Lørdag 8. desember kl. 14.00 historisk konsert på Waldemarhøy

Kulturkafé HANS BØRLI 100 ÅR

Ingebjørg Kosmo, sopran, Tore Dingstad, klaver, Ola B. Johannesen, resitasjon, Morten Gaathaug, kåsør

Hans Børli ville fylt 100 år den  8. desember 2018.

Denne dagen er også fødselsdagen til Jean Sibelius, og dermed er det duket for en fristende kopling mellom "skogens dikter" og "skogens komponist". En av de som har vært opptatt av begge, er komponisten Morten Gaathaug, som vil bidra med nyskrevet musikk for anledningen. Vi vil sette Børli inn i et perspektiv utover tømmerhoggerliv og visesang. Børli var en dypt tenkende kunstner som diktet om de små og enkle ting satt inn i en kosmisk og universell sammenheng. Han hadde et vidsyn som gjorde ham til en våken samtidskommentator, samtidig som han diktet både romantisk og realistisk om den natur han elsket og var avhengig av.

Illustrasjon av avistegneren Oddmund Mikkelsen, Hamar Arbeiderblad.

Vi håper ikke du får anledning til i etterkant å si: "Der skulle vi ha vøri, Kal."

Benytt sjansen nå! Verker av Børli, Gaathaug, Sibelius og Grieg

 

Mandag 26. november kl 19 medlemsmøte i Rådhusteatret

Det er nå ganske nøyaktig på dagen 300 år siden den svenske krigerkongen Karl den XII ble skutt ved Fredriksten festning i Halden

Historiker Ulf Hansson blir ”årets storbesøk” fra Strömstads Museum og Strömstad Historieförening.

Han vil guide oss gjennom hendelsene - forløpet – selve angrepet – kongen ble skutt – og krigen stoppet opp – offiserene reiste hjem til Sverige med pengekassen – soldatene sto tilbake – og frem til Norges lite kjente straffeangrep mot svenskene i Strömstad i 1719.

Krigerkongen gjorde i 1718 for andre gang på 3 år et angrep på Norge og som på ny mislyktes, og med store tap på svensk side.

I sitt overmot ledet kongen sine soldater mot festninger der han ble skutt – ja av hvem? Det er det i ettertid stor strid om, av hans egne eller norske soldater? Vi får kanskje svaret i kveld.

Svenskenes plan var å nedkjempe festningen i Halden og kanskje i Fredrikstad før krigerferden skulle gå mot selve målet – Kristiania. For å nå Kristiania måtte de på ny gjennom Kraakstad Herred. Sist gang i 1716 satt de fleste gårdene igjen ribbet.

Vi kjenner Ulf (bildet) fra vårt besøk i Näsinge i 2016.

Etter denne krigens gru blir det fred med nybakt sikringskost og kaffe! (kr 40)

Dernest utdeling av årets ”bokpakke 2018” med rykende ferske:

 • Historielagets kalender 2019
 • Årboken Follominne 2018
 • Bygdebok del 1 Skaubygda (flere har allerede mottatt)

Bokpakken er gratis til alle Ski Historielags medlemmer, og henger på kontingenten for 2018.

 

Torsdag 25. oktober kl 19 – i Rådhusteatret

Tema: Det berømte Skiraet med sin historie tilbake til siste istid og et betydelig geologisk fenomen som ruver i landskapet.

Skiraet var i sin tid helt avgjørende for den første bosettingen i Ski og har frem til i dag fortsatt stor betydning.

Professor emeritus Rolf Sørensen (bilde) innvier oss i denne viktige geologiske forekomsten mitt i Ski sentrum – og med stor utbredelse mot vest og øst. Jernbaneskjæringen ved Ski stasjon viser tydelig størrelsen, her er det på det meste målt hele 24 meter dybde ved Waldemarhøy. Vi kjenner Rolf fra hans interessante kåseriet på medlemsmøtet i Kråkstad kirke for noen år tilbake med gjennomgang av den gamle steinbygningens arkitektur og geologi. 

Arkeolog Lill Gustafson (bildet) gir oss innblikk i raets avgjørende betydning for vår tidligste lokale bosetting. Skiraet har flust med fornminner med sine mange gravhauger, kokegroper, rester fra oldtidsveier og tidlig jordbruk. Raet var lokalt samlingssted for datidens riter, riter som holdt samfunnet sammen. Antakelig finnes fortsatt et betydelig omfang av flatgraver og minner som til nå ikke er avklart.

Vi kjenner Lill med sine betydelige kunnskaper om arkeologi fra tidligere rundtur på raet og fra turen til Stunnerfunnet, begge i juni i år.

Lill er forfatter av flere artikler og vitenskapelige utredninger fra sitt arbeide ved Universitetet i Oslo. Vi har også hatt glede av hennes kunnskaper i artikler vi kjenner fra årboken Follominne og med flere kåserier på lagets medlemsmøter.

Lill er leder for historielagets Lokalhistorisk utvalg. Utvalget er lagets hørings-instans for ulike reguleringssaker historielaget får til uttalelse fra offentlige myndigheter og utbyggere. Lill er hovedarkitekten bak lagets merknader.

Historielaget er sterkt bekymret.

Til sist en kort oppsummering og historielagets bekymringer - den såkalt fortetting – dvs utbygging av raet som i kommuneplanen for noen få år tilbake av politikerne ble benevnt som spesiell hensynssone – dvs vern. I år har de som bor på raet mottatt planundersøkelse fra kommunen om hvordan de kan tenke seg raet utbygget med betydelig fortetting og høyhus. Dette vil ødelegge raet og til historielagets sterke bekymring og viser den politiske ”verdien” på en hensynssone.

 

Mandag 17. september 2018 kl 19 i Rådhusteatret

Kveldens første begivenhet blir om Sølvskatten fra den gang Kraakstad herred.

Myrbraaten og KarlsenFor å oppklare denne skatten -  virkelig av sølv - skal Marianne J. Myrbraaten og Marit Karlsen guides oss  tilbake til begynnelsen av 1800 tallet – ja i nettopp vårt hjemmeområde.

Sølvskatten er en nesten glemt hendelser her på bygda du bare må få med deg.

Ja, selvfølgelig blir det sikringskost med kringle og kaffe i pausen – kr 40.

Kveldens neste begivenhet ”reportasjeglimt” fra komiteene i historielaget som er i sving på forskjellige områder.

Hva driver vi med ? – kanskje noe du vil delta i. Bli medlem.

 

Lørdag 25. august 2018 tur til Hunn-funnet fra steinalderen og bronsealderen

Arkeolog Lill Gustafson guider oss i det kjente og store Hunn-funnet fra steinalderen og bronsealderen.

Vi besøker Stordal kulturpark med vikingleir og bueskyttermesterskap. 

Ja – selvfølgelig blir det lunsjstopp!

Beskjed fra Martin som er turleder: ta med termos og sitteunderlag for en kaffetår på Hunnfeltet. 

Vår guide Lill er en erfaren arkeolog og har skrevet flere arkeologiske utredninger. Vi kjenner Lill fra flere interessante og lærerike kåserier og turer i historielaget. Vi var med på turen 11. juni på moreneryggen i Ski sentrum og sist 19. juni til steinalderbosettingen på Stunner. Lill er leder for lagets Lokalhistorisk utvalg som bl.a. håndterer reguleringssaker fra stat, kommune og utbyggere. Hun er også en av 4 i lagets Tur- og opplevelseskomité.

Ingen påmelding – kun deltakelse. Kjører du ikke selv sitter vi på med hverandre.

Program - kjøring:

Kl 09.30 Start fra parkeringsplassen i Kirkeveien ved Waldemarhøy i Ski.

Vi kjører E6, over Glomma/Sannessundbroen, tar av til høyre straks etter broen, og over E6, gjennom rundkjøring og ett par 100 meter og så ned til venstre til KIWI- forretning for ”oppsamling”.      

Fra KIWI kjører vi samlet til Hunnfeltet. Dernest til Stordal kulturpark, vikingleir og lunsj. Turleder: Martin Østby

Har du spørsmål kan du ringe Martin på telefon: 64 86 68 29, Mobiltelefonen til Martin er syk, om den friskner til inne lørdag er nummeret 918 43 185

Fra Lill – litt om hva som venter oss:

Gården Hunn i Fredrikstad kommune, Østfold ligger på «Det ytre raet». Her ligger tre gravfelt.  Det er til sammen 145 gravminner som viser en stor variasjon av gravformer, røyser, hauger, steinringer i tillegg til flatmarksgraver. Utgravninger ble foretatt til forskjellige tider, mest omfattende i 1950-53, ledet av Anders Hagen g Erling Johansen. Datering av gravene fra bronsealder til vikingtid, en brukstid på mer enn 1500 år.

De aller fleste gravene er branngraver, bare noen få er ubrente. En ny skikk som kom sørfra. Noen graver fra eldre romertid (Kr.f.-200 e.Kr.) inneholdt svært rike og sjeldne gravgaver. Kvinnegraver med gullsmykker og romersk import (bronsekar, glass), og mannsgraver med spesielt våpenutstyr, sporer og import. Disse gravene representerer en mektig overklasse med nær kontakt med høvdinger på kontinentet.

Det gravfeltet vi skal besøke er «Sydfeltet» som består av 48 gravminner: hauger og røyser, men mest berømt er de mange steinringene med 11 eller 13 stående steiner. Denne omsorgsfulle markeringen har merkelig nok nesten ingen gravfunn! Noen inneholdt litt brente bein og kull, som har gitt dateringer til sein bronsealder/tidlig jernalder, ca. 4-500 f.Kr. Flere er undersøkt uten at det kunne påvises graver. Hva er de da?

 

Lørdag 13. oktober vi drar til Kroatia

Ikke utsett en eventuell påmelding for lenge – se om påmelding nedenfor.

Kortversjon av programmet som følger vedlagt

Vi flyr med Norwegian fra Gardermoen lørdag 13. oktober –   i det meteorologene begynner å tenke på høstvind, silregn  og sludd. I Dubrovnik går vi om bord i en moderne 5 stjerners cruisebåt for ca 30 gjester.

Hvar KroatiaDobbeltlugarer med halvpensjon - frokost og 3 retters lunsj om bord.

Opplev sol og en spennende skjærgård fra solstolen på båtdekket, eller ta en dukkert i sjøen.

Vi besøker severdigheter – her blir det kultur og historieopplevelser i fleng! 

Det blir også dans om bord – seniordans  - ja om du har lyst, vi får med danseinstruktør!

Les programmet fra dag – til dag. Det meste vi gjør er med i prisen.

Lørdag 20. oktober kl 13:30 er vi tilbake på Gardermoen.

Det er anledning til å forlenge oppholdet i Split!  Turen er ved TEMA REISER AS.

Litt om båten, se bildet i vedlegget. Båten har 3 dekk i tillegg til soldekket, Det skiftes håndklær i lugaren hver dag og sengetøy 2 ganger i løpet av uken. 5 timers seiling i praktfulle omgivelser hver dag, og båten ligger til land om natten.

Det er room service hver dag.

Påmelding til Ski Historielag.

I anledning av denne turen er Tur- og opplevelseskomiteen styrket med Randi Falla. Alle påmeldinger, spørsmål osv til Randi. Opplevelsesturen til Kroatia som PDF-fil

Telefon: 909 26 019  og e-post ra.fa@online.no

Pris pr person: fra kr 15.685,-

Om soltimer og badesesong – det vi lurer på:

Eksemplet Hvar – et av stedene vi besøker. Stedet har et unikt klima og flere soltimer enn noe annet sted i Kroatia, med et gjennomsnitt på 7,7 soltimer (2724 timer i året). Badesesongen varer fra begynnelsen av mai til slutten av oktober. Vintrene på Hvar er også milde (gjennomsnittstemperatur på 10,1 C), og snø så sjelden, at hotellene lover gratis opphold ved et eventuelt snøfall.

 

Søndag 26. august PILEGRIMSTUR.
Start kl 12:30 fra Kråkstad kirke  til Ski middelsalderkirke med kåseri om pilegrimsturers historie.  To hvilestopp underveis. Siste stopp Bøndenes hus der deltakerne får lunsj (markedsdag og kulturminnedag) før vi fortsetter noen hundre meter til Ski middelalderkirke. Turen er på ca 7 km. Ingen påmelding, kun deltakelse, ingen avgift.  Direktebuss i retur til Kråkstad kirke og bilene. Historielaget i samarbeide med Østlandets Blad i anledning av avisens 110-årsjubileum og kirkene i Ski.

 

Lørdag 28. juli tur til Nes Lensemuseum

Museet ble opprettet for at ikke alle spor og minner om et gammelt og tradisjonsrikt yrke skulle gå tapt.

Nes lense ble anlagt i 1853 for å frakte tømmer ned Glomma. Lensearbeidet ved Nes sysselsatte i sin glanstid 300 mann, og var en viktig levevei og attåtnæring for distriktet - helt frem til nedleggelse i 1985.

Ved besøk får vi et tilbakeblikk på lensedriftens hverdag i naturskjønne omgivelser.

Planen er - vi stopper for lunsj.

Deltakelse: Kl 09:30 Vi møtes på parkeringsplassen i Ski Kirkeveien ved Waldemarhøy.

Påmelding: Ingen påmelding – vi møter bare opp.

Sitte på: Kjører du ikke selv – sitter du på med en av oss ”kjørende” – en hyggelig måte å bli kjent.

Kontaktperson: Tom Rognstad, telefon: 412 33 432

Om fortsatt ”behagelig” varme ha med drikke, praktisk med sitteunderlag.

Mer om museet: https://digitaltmuseum.no/011012987035/de-siste-bilder-fra-nes-lense-tommer-flotere-det-forste-lenseanlegget-pa

 

Torsdag 20. juni tur til Stunner-funnet den eldste boplassen i Ski

Arkeolog Lil Gustafson guider oss på stedet og setter oss inn i denne historiske godbiten som ligger i vår egen kommune.

Lil er leder for lagets Lokahistorisk utvalg og med i Tur- og opplevelseskomiteen.

Stunnerøya er en steinaldeboplass i Ski kommune.

Under potethøsten i 1928 på gården Graverstua under Nordre Stunner, fant Johannes Mikkelsen bearbeidet flint. Mikkelsen var en belest mann med stor interesse for arkeologi. I februar 1929 reiste han til Oslo og overleverte 8 flintbiter til Universitetets oldsaksamling. Funnet viste seg å være noen av de eldste sporene etter mennesker på Østlandet. I ettertid er det levert inn ca. 700 funn fra boplassen

For 11 000 år siden hadde isens tilbaketrekking blottlagt en skjærgård med mange øyer. En av disse er «Stunnerøya». Stranden hvor man kunne gå i land lå godt beskyttet. Vannet var grunt og det var lett å trekke opp båtene.

Skinnteltene ble satt opp i ly av en stor ås i sør og en mindre høyde i nord. På Stunnerøya vokste dvergbjørk, hasselbusker, einer og vier og de første furutrærne hadde slått rot. Sommertemperaturen var omtrent som i dag, men vintrene var kaldere.

Kunstverket over fra Stunnerøya, slik det kanskje så ut for flere tusener av år tilbake er gjengitt med tillatelse og etter avtale med Jonny Bunæs. (Rettigheter).

Her kan du lese mer om Stunnerfunnene.

Programskisse:

1: Vi møtes kl 17:30 - parkeringsplassen nedenfor Waldemarhøy i Kirkeveien.

Kjører du ikke selv sitter du på med en av oss "kjørende".

Det er litt utfordrende å finne frem, så vi kjører samlet. Likevel, se på vedlagte kartskisse.

2: Vi parkerer på Stunner hos Annemor og Odd Endsjø. Dette er basen vår.

3: Etter hvert, vi spaserer til stunnerfunnet. Skogssti, godt på bena etter regnværet.

4: Lil setter oss inn i denne spennende historien. Med stunnerfunnet er på "nasjonalt nivå".

5: Vi rusler tilbake til Stunner hos Annemor og Odd.

6: Kaffe, kringle, ja selvfølgelig blir det sikringskost +++ Vi har rigget med stoler.

7: Hjem utpå kvelden.

Kjørevei om du ikke kan møte ved Waldemarhøy:

Dette er en veibeskrivelse.

Kjør Kirkeveien - Siggerudveien riksvei 154 - forbi Midsjøvannet (på venstre side) fortsett og Nærevannet kommer på høyre side. Slette på Siggerudveien og du har tatt av fra riksvei 154 (merkebånd / skilt SHL) og inn på grusveien, hold lav fart på veien gjennom gårdbruket. Fortsett.... gjennom skogen og parker hos Annemor og Odd.

 

7. juni – unionsoppløsningen i 1905

Historien som førte frem til unionsoppløsningen og fra selve vedtaket i Stortinget i 1905.

Sted: Artilleriets - magasinleier i Ski kl 18.

Åpning ved ordfører Hanne Opdan, dagens hovedtale ved tidl. stortingsrepresentant Gunvor Eldegard,

I år er vi av SOLON Eiendom (utbygger) invitert innendørs i en av de store grønne magasinhallene av metall. Bygninger som i alle år har vært inngjerdet og strengt stengt for innsyn – militær hemmelighet.

Orientering om den hemmelige ”tunellen” i Jernbaneveien som ble oppdaget nå i år.  Mer om dette i neste e-post og facebook.

Det blir selvfølgelig stoler, kaffe og sikringskost.

 

31. mai kl 19 – Ski rådhusteater medlemsmøte med Per Krogstie

Han guider oss i den 100-årige historie om Sprengstoffe’n som lå i Ski.

En viktig industrihistorie – og som gikk i luften flere ganger og med sørgelige tap av menneskeliv. Per er æresmedlem i historielaget.

Bygdebok ”Skaubygda Del 1” er klar fra redaksjonen og trykkeriet!

Vi starter opp utleveringen til medlemmer på dette medlemsmøtet.

Bygdeboken Del 1 er ”gratis” til alle medlemmer, den henger på kontingenten for 2018.

Boken er til salgs i Norli Libris i Ski storsenter og i Vinterbrosenteret kr 350. Medlemspris kr 250 ved kjøp av og i historielaget.

 

Torsdag 24. mai lokaltur på Ski-raet.

Oppmøte på Waldemarhøy kl. 17.

Arkeolog Lil Gustafson, fra historielagets Tur og opplevelseskomite innleder med en orientering om områdets verdi og utbyggingsplaner. Lil er leder for Lokalhistorisk utvalg som bl.a. behandler reguleringssaker.

Vi spaserer en tur langs den gamle ferdselsveien langs raet til Kapell-Sander. Arne Auestad, eier på Kapell-Sander, vil orientere om gården.

Videre krysser vi Langhusveien og går noen hundre meter langs Kværnerveien til en av Skis flotte gravfelt og den gamle plassen Solum hvor Karl Olaf Løkenhagen (æresmedlem) vil orientere. Se også historielagets kalender 2017, april.

 

8. mai 2018 Frigjøringsdag - Veterandag

Ved Ski middelalderkirke kl 18

Program

 • Dagens minnetale ved ordfører Hanne Opdan
 • De falne
 • Kranspåleggelse og militær honnør
 • Allsang – Ja vi elsker

Vi går til gml. Kontra / Frimurerlogen, rett over veien fra middelalderkirken

Enkel servering til alle og Samvær med minnetaler

De falne fra Ski under krigen 1940-45

Ivar Herrestvedt, soldat ved Fossum bru aprildagene 1940, 26 år, landbrukskandidat.

Alf Strøm, matros, 23 år. Forlis

Karl Th Jacobsen, jagerflyver, 26 år, luftkamp.

Odd Meyer Olsen, matros på norsk krigsskip, 23 år. Torpedert.

Westy Foss-Sørensen, sjøkaptein, 36 år. Torpedert i 1942.

Nils Adelstein Nilsen, marinegast, 21 år. Torpedert, panserskipet Eidsvoll.

Bjørn Eriksen, XU-leder i Trønderlag, 26 år, arrestert av Gestapo og tok sitt eget liv. (Gravsten, siste på høyre side mot kirken).

Sverre Per Terjesen, student, 23 år, døde i den tyske konsentrasjonsleieren Buchenwald.

Martin Hjelmen, Norsk sjømann og sabotør, 40 år. Wollweber-organisasjonen i Norge. Torturert av Gestapo og halshugget 1944.

John Gjelsvik, gårdsgutt, 21 år, skutt av tyske soldater. (Gravlagt på Siggerud kirkegård).

Anton Knudsen, jernbaneekspeditør, omkom under alliert flyangrep i Oslo sammen med familien:

Ragna Knudsen, 42 år, gift med Anton Knudsen.

Rolf Knudsen, 18 år, barn av Ragna og Anton Knudsen.

Finn Knudsen, 11 år, barn av Ragna og Anton Knudsen.

Ingulv Gjerde, løytnant, 35 år, båten Storstein skutt i senk av tyske fly.

Adolf Sørli, soldat og lagfører, 25 år, falt ved tyske trefninger i Østerdalen. Gravlagt Kråkstad kirkegård.

Falt i utenlandstjeneste, Kjell Edgar Ruud, døde 3/2 -1979. Gravlagt ved Ski kirke.

 

 Minnesamværet starter ved minnestenen ved Ski middelalderkirke

Program:

 • Velkommen
 • Dagens minnetale ved ordfører Hanne Opdan
 • De falne - Kranspålegging, militær honnør og 1 min. stillhet
 • Allsang ”Ja vi elsker” Finstad Gla’Brazz og Ski Mannskor.

Minnesamværet fortsetter – vi går over til Frimurerlogen - Kontra

Vi forsyner oss, smørbrød og kaffe / mineralvann.

Minnetale av stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad.

Kort pause, påfyll av kaffe.

Minnetale fra veteranene v/ Tom Borge.

Hilsingstale fra HV-foreningen i Oppegård v/ Egil Bakke.

Minnetale Ski HV v/ Terje Fossli Pedersen

Hilsingstale fra NROF- Follo.

Avsluttende ord fra ordfører Hanne Opdan.

Her kan du skrive ut en praktisk folder og ta med deg for hele arrrangementet

Takk til alle som har bidratt til denne verdige minnestunden.

Minnearrangementet for Frigjøringen 8. mai 1945 og Veterandagen er ved Ski- og omegn Forsvarsforening og Ski Historielag i samarbeide med Ski kommune – ordfører og kulturavdelingen, Ski Sanitetsforening, Ski HV, NROF-Follo (reserveoffiserene), Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Ski Bygdekvinnelag, Finstad Gla’brazz, Ski Mannskor og flaggborg fra speiderne i Ski.

 

Torsdag 1. mars årsmøte 2018 kl 19.00

Sted: servicesenteret Kirkeveien 3 i peisestuen

Vedtektenes paragraf 5 setter rammen om årsmøtet: 

Årsmøtet er Ski Historielags øverste myndighet. Medlemmene avholder årsmøtet i løpet av første kvartal hvert år og innkalles av styret med 3 ukers varsel. Innkallingen med dagsorden og dato for frist til innsending av saker til behandling sendes medlemmene til kjente e-postadresser eller pr post.

Sammen med innkalling til årsmøtet følger styrets innstilling til årsmelding, saker til behandling som foreligger, adresse til valgkomiteen og historielagets vedtekter.

Valgkomiteens innstilling, regnskaper og revisjonsberetning omdeles på årsmøtet.

Dagsorden på årsmøtet:

 1. Åpning av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner.
 3. Styrets innstilling til årsberetning.
 4. Regnskap og revisors beretning.
 5. Saker til behandling.
 6. Valg av styre, revisor, valgkomitè og andre komiteer og utvalg.

Årsmøtedokumentene følger vedlagt her som PDF-fil:

Årsmelding fra styret for perioden fra 2. mars 2017 frem til årsmøtet 1. mars 2018.

 • Allerede innkomne saker til behandling (dagsordens pkt 5): 3 saker.
 • Vedtekter.

Frist for mottak av saker til behandling på årsmøtet settes til 16. februar 2018. Saker til behandling sendes på e-post eller ringes til styret ved Knut Falla telefon 928 40 244 e-post knfal@online.no eller til Marianne J. Myrbraaten telefon 901 70 883 e-post majoh@mattilsynet.no

Mottatte saker til behandling blir om mulig distribuert på e-post og foreligger på møtet.

Fint om du har forslag til valgkomiteen, kanskje du selv har lyst til å delta i noe av lagets arbeider, ta kontakt og snakk med Sidsel Kandahl telefon 995 00 545, Hilde Simarud telefon 905 79 005, eller Jan Sjølli telefon 480 70 928.

Forslag på kandidater kan selvfølgelig også fremmes direkte på årsmøtet under valg.

Regnskaper og valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling vil være klar før årsmøtet og blir sammen med styrets regnskaper omdelt på selve møtet.

Denne innkallingen går til medlemmer med betalt kontingent 2017 og nye medlemmer fra 2018.

 

Mandag 12. februar kl 19 medlemsmøte i Rådhusteatret i Ski

Vi skal til den sagnomsuste tiden – Forbudstiden i 20-årene for sprit

En tid med en eventyrlig oppblomstring av en ny stor næring - smugling!

Knut Falla i historielaget skal guide oss gjennom utrolige hendelser og årsaker 100 år etter forbudet

Mange tjente seg ”søkkrike” på denne smuglernæringen og til andres ergrelser og frustrasjoner. Veterinærer skrev ut tusenvis av resepter på konjakk til hester og kuer selv for høner skal det ha vært en legende styrkemedisin i en tung stund.

Kampen og oppfinnsomheten for å omgå forbudet var mage. En lege ble straffet for å ha skrevet ut over 45000 spritresepter til syke og sterkt trengende. Bygging av hurtiggående motorbåter ble en blomstrende industri. Politi og tollvesenet fikk travle tider. Kreativiteten og innsatsen for å få de edle dråpene i land og frem til glassene var mange. Er noe forbudt – blir det ekstra nødvendig.

Hvordan kunne dette med forbudstid for alkohol komme i stand i et land som vårt, og som til de grader har vært tuftet på hjemmebrenning og ølbrygging. La oss låne kongens ord på 1800-tallet der han ble oppfordret til å stanse hjemmebrenningen  – hjemmebrenning vil jeg ikke forby i Norge, det er jo den eneste lokalindustri de har.

Mange tragiske skjebner over flere 10-år lå nok til grunn for forbudet, dette skal vi komme nærmere inn på og kanskje flere overraskelser, 100 år etter forbudet.

Det manglet ikke på argumentasjoner ved folkeavstemningen i 1926, se plakaten.

Litt humor: Det blir ikke smaksprøver denne gang – slik som på kulturminnedagen i 2015.

Obs. pga låsesystemet med dørene i Rådhusteatret er det viktig at vi er gjennom dørene mellom kl 18:30 og kl 19:05.

Ja selvfølgelig blir det sikringskost med kringle og kaffe i pausen kr 40.

Kirkeveien – reguleringsplan med konsekvenser for viktige fornminner.

Etter pausen kommer Lokalhistorisk utvalg med noen momenter om reguleringsplanen for Kirkeveien. En reguleringsplan som griper inn i mange fornminner og byr på utfordringer med trafikkløsninger opp i mot folks hus og hjem. Historielaget er bekymret. Det er Lokalhistorisk utvalg med leder Lil Gustafson som i historielaget er høringsinnstans for offentlige og private reguleringssaker og lignende. 

En utrolig – men velmenende hendelse:

Magasinleieren – Ski vest er under utvikling med stor interesse for leiligheter i prosjektet Magasinparken. Utbygger er Solon Eiendom, en utbygger med solide erfaringer. Utbygger har laget fine kataloger på området og leilighetene, og salget har til nå nærmest vært 100 prosent. Kun to leiligheter er nå ”ledige”.

Så til saken: Knut Falla / styreleder i historielaget ble intervjuet av Solon Eiendom om Magasinleierens historie, og det står på trykk i katalogene. Det gikk bra, noen forviklinger ble det, men korrigert i gjennomlesing – men – men - neida. Under intervjuet forklarte jeg at Glommalinjen var Norges forsvarslinje mot Sverige gjennom noen hundre år. Utbyggingen på slutten av 1890-årene var nok mest betydningsfull som følge av stridigheter med svenskene. På dette tidspunktet ble Magasinleieren etablert i Ski som følge av transportkapasiteter med toget fra Ski sydover, østover og nordover med artilleriutstyr. Samtidig som Ski ligger ”bak” forsvarsaksen til Oscarsborg som strekker seg fra Hobøl/Ås – Oscarsborg – Hurum til Svelvik.

Kuriositeten jeg fortalte journalisten var at flere steder ble fortifikasjonene ved Glommalinjen og Oscarsborg bygget av nettopp svenske murere. Svenske murere kunne slikt arbeide, her til lands hadde vi ikke de samme erfaringene. Dette klarte journalisten, til tross for korrektur, å få på trykk i katalogene som at det var svenskene dvs den svenske staten som bygget Glommalinjen! (Jeg har ironiserte litt over dette, og Solon Eiendom er lei seg, samtidig som jeg kanskje ikke var tilstrekkelig påpasselig med å følge opp).

Alle katalogene er nå delt ut til mulige kjøpere og det kommer nå et nytt opplag av katalogene med ny korrektur siden videre byggetrinn er avklart som følge av stor etterspørsel.

Slik feilaktig trykk i katalogene vil nok fremover bli en svøpe for historielærere i Ski der elevene henviser til katalogene. I katalogen ble det også til at kronprins Carl Johan var sønn av svenskekong Karl XIII ! 

Historiebeskrivelsene i katalogene for å ”historiebefeste” Magasinleieren er så absolutt velment, vi i historielaget må bare ta forviklingene humoristisk. Vi kommer sannsynlig vis ikke helt tomhendt ut av dette.

Etter kaffepausen tar vi en liten revy på dette og momenter til kommende årsmøtet 1. mars.

Årsmøte 1. mars kl 19 blir i servicesenteret i Kirkeveien, Ski.

Årsmøtedokumentene er ferdige og skal behandles siste gang på kommende styremøte onsdag. Deretter skal de distribueres på e-post til medlemmene – dvs til deg. Valgkomiteens innstilling foreligger på årsmøtet sammen med lagets regnskaper. Vi løfter litt på sløret: Styret fremmer forslag på to nye æresmedlemmer.  Etter årsmøteforretningene blir det kringle og kaffe og en fotorevy fra Ski med en type fotominner som tidligere ikke er vist i historielaget, men mange vil trolig kjenne seg gledelig igjen.