24 november medlemsmøte på Servicesenteret kl. 19.00
Endelig skal vi sees!

Annemor Endsjø og Torhild Solem skal bringe frem de beste julestemninger i oss, med kåseri om jul, forberedelser og feiring før og nå.

Ja, det blir selvfølgelig dagbokringle og kaffe etter kåseriet om juletradisjoner. Og siden vi ikke har sett hverandre på lenge spanderer historielaget godsakene.

Til slutt blir det utdeling av bokpakken for 2021 til alle medlemmer. Fint om du henter din bokpakke, det sparer oss for mye arbeide.

Du kan og hente bokpakken på historielagets kontor på Ustvedthuset (den gule bygningen ved Waldemarhøy) tirsdager kl. 11 - 14, frem til siste hentedato den 7. desember.

 

Hallo medlemmer i Ski Historielag
Her kommer en trist melding: Dagens markering av unionsoppløsningen som var planlagt til Waldemarhøy i dag 7. juni kl 18 er avlyst.

Det er varslet byger med kraftig styrtregn i våre områder i tidsperioden fra ca kl 17 til kl 22 dvs akkurat i perioden markeringen skulle skje.

Styrtregn i store bølger, vind og tord. Ikke akkurat noe for et utearrangement på gresset som blir vått og glatt. Men det er nå en gang slik at kanskje været ikke treffer, og samtidig flere ikke mottatt denne beskjeden om avlysing, så vi holde kaffe og kringle utenfor Ustvedthuset på Waldemarhøy.  

Vi ser selvfølgelig lei for at det ikke ble noe av denne markeringen nå i år. Høydepunktet var dagens tale av stortingspresident Tone W. Trøen, flaggets historie av stortingsrepresentant Tine Linnestad, flaggseremonien fra 1905 med 2 ganger 21 skudd

– dvs kongesalutt med Akershusiske Infanteri. Brigade, musikk fra Finstad Gla’Brazz og flaggborg fra speiderne i Ski alt innledet med en åpningstale av ordfører Hanne Opdan.
Planen er: Vi forsøker igjen til neste år 7. juni 2022.

Hallo til deg som medlem i Ski Historielag           

Nå har vi akkurat lagt bak oss april med flere gode soldager og mai ser bra ut til nå, men – den store korona-skyen ligger fortsatt over oss. Flere av oss er vaksinert både en og to ganger, men andre venter på beskjed. Ting tar tid, så vi må vel utover sommeren før det blir lettelser i smittevernet, -- antakelig. Det er lov å håpe,

Kanskje 6. juni Unionsoppløsningen får lettelser, men kanskje for tidlig nå å være optimist.


8. mai og 17. mai 2021 ved minnestenen  –  Ski middelalderkirke

Her i Nordre Follo kommune er vi nå i smittevern 5B, og beskjeden fra myndighetene:

AV SMITTEVERNHENSYN – DET ER IKKE TILLATT MED PUBLIKUM TILSTEDE.

DU KAN DESSVERRE IKKE DELTA PÅ MINNESEREMONIENE!

MINNESEREMONIENE BLIR DIGITALT OVERFØRT.

Overføring på nettet: Vi skal forsøke både 8. mai og 17. mai og overføre digitalt på nettet: sendingen blir direktesendt på ”facetime” under facebooksiden til henholdsvis Ski Historielag og Nordre Follo- og omegn forsvarsforening. Lyktes vi ikke med den ene så gå til den andre. Vi forsøker også opptak på video som vi kan legge sekvensvis på facebook.

Programmet for minneseremonien følger de ”faste” linjene vi kjenner fra tidligere år og helt tilbake fra 1946.

Program 8. mai fra kl 18:00: ordfører Hanne Opdan åpningstale, navnene på de falne, kranspålegging, 1 min stillhet til ettertanke, dagens minnetale stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad og vi avslutter med allsang  Ja vi elsker.

Program 17. mai fra kl 10:15: ordførere Hanne Opdan åpningstale, navnene på de falne, kranspålegging, 1 min stillhet til ettertanke, dagens minnetale fra historielagets Gunvor Eldegard og vi avslutter med allsang Ja vi elsker.

Fredsmarsj søndag 9. mai er av smittevernhensyn avlyst.

7. juni Unionsoppløsningen i 1905.
Dersom lykken står oss bi, dvs smittetrykket endrer seg og vi kan samles er planen at vi holder et tilbakeblikk på historien som førte til unionsoppløsningen uten at en eneste person ble skutt eller skadet. Vi får det historiske sammenhenget som førte frem til selve forhandlingene, stortingsvedtaket formiddagen onsdagen 7. juni i 1905 og reaksjonen i Sverige og i Norge.

Dersom smittesituasjonen osv… blir arr ute på Waldemarhøy kl 18.

Så til viktige informasjoner:

Facebook.

Vi anbefaler deg å melde deg på historielagets facebookside. Siden har løpende info til nytte og glede.

Det er Trond Simarud og Marianne J Myrbråten som leder siden, godt hjulpet av Grunde Vale med bilder.

Bli med sammen med ca 1.500 følgere!

Styreweb.

Styret hat inngått et samarbeide med bruk av verktøyet Styreweb, et fiffig system som er et smidig og hensiktsmessig administrativt foreningsverktøy for medlemsregister, regnskaper, arkiver m.m. og som passer oss bra. Medlemstallet – ganske hyggelig – øker og vi ser foran oss 550 - 600-tallet og det er behov for å finne en annen løsning en det vi har benyttet til nå. Takk til alle som har betalt 2021-årets kontingent det hjelper for driften.

Det er Yngvar Carlsen i styret som har ledet an i overgangen og gjort en betydelig jobb med overføring av medlemslister med alle sine detaljer. Vi fleste har nå tidligere i år mottatt en melding fra Ski Historielag for verifikasjon av adresser m.m. på sms. Det er viktig om du besvarer slik at medlemsregistret har rett kvalitet og at meldinger og lignende kommer frem til deg. 

Det er Yngvar som nå fører medlemsregistret så det er viktig at du gir beskjed til ham om endringer av e-postadresse, adresse, telefon, enkeltmedlemskap eller overgang til familiemedlemskap.

Gi beskjed til  Yngvar dersom du har endringer eller beskjed om nye medlemmer, send gjerne en sms til telefon: 900 55 410 eller en  e-post til: ycarlsen@outlook.com

Det passer vel seg her å bekrefte at laget ikke fører opplysninger i registret som strider mot personvern.

Denne e-posten går via styreweb’s verktøykasse.

Vi håper at vi fleste har kost oss med historielagets Bokpakke 2020.

De fleste har vel mottatt årets bokpakke 2020. De som ikke betalte kontingenten for 2020 før nå i 2021 ligger vel kanskje litt etter med utlevering. Terje Lorentzen har tatt ledelsen i dette arbeidet. Takk for en flott jobb sammen med kalenderkomiteen.

Flere av ”oss” er på flyttefot, så har du ikke mottatt bokpakke og flyttet i løpet av 2020 kan det vel hende av den nye eieren av huset koser seg med bokpakken. Det er viktig med beskjed om adresseforandring, gi beskjed til Yngvar, se under avsnittet Styreweb over.

De siste utleveringen nå i 2021 mangler bladet med en 4-siders artikkel om britenes etterretningsvirksomhet i Norge tett innpå krigen og under krigen, dette er en viktig historiesak på både nasjonalt og regionalt nivå. Vi får antakelig lov til kopiering av selve artikkelen nå for bladet er ”utsolgt” og distribuere sammen med et innlegg om XU som en innsender mener er uteglemt og en artikkel om hva visste Milorg om den triste jødedeportasjonen til henrettelser i Tyskland. Vi har tidligere hatt besøk på medlemsmøtet i mars 2019 av forfatter Hilde Vesaas om sin bok om ”Carl Fredriksens transport” om flyktningetransporten mot Sverige.  Avsnittsledelsen for Milorg i Follo m.m. hadde sitt kommandosenter noen km fra Ski sentrum. Det var Siv.org som under krigen sto for det meste av flyktningrutene til Sverige.

Kumlokkene fra Ski kommune.

Historielaget har overtatt 2 stk kumlokk med Ski kommunelogo. Planen er at ett av kumlokkene skal på veggen inne i Ustvedthuset og det andre på bakken utenfor ved inngangen til Ustvedthuset.

Ustvedthuset og inngangspartiet.

Da Ustvedthuset i sin tid i 80-årene ble flyttet fra Ustvedt gård til Waldemarhøy, det skjedde i dels historielagets og dels kommunens regi, ble ikke selve inngangspartiet reist.

Vi har fortsatt hoveddelene til inngangspartiet  liggende i 2.etg og det ser ut til at kommunen nå blir med oss for å få dette reist. Planen er at bygningen blir slik den var på 1800-og begynnelsen av 1900-tallet. Selve flyttingen den gang tok 10 år og var krevende for historielaget, men kommunen kom oss den gang til unnsetning.

Noen ord om medlemskontingent.

Takk til alle som til tross for lav aktivitet i disse koronatider har innbetalt årets kontingent 2021.

Sporadisk får vi forespørsel om konto nummer og medlemsavgift.

Kr 350 for enkeltmedlemskap, 380 for familiemedlemskap, konto nr: 1612.60.35946 Ski Historielag.

Vi har ny adresse; Waldemarhøyveien 13, 1400 Ski. (postboksen utgår).  

Så til sist: Husk vern mot smitte! 

Beste mai – hilsen

Ski Historielag

 

2. Februar melding fra styret

Styret håper det står bra til med dere alle i disse vanskelige coronatider.

Denne e-posten handler om utsettelse av årsmøtet februar/mars 2021

Vi har en alvorlig og utfordrende covid-19 smittesituasjon i Follo-området og med myndighetenes krav til sikringstiltak gjør det umulig å gjennomføre årsmøte etter vedtektene. Vedtektene foreskriver årsmøte i løpet av februar - mars. Slik vi aner smitteutviklingen og vaksinasjonsprosessen utover våren, sommer og kanskje høsten kan det ta tid før risikofaktorene er borte. Vi må alle være forsiktige.

På siste styremøte vurderte styret det ut i fra myndighetssignaler og risikofaktorer at vi ikke kan avholde noen form for medlemsmøter før vi kommer godt over august, likeså årsmøtet.

Styret utsetter det planlagte årsmøte siste uke nå i februar i første omgang til ca oktober 2021. Vi kan ikke avholde digitalt årsmøte siden mange av medlemmene ikke er tilgjengelig for ”nettmøte”, alle må kunne være med.

Vi sender deg i neste uke en forkortet årsmelding for innsyn i virksomheten i Ski Historielag fra årsmøtet i februar 2020 til nå. Vedlagt denne utsending følger også vedtekter.

Styret ber alle som deltar i komiteer, utvalg og styret med vara å fortsette i sine roller.

Nå er det slik at på årsmøter avholdes valg av ulike roller, som komiteer, utvalg og styret med vara. Siden vi utsetter årsmøtet fremover i tid må vi åpne for at du eller flere ønsker deltakelse i komiteene / utvalgene eller styret/vara. Slikt må et ansvarlig styre tilrettelegge for og med avbøtende tiltak med rolle som suppleant frem til et ordentlig årsmøte.

På siste årsmøte i 2020 ble alle deltakere i komiteer og utvalg valgt for 2 år, dvs 2020 og 2021. For styret og vara skulle det ha vært gjenvalg eller kanskje med ytterlige nye deltakere. Vedtektene gir rom for flere styre- og varamedlemmer og for komiteene/utvalgene er det ingen fast deltakertall. (Vedtektene §5 anviser kun minimustantall).

Dersom du, eller en du mener blant lagets medlemmer, kanskje har lyst til å bli med som suppleant i komiteene eller styret/vara gir du beskjed om dette til valgkomiteen. Som suppleant i styret har man møte, tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

For å være litt praktisk settes fristen for kontakt med valgkomiteen til 20. februar. Det er valgkomiteen som gjør sin innstilling etter sitt eget skjønn, og komiteen består av:

Sidsel Kandahl tel: 995 00 545, Hilde Simarud tel: 905 79 005, Jan Sjølli tel: 480 70 928.

I neste uke – uke 8 - sender vi ut en forkortet årsmelding, vedtekter og protokoll fra årsmøtet i februar 2020.