Byvandring i Ski lørdag 27.04.2024 kl 13:00

Byvandring i Ski lørdag 27.04.2024 kl 13:00

Publisert av Arne Tungen den 16.04.24. Oppdatert 17.04.24.

En lokalhistorisk vandring med Einar Bjørsrud, Ski Historielag, i samarbeid med Nordre Follo lokalhistoriske arkiv. Vi møter på Waldemarhøy lørdag 27. april kl 13:00. Foto Fjellanger Widerøe AS.

Turen starter på Waldemarhøy hvor vi går igjennom Vestråtparken med Hagabua, og ned til Idrettsveien. Det er ikke stort igjen av den gamle bebyggelsen i Idrettsveien, men Einar vil friske opp noen minner fra tidligere tider. Turen fortsetter opp Idrettsveien, til Skolebakken, ned til Åsenveien og tilbake til Jernbaneveien.

Det er laget et eget hefte for turen som viser mange av de gamle husene. Heftet blir delt ut ved starten på Waldemarhøy.

Gamle og nye medlemmer av Ski Historielag ønskes velkommen. Brosjyre laget av Dagfinn W. Jakobsen ved Nordre Follo lokalhistoriske arkiv ligger vedlagt.

 

Tur i Ski sentrum april 2024.pdf