17. mai minnestund ved Ski middelalderkirke kl 09:45

Program 

  • Velkomsttale ved ordfører Hanne Opdan
  • Kranspåleggelse, militær honnør og flaggborg.
  • Dagens minnetale ved Gunvor Eldegard, tidligere ordfører og nå stortingsrepresentant
  • Allsang – Ja vi elsker

Hanne OpdanProgrammet for dagen er trykket opp og blir delt ut på stedet, men følger også vedlagt her som (Word-fil). Minnestunden streames og filmes og legges ut på facebookgruppen Ski Historielag.

Påmelding senest fredag.

I år er det på grunn av smittefaren for covi19 krav fra myndighetenes om til påmelding med navn og telefon nr og en absolutt grense på 50 deltakere.

Påmelding til Ski Historielag med en SMS til telefon 928 40 244 senest fredag.Gunvor Eldegard

Alle gode krefter må settes inn. Hjelp oss – deg og dine med å holde avstand på en meter slik at vi slipper koronasmitte med nye sykdomstilfelle. Denne sykdommen er grusomme for de som blir hardt angrepet, og vi må alle ta dette på høyeste alvor. Du og dine må unngå å bli smittet. Vi har sykdommen her i kommunen og vi er mange som er i risikogruppe med alder og underliggende sykdommer.  Pass på!

Denne minnestunden ved Ski middelalderkirke til minne om de falne er ved Ski Historielag og Nordre Follo- og omegn Forsvarsforening i samarbeide med Ski kommune, og flere. Velkommen – husk påmelding i tide

 

8. mai 2020 Frigjøringsdag / Veterandag ved Ski middelalderkirke fredag kl 18

Program fra kl 18

  • Velkomsttale ved ordfører Hanne Opdan
  • Kranspåleggelse, militær honnør og flaggborg.
  • Dagens minnetale ved Stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad
  • Allsang – Ja vi elsker

Programmet for dagen er trykket opp og blir delt ut på stedet, men følger også her vedlagt (som Word-fil). Minnestunden streames og filmes og legges ut på facebookgruppen Ski Historielag – For medlemmer og lokal historie interesserte personer. Her er en lenke til Filmen

Kan du ikke komme, kan du følge med på facebooksiden!

Påmelding senest fredag kl 12.

I år er det på grunn av smittefaren for covi19 krav fra myndighetene om påmelding med navn og telefon-nr og en absolutt grense på 50 deltakere.

Påmelding til Ski Historielag med en SMS til Marianns telefon 901 70 883 senest fredag kl 12. Alle gode krefter må settes inn

Hjelp oss – deg og dine med å holde avstand på en meter slik at vi slipper koronasmitte med nye sykdomstilfelle. Denne sykdommen er grusomme for de som blir hardt angrepet, og vi må alle ta dette på høyeste alvor. Du og dine må unngå å blir smittet. Vi har sykdommen her i kommunen og vi er mange som er i risikogruppe med alder og underliggende sykdommer.  Pass på!

Det årlige minnearrangementet i Ski ved Ski middelalderkirke for Frigjøringsdagen 8. mai 1945 og Veterandagen er ved Ski Historielag og Nordre Follo- og omegn Forsvarsforening i samarbeide med Ski kommune, Ski Sanitetsforening, Ski HV, NROF-Follo(reserveoffiserene), FN-veteranene, Finstad Gla’brazz, Ski Mannskor. Flaggborg fra speiderne i Ski.

 

Ski Skytterlag 150 år  - 1870 – 2020, en bygdebok om nærmiljø og kulturarv

Det er Ivar Liseter som hadde ideen til denne bygdeboken og han har stått for et omfattende arbeide med interessante og lærerikt lokalstoff.

Her noen linjer fra innstillingen:
Arbeidet med skyttersaken har hatt bred plass i vårt lokale bygdesamfunn. Både pre- og postmilitære aktiviteter, skyttersaken og selve lagsarbeidet har hatt betydning for lokal tilhørighet og vært  viktig for det sosialkulturelle limet i bygda fra slutten av 1700-tallet  i Ski prestegjeld / kirkeannekset frem til dagens samfunn. Skytterlagene og det frivillige skyttervesen er blant de første i frivillighetens tegn som har så vidt langt livsløp som på over 150 år.  Skytterlagsaktivitetene i Ski har satt viktige spor etter seg i lokalsamfunnet, og Ski Skytterlag er fortsatt en viktig aktør i barne- og ungdomsarbeidet i Nordre Follo kommune.

Ski Historielags anliggende i denne saken, med utgivelse av en annerledes bygdebok, er at denne bygdeboken forteller en lokalhistorie som bidrar til å forklare viktige sosialkulturelle strukturer i vårt lokalsamfunn, og som strekker seg tilbake fra 1850-60-tallet og frem til i dag. Noen tilsvarende kilde er egentlig ikke tilgjengelig.

Så – spørsmål til deg som medlem i Ski Historielag – vi trenger litt hjelp:

Da samfunnshuset i Ski brant ned i 1939 gikk antakelig mye av historien til skytterlaget opp i røyk. Vi håper at kanskje noen har gamle dokumenter fra skytterlaget eller skyttervirksomheten i Ski og Kråkstad – eller Follo. Kanskje hengende på veggen som gamle diplomer, eller liggende på loftet. Kanskje gamle deltakerlister, premielister, bilder, skyteresultater og referater, eller styreprotokoller!

Gå på loftet og sjekk blant gamle album og papirer innen noen dager!

Har du noe slikt - kontakt Ivar Liseter telefon: 908 66 697 eller noen ord på e-post: ivarml@gmail.com 

Så siste: Pass på helsen   –   hold avstand   -   vær forsiktig!

 

Torsdag 16. januar kl 19 medlemsmøte i Servicesenteret

Vi skal besøke telefonjentene som jobbet på sentralen  i Ski, Mona Karlsen og Marit Karlsen, guider oss gjennom  livs- og arbeids- situasjon i telefonsentralen her på Ski.

Mona og Marit har gjort et betydelig arbeide med å finne tilbake til historien om telefonjentene som jobbet på sentralen her i Ski. Telefoni og telegrafen åpnet samfunnet for informasjon og nærhet som ble stadig viktigere gjennom årene. Telegrafverket var fra ca 50 til 100 år tilbake etablert med sentraler i hver bygd, nærmest over hele landet. Jobben på sentralen var døgnvakt året rundt og kunne nok by på utfordringer. Det var hovedsentral i Ski og undersentral i Kråkstad. En arbeidsplass med manuelle sentraler som i dag nesten fremstår som uvirkelig. Det var en viktig kvinnearbeidsplass, samtidig som mennene arbeidet på den tekniske siden, og her var det et skarpt skille. Dette får vi trolig høre mer om.

Bjørn Bjørneng tar stafetten videre og innvier oss i telegrambudets arbeide.

Bjørn hadde i tenårene jobb på telegrafstasjonen her på Ski med å sykle ut telegrammer.  Det er ikke få festtelegrammer han og andre ungdommer har syklet ut til glade selskap, dette får vi høre mer om.

Fotoet over viser Mathilde Johansen fra den første telefonsentralen i Ski, og vi er trolig rundt århundreskiftet 1800-1900.

Dette blir lokalhistorie på sitt beste!

Har du kanskje bilder, historie fra telefon- og telegrafsentralene….

Vi vil gjerne ha flere bilder og historier med bl.a. hvem som jobbet på sentralen i Ski og i Kråkstad. Ta gjerne med på medlemsmøtet!

Hvem jobbet på sentralen under krigen. Hjemmestyrkenes hemmelige etterretningstjeneste ”830S”, og som besto hovedsakelig av kvinner, må ha hatt lyttepost på sentralen i Ski siden tyskerne i Magasinleieren lå under denne sentralen. Men: hvem? Kan du hjelpe oss her er det fint. Det var 830S som oftest varslet folk om å flykte før Gestapo kom for å arrestere.

Ja, selvfølgelig blir det sikringskost med kaffe og Dagbokringle - kr 40.

Blir det tid, viser vi gjerne noen gamle bilder fra Ski og Kråkstad hvor vi trenger hjelp til – hvem, hvor osv.