevering av bokpakken for 2023. Etter foredraget som starter kl. 19.00, vil vi ha bevertning hvor det også blir anledning til å hente bokpakken 2023.