Glimt fra livet på 1700-tallet

Glimt fra livet på 1700-tallet

Publisert av Arne Tungen den 15.04.23.

Onsdag 18. januar medlemsmøte om livet på 1700-tallet


Vi skal tilbake til 1700 – tallet nettopp i våre områder og det er Hans Viggo Nordahl som skal guide oss gjennom temaet 
”Glimt fra livet på 1700-tallet”.

Ja, - vi skal dukke ned i livet på 1700-tallet for folk i Ski og Kråkstad. Noe nytt skjedde, som har fått betydning for folk langt utover dette århundret og noe var del av en nasjonal begivenhet. Det skal handle om liv og død, sykdom og helse og litt mer enn det. Det vil bli mulig å se livet den gangen i sterk kontrast til hvordan vi lever i dag.

Hans Viggo byr på lokalhistorie på sitt best som vi ikke kan gå glipp av!

Ja – da, det blir selvfølgelig sikringskost etter kåseriet med Dagbokringle og kaffe - arrangementskomiteen svikter ikke.

Vi er inne i en så god trend med gratis kringle og kaffe, så vi fortsetter med det frem til årsmøtet.

Marianne har laget en Quiz en liten uhøytidelig spørretevling som vi forsøker til kaffen.