150 år siden herredstyremøte på Kontra

150 år siden herredstyremøte på Kontra

Publisert av Arne Tungen den 30.01.24.

Andreas Drømtorp følte en litt ubekvem uro, og blåste seg opp litt ekstra før han begynte å fortelle om lobbymøtet med Stortingets faste jernbanekomite. Bygdas fem mektigste menn hadde sett seg nødt til å forhøye kommunens aksjetegning fra 2000 til 5000 spesidaler hvis Skilinja ble valgt. Noe slikt var ikke avklart med herredsstyret på forhånd, og nå prøvde de alle fem å trekke på en autoritativ mine  mens de gløttet spent på de andre 19 mennene rundt bordet. Riktignok hadde det vært høylytt enstemmighet om å få jernbanen hit, men når det kom til penger, - og en så stor sum - så var det høyst sannsynlig at begeistringen ville kjølne. På hjemveien fra Kristiania hadde lobbyistene drøftet muligheten for at herredstyret ville slå seg vrang. Kanskje ble de enige om at i verste fall fikk noen av dem heller betale selv. Les Bi Five Magnus sin artikkel om herredstyremøtet og anleggstiden.

Les hele artikkelen her.