Onsdag 30.03.2022 kl. 19.00 årsmøte i Servicesenteret

Du finner vedlagt følgende dokumenter til årsmøte i Ski Historielag, Rådhussvingen 3 (tidl. Kirkeveien 3) i Ski

 • Innkallingen til årsmøtet 30.03.2022.
 • Årsmelding 2020.
 • Årsmelding 2021
 • Dagsorden pkt 5 saker til behandling
 • Gjeldende vedtekter.
 • Referat fra siste avholdte årsmøte februar 2020.

  Vennligst ta med dokumentene til årsmøtet.

Medlemskontingent Styret foreslår ikke endring av medlemskontingenten for 2022.

Æresmedlemskap Styret vil for årsmøtet 2022 fremme forslag på 1 æresmedlemskap i Ski Historielag. (Navn bekjentgjøres på selve årsmøtet, ref vedtektenes §7).

Styret har arbeidet frem tillegg og justering av vedtektene for fremleggelse på årsmøtet. Justeringer og tillegg gjelder de fleste av vedtektenes paragrafer. Styret vil på årsmøtet begrunne forslaget. Eksisterende vedtekter ble distribuert sammen med innkallingen.

Vi ser frem til å møte dere alle, det er en stund siden vi hadde anledning til å møtes.


8.mai 2022 medlemsmøte

Hallo kjære venner i Ski Historielag endelig har pandemien sluppet taket og vi kan treffe hverandre nå 8. mai 2022 frigjøringsdagen – eterandagen

Velkommen til minneseremonien over de falne kl 18 ved Ski middelalderkirke.

Fra programmet:

Vi avslutter med en kringlebit og kaffe

Vi kan se tilbake på en lang tradisjon for denne minneseremonien, helt tilbake til 8. mai i 1946.

Minnestenen ble reist av sambygdinger til 8. mai i 1948 hvor over 600 deltok.

Det er tradisjon at ett av de falne får en ekstra oppmerksomhet, men i år blir det om selve minnestenens historie.

Vedlagt følger program som også blir trykket opp og til utdeling 8. mai.

Arr. her er Ski Historielag og Nordre Follo- og omegn forsvarsforening

Bli med på Fredsmarsj  - Start fra Smerta (ved golfbanen)  kl 11.

Turen går  - ca 1,5 km - til første stopp som er Bjerkebekk. Ved speiderhytta Bjerkebekk er det hvile og samlingsplass og utedo. Videre ca 1,5 km til Q-hytta som under krigen ble bygget av Milorg for milorgavsnittets stående stridstyrke på 10-12 jegere (milorgsoldater het jegere).

Husk niste, drikke og et sitteundelag. Det blir lokalhistorie underveis.

Selve turen: Vi følger skogsvei og sti i lett terreng. Ikke godt fremkommelig med barnevogn – dessverre.

Ingen påmelding – ingen avgift --  møt frem og delta på en hyggelig tur.

 

Kjøreanvisning: Kirkeveien i Ski østover – til høyre Oppsandveien, etter Bøndenes hus til venstre, dvs fortsett Oppsandveien, følg skilting til Golfbane ved Smerta. Det er godt med parkering på Smerta.

Fredsmarsjen 8. mai har lang tradisjon i Ski over flere år. Litt historie:  Periodisk arr av flere, sammen eller alene:  Milorg,  Idretten, Skimt, speiderne, flere 10-år av befalet / ansatte i Magasinleieren og dels reserveoffiserene, fortsvarsforeningen, historielaget med flere. Det var selvfølgelig år med opphold, sist under pandemien. Opprinnelig var marsjens lengste løype på 11 km (!).Vi nøyer oss i år med ca 6 km til sammen hver vei og med hyggelig turfølge.

 

17. mai 2022 kl 09:45 ved Ski middelalderkirke

Program:

Vedlagt følger program du kan skrive ut, men vi har trykket opp for utdeling.

Neste utsending blir referat med bilder fra Fredsmarsjen og minneseremonien 8. mai

Du kan følge minneseremonien 17. mai på facetime – facebook til Ski Historielag.

Det er historielaget og forsvarsforeningen som står for minneseremonien i samarbeide med kommunens 17. maikomite.

 

Mandag 30. mai kl 19 i servicesenteret

Vi skal til de store arkeologiske utgravningene som foregår i Kråkstad hva håper arkeologene å finne  --  og hva har de nå funnet ?

Vi får vite på mandag nå 30 mai!

Det pågår også ”arkeologiarbeide” der den nye traseen for jernbanen mellom Ski og Kråkstad + det store området i Kråkstad til togoppstilling (over E18 nord for Bernhus). I tillegg steinalderfunn mellom Ski og Langhus i det nye jernbaneområdet.

Når alt dette med utgravningene er ferdige kanskje vi kan lage en utstilling i Kråkstad med hva som er funnet.

Ja --  selvfølgelig det blir kaffe og Dagbokringle, og styret er på spandersiden gratis til alle så langt kringlene rekker.

Neste møte 7. juni kl 18  --  en hendelse av historisk stor betydning for Norge.

Du inviteres til et utearrangement tirsdag 7. juni – Unionsoppløsningen på Waldemarhøy kl 18. Vi håper på godt vær – og ikke slik som sist år med varsel om katastrofevær nettopp i Ski.

Åpningstale av ordfører Hanne Opdan og vi får et innsyn i hendelsene som førte frem til unionsoppløsningen, en fredlig hendelse, av tidligere ordfører og stortingsrepresentant Gunvor Eldegaard. Vi får fra en historisk hendelse med flaggseremonien fra 1905 med firingen av et norsk orlogsflagg med unionsmerke og heising av det rene norske flagget – orlogsplagg. Stortingsrepresentant Tine Linnestad gir oss et bilde av flaggets historie. Noen ord fra historielaget om Magasinleieren og den betydning i 1907. Ja – selvfølgelig kaffe og Dagbokringle må til!

Andre planlagte aktiviteter

 • 12. juni Kråkstaddagen.
 • 20. august ”Frivilighetens dag” på Waldemarhøy.
 • 27. – 28. august bøndenes hus. Kulturminnedag
 • 28. august pilegrimsmarsj Kråkstad kirke – Bøndenes hus -  Ski middelalderkirke.

 

Tirsdag 7. juni kl 18.00 Unionsoppløsningen i 1905

Program

Ja – det blir selvfølgelig servering av dagbokringle og kaffe til alle så langt det rekker! Ingen deltakeravgift.

Vedlagt følger fullstendig program. Vi trykker opp program til utdeling tirsdagen så du behøver ikke skrive det ut.

Av programmet fremgår det flaggskifte. Vi skal gjennomføre flaggskifteprosedyren som ble gitt fra Stortinget etter vedtaket 7. juni, -- så når du kommer henger orlogsflagget / splittflagget med sildesalaten opp på flaggstangen. Og, vi skifter til det rene norske flagget etter 1905 seremonien.

Magasinleierens historie. Det blir også en kort gjennomgang av historien til Magasinleieren og vi skal plassere inn rn stor og flere småmbygninger som ikke er på kartet i dag (se programmet).

 

Onsdag 15. juni kl 11 minnestund for Martin Østby på Waldemarhøy

Martin har vært styremedlem over flere perioder, han har ledet oss på turer til festningen i Fredrikstad, tatt oss på rundtur i Skjeberg og vist oss interessante helleristninger. Martin var med i Tur og Opplevelseskomiteen, i Kulturstikomiteen, i Digitaliseringsutvalget og som vi gjennom flere år har møtt med kaffetjeneste på kontoret i Ustvedthuset ved flere tirsdager. Martin var også styremedlem i forsvarsforeningen til det siste.

Martin blir savnet

Vi i historielaget vil arrangere denne minnesamlingen siden familien ikke arrangerer begravelse eller minnestund der vi kan delta.

 

Arkeologiske utgravninger i Kråkstad

August har kommet, ferietiden er snart over, og vi starter igjen opp med aktiviteter i Ski Historielag.

Utgravninger E18Første ut er arkeologene som graver ut "motorveitraseen" i Kråkstad. De venter spent på å møte oss for å vise frem.... Tirsdag 16. august kl. 11. Stedet er ved Oppsal gård. Kaffe og kringle venter oss naturligvis sammen med fint vær. Mer om kjørevei og sitte på i neste epost.

Markedsdagene på Bøndenes Hus i Ski lørdag 27. og søndag 28. august kl. 10-17 (11-17)

Etter tre år med korona blir det endelig igjen Markedsdager på Bøndenes Hus. Ski Historielag er medarrangør og andelseier i Bøndenes Hus.

Har du lyst til å være med på dugnaden så trenger vi hjelp med vakter til parkering, loddsalg, rømmegrøt og svelesalg, samt til Pilegrimsmarsjen søndagen, og til standen vi skal ha med utstilling av gamle radioer. Hvis du vil stille på en av vaktene så får du dugnadsmat når vakta er ferdig, nede på møterommet i kjelleren. Du får også være med på en hyggelig tre-retter middag på høstfesten til Bøndenes Hus i november, som takk for innsatsen.

Ønsker du å være dugnadsvakt så send en epost til:     markedsdag.bondeneshus@gmail.com

Skriv hva du ønsker å delta på, klokkeslett (tre-timer-økt), og ditt telefonnummer, så får du informasjon når det nærmer seg.

 
Kulturminnedag helgen 27.-28. nå i august.

Program:

 • Velkomsttale ved ordfører Hanne Opdan
 • Vi leser opp navnene på de falne
 • Bekransing
 • Dagens hovedtale av vår stortingsrepresentant og tidligere ordfører Anne Kristine Linnestad.
 • Allsang Ja vi elsker
 • Velkomstord av ordfører Hanne Opdan
 • Om de falne
 • Bekransing
 • Minnetale fra Leah Marie Hovind
 • Allsang – Ja vi elsker
 • Dagens hovedtaler tidligere stortingsrepresentant Gunvor Eldegard
 • Flaggskifte etter Stortingets kunngjøring i 1905 ved Trond Linnestad
 • Flaggets historie
 • Glimt fra Magasinleierens historie fra Ski Historielag

Kulturminnedag: Radioen var kulturbærer og samfunnslim. Bøndenes hus 27.-28. aug.

Dukketeater for de minste på Bøndenes hus lørdag 27. aug kl 13:30

Pilegrimsmarsj – den årlige turmarsjen søndag 28. aug fra Kråkstad kirke kl 10:30.

Markedsdag på Bøndenes hus lørdag 28- - søndag 28.

Kulturminnedag:
Radioen var kulturbærer og samfunnslimet i Norge tilbake helt fra 1930-tallet. Bøndenes hus 27.-28. aug.

Vi skal vise frem gamle og radioapparater av de mest ymse slag.

Leder for Norsk Radiohistorisk forening Tor v.d. Lende guider oss i mangfoldet av gamle radioapparater vi har hatt landet over. Han kommenterer de utstilte radioapparatene med sin historie fra ca kl 11 og utover lørdag og søndag.

De flotte møbel- tandbergradioenes ”kasser” ble i din tid laget her i Ski !   Vi får mer historie om dette.

Før TV’n kom var det radioen som hadde hedersplassen i stuen, det var der vi lyttet til værmeldinger, barnetimen, sportsnyheter – rundetider på Bislet, opplesing av laaaange kåserier, fiskerimeldinger og ikke minst musikkinnslag fra Kringkastings orkestret, trekkspillmusikk, musikk til arbeidet og pausesignalene mellom kl 9 og 10- som ble avløst av Nitime.

Vi trenger din hjelp – han du finne frem en gammel radio eller to og delta.

Vi kan motta radioapparater allerede fredag etter kl 16. Vi registrerer og merker med navn. Sted Bøndenes hus i Ski – rommet i underetasjen

Det er Ski Historielag, som i tidligere år, står for årets kulturminne.

Dukketeater for de minste på Bøndenes hus lørdag 27. aug kl 13:30

Kirsti Maanum viser sitt dukketater Didi: Bukkene Bruse og Den Vele Kalven.

ta med de aller minste på dukketeateropplevelse og som passer best for aldersgruppen 3 til 7 år.

Etter forestillingen får barna hilse på dukkene.

Selve kunstarten dukketeater som formidler av de mest ymse til og forhold har lang historie bakover ti tid. Ja, helt fra middelalderen kjenner vi dukketeatret der dukkene kunne ironisere over herskende grupper i samfunnet, - ja til irritasjon for noen og til glede for allmuen.

Nå, denne gang gleder Kirksti Maanum oss med et kosedukketeater som handler om kjente figurer.

Pilegrimsmarsj – den årlige turmarsjen søndag 28. august med start fra Kråkstad kirke kl 10:30.

Vi ender opp på Bøndenes hus.

Fin tur på ca 10 km i – ja selvfølgelig har vi bestilt godt vær!

Mer om dette i neste e-post og følg med i Østlandets Blad.

Markedsdag på Bøndenes hus

Lørdag 28- - søndag 28.

 

Onsdag 14. september  kl 11 – 14. Arkeologi – utgravninger av gravhauger i Kråkstad.

Vi forsøker påny – og håper på godvær og ikke som sist med styrtregn.

Vi skal til utgravningene av gravhauger ved jordene/skogsteigen ved Oppsal gård i Kråkstad.

Det er førsteamanuensis Lars Erik Gjerpe sammen med leder for utgravningen Grete Bukkemoen, begge fra Universitetet i Oslo som skal guide oss i utgravningene.

Viktig: Gode sko og gjerne en støttestav. Det er utgravet jordmasser og mye løs kvist etter trefelling, så hvertt skritt må voktes med omhu.

Møtested: Litt vrient å finne frem, - så vi møtes kl 10:30 på parkeringsplassen i Kirkeveien ved Waldemarhøy, kjører via / plukker opp deltakere ved Kråkstad samfunnshus.

Kjørevei: Fra E18, ta av inn Bjastadveien (rett overfor veien opp til Kråkstad kirke), følg veien ca 3 km, ta til venstre inn på nylagt anleggsveie over jordet, kjør ca 300m og fremme. Det er litt trangt, men vi får til parkering.

 

Medlemsmøte onsdag 21. september Kl 19 i servicesenteret

Vi byr på en festlig teaterforestilling.

Hurra for Amundsen!

Et skråblikk på hans liv og bragder i ord og toner er en humoristisk forestilling om Roald Amundsen som er basert på et knippe med sanger som er skrevet om og til Roald Amundsen mens han levde og rett etterpå.

Ta en titt på vedlegget – mer om stykket og skuespillerne.

Som en innledning til teaterforestillingen har vi invitert forfatter Alexander Wisting. Wisting har arbeidet med Roald Amundsens historie og skrevet bøker om denne vågale polfareren.

Etter Wistings innledning og før teaterstykket blir det plass til: kaffe og sikringskost av beste sort!

Hummmmm – før vi avslutter – og siden siste e-post, lagets kasserer Yngvar forteller at det fortsatt er flere som ikke har betalt lagets kontingent for inneværende år 2022.

Bokpakke 2022: Det nærmer seg november med historielagets bokpakkeutgivelse gratis til medlemmer med betalt kontingent for 2022.  Innhold: Lokalhistorisk kalender med tekst og bilder for 2023, Follominne – årbok 2022 og 2 interessante årbøker til årets julelesning!

Kontingent enkeltmedlem 350, familiemedlemskap 380, kto 1612.60.35946 Ski Historielag, Ski.

Tilbakeblikk på arkeologiomvisningen som var sist onsdag.

Regnet hadde gjort fra seg – og det ble deilig sol og varmt for oss 21 som deltok på omvisningen i utgravningsfeltet i Kråkstad. Vi fikk en meget interessant gjennomgang av funn fra gravhauger og stor nyoppdaget bosetting. Antakelig lå her Oppsal gård i folkevandringstiden i år 350 (ca). Flere interessante gjenstander er funnet.

 

Lørdag 15.oktober kl.14.00 tur i vestere Ski

Einar Puskas BjørsrudDenne gangen tar Einar 'Puskas' Bjørsrud oss med på en tur til vestsida av jernbanen. Turen går vestover langs Nordbyveien og tilbake til sentrum via Folkets hus og Magasinleiren. Underveis blir det stopp med historier om de mange virksomhetene som en gang holdt til i dette området. Turen tar rundt to timer.

Det er begrenset med plasser, hvis nødvendig har vi venteliste og  kan  ta en ny runde 22.oktober

Mon tro om vi kan ønske oss en utstilling i samfunnshuset i Kråkstad over hva som er avdekket av bosetting, gravhauger og funn i motorveitraseen.

 

Onsdag 19. oktober kl 19 i Servicesenteret i Ski

Med bilder og historie skal vi guides i Magasinleieren i Ski av Knut Falla – fra historielaget.

Vi skal forsøke å finne svar på spørsmålene:

Hva er historien bak – og hvorfor ble Magasinleieren lokalisert i nettopp

Ski sentrum og med hvilke hensikt.

Hva besto denne ”hemmelige” inngjerdede leieren av og hvorfor.

Hadde forsvarets etablering i Ski noen betydning for samfunnet i Ski? 

Hva slags bygninger, hvorfor og til hvilke tid. Vi skal se på hemmelige kart.

For 100 år tilbake dekket dette militære området et betydelig areal fra jernbanestasjonen i sentrum og forbi dagens Finstad skole for 100 år tilbake.

Til dette medlemsmøtet var planen egentlig temaet Tatrene – en betydelig Folkegruppe i landet, men det må vente til 2023.

Vedlagt finner du denne invitasjonen med et illustrerende luftfoto.

Vi holder fortsatt til i den fine gule bygningen Ustvedthuset som ligger i kultur- og bygdesenteret Waldemarhøy.

Medlemskontingenter 2022. Vi forstår at det for noen er litt usikkerhet om man har betalt årets medlemskontingent eller ikke.

De som ikke har betalt kontingent 2022 har i september – oktober mottatt direkte egen purring på kontingenten.

Purringen er sendt ut både egen e-post og egen sms på telefonen.

 

Onsdag 23. november kl 19. medlemsmøte i servicesenteret

Vi starter med årets bygdebok: Forfatterne Jon Arne Eie og Ivar Liseter har skrevet årets bygdebok som handler om historien til ”Kråkstad skytterlag 159 år”- En bygdebok om nærmiljø og kulturarv, utgitt i samarbeide med Ski Historielag. Vi får innsyn i selve historien fra arbeidet med boken og innsyn i viktige hendelser over disse 159 årene med glimt fra bygdehistorien boken forteller om. Dette er lokalhistorie på sitt aller beste, honnør til forfatterne.  

Marianne J Myrbraaten og Marit Karlsen tar oss gjennom artikler fra Ski i årets Follominne årbok 2022: Forfatterne av ”Gaupesteinrennet 1937 – 1996” av Odd-Christian Olsen (hans deltakerdiplom på side 37), Terje Lorentzen (tidtager/administrasjonsstaben) og Mariann Johansen Myrbraaten. Historier fra renne og liste over vinnere. Det siste rennet var i 1996  da Ola Høgli og Mai Bente Weng vant. Etter 1996 har meteorologien sviktet med manglende sne.

Per Halvor Vale skriver om ”Noen minner fra oppveksten på Ellingsrud i Ski” og han griper rett inn i barndommens lokalhistorie. Mang vil nok kjenne seg igjen i de forskjellige situasjoner og steder han forteller om over 17 interessante sider.

Marianne Johansen Myrbraaten og Marit Karlsen skriver om ”Naturkatastrofen på Asgjerrudtjern” i 1975. Et koselig badetjern for barna lokalt som ble utsatt for en naturkatastrofe med utglidninger av jordmasser. Hendelsen ble ikke omtalt noe sted den gang.

Avslutningsvis i Follominne minneord om æresmedlemmene Per Krogstad (1931-2022) og Bjørn Myrvoll ( 1935-2021).  

Kalenderkomiteen leverer lokalhistorisk kalender for 2023 til glede for oss som koser oss med innholdet måned for måned. Komiteen består av Grund Vale, Elin Aas, Terje Lorentzen, Jan Arild Andersen og Reidar Haugen.

Kort og raskt tilbakeblikk til Magasinleieren av Knut Falla, opptrykk av kart over leieren fra ca  1910-1915 omdeles med luftfotos fra leieren som viser endringene opp gjennom årene.

Viktig med beskjed fra Yngvar Carlsen: adresseendringer, nye telefon nummer og endrede e-postadresser. Det er krevende å følge opp med invitasjoner til deg som medlem om e-postadressen og adressen er endret.

Historielagets kinokveld --- KRIGSSEILEREN --- blir  tirsdag 29. november i Odeon kino i Ski storsenter. Invitasjon/detaljer ligger tilgjengelig på medlemsmøtet og kommer på e-post torsdag og facebook.

Ja – så blir det pause, selvfølgelig med sikringskost:  Dagbokringe og kaffe fra arrangementskomitee!

Kunstnerisk opplevelse: Under pausen er planen at vi skal vise et glimt fra sommeren som var. Christian Olsen inviterer oss til et vann i kommunen der et vakkert svanepar hekker, - ja det ble søte avkom, og vil følger den lille familien til alle er på vingene.

Fra og med pausen setter i i gang utlevering av bokpakke 2022 som inneholder kalender 2023, Follominne 2022, bygdeboken Kråkstad skytterlag og Ski Idrettslag 100 år.

Fiiiiint om du kommer og hjelper oss, dvs at så mange som mulig henter på medlemsmøtet.

Julemarked Ski torg lørdag 26. november kl 11 – 16 holder Ski Historielag julestand med bålpanne, kaffe og gløgg. Fra flyer for julestanden: Her kan du kjøpe julegaven til den som har alt. Vi selger lokalhistorisk kalender for 2023, Follominne årbok med mange lokalhistoriske artikler, Bygdebøker etc.” Kom gjerne å så av en prat !