Flyslipp i Gaupesteinmarka 28.02.2024 kl 19:00

Flyslipp i Gaupesteinmarka 28.02.2024 kl 19:00

Publisert av Arne Tungen den 11.01.24. Oppdatert 11.04.24.
Under siste krigsvinter utspant det seg imidlertid et annet «spill» her. Norge ble i 1942 delt inn i 23 «Milorg»-distrikter. «D11» omfattet Østfold og Follo, og av snitt 111 dekket Follo, Tomter, Hobøl og Spydeberg. Unge Milorgsoldater dannet såkalte Q-lag, som fikk trening for spesielt farlige oppdrag mot slutten av krigen. I Gaupesteinmarka ble 12 mann stasjonert (for område 111,1) i den såkalte Q-hytta under ldelse av Oscar Mamen. De fikk bl.a. ansvar for å ta imot flydropp fra en nattlig luftbro fra England. Den hadde som formål å utstyre 30–40 000 mann med våpen og utstyr og instruere dem i bruken av disse. Norge var et vanskelig land å fly til. Område 111.1 mottok sju vellykkede dropp i Gaupesteinmarka. Fem fly fikk trøbbel underveis (av forskjellige årsaker) og måtte returnere, men ingen av flyene som var bestemt for vårt område gikk tapt.

Etter det første droppet på Breimåsan (nærmere Smerta og bebyggelsen), bestemte man at Orremåsan ved Høgesset egnet seg bedre. «Høgåsen» var kodeordet for Orremåsan. Her mottok man seks vellykkede dropp, og den 23.2.1945 mottok Q-gjengen i løpet av fem minutter 25 kontainere, 22 pakker og to Linge-karer på vei til Oslo!

Våpen og utstyr ble lagret i det dype gjelet rundt Svartbekken (Helvete), som renner ut nord for Orremåsan. Siden ble utstyret transportert/smuglet videre til sitt endelig mål.