Mandag 13. november kl 19 medlemsmøte i det flunkende nye Rådhusteatret!

For interesserte: Fra kl 18.15 får vi en omvisning i det nye Rådhusteatret!

Karl Gervin inviterer oss på en reise, og vi skal til – Kirkeliv på Ski i middelalderen.

Karl GervinHva tenkte de om hva som styrte deres liv, hva trodde folk på i den tiden?

Vi kjenner Karl Gervin best fra hans periode som sogneprest her på Ski, og han har også hatt tid som seniorprest ved Oslo Domkirke. 

Kirkeliv i middelalderen - dette blir lokalhistorie på sitt beste!

Han har magistergrad i idéhistorie og har utgitt flere meget lærerike og interessante bøker. «Det store bruddet - Reformasjonen i Norge» som er ekstra aktuelt nå i år med Luther-jubileet.

Ja selvfølgelig blir det sikringskost med kringle og kaffe fra Arrangementskomiteen!

Vi får teste Rådhusteatrets nye kaffemaskin. Kaffe/kringle kr 40 som tidligere.

Utdeling av årets julegave – historielagets bokpakke for 2017

 • Historielagets spennende lokalhistorisk kalender 2018
 • Årboken Follominne for 2017 (se vedlegg omslagsside og innhold)

Begge spekket med interessant lokalhistorie du ikke kan gå glipp av.

Bokpakke 2017 er gratis til medlemmer, og henger på betalt medlemskontingent 2017.

Du kan også kjøpe ekstraeksemplarer, kalender kr 100, Follo minne kr 150.

Det er til stor hjelp om flest mulig kommer og henter bokpakken på dette medlemsmøtet i Rådhusteatret.

Den nyoppdagede og nærmest hemmelige tunnelen i Ski sentrum

Før vi går hjem skal vi også få plass til en kort oppsummering og bilder om hva vi nå vet om den ukjente og nærmest hemmelige tunnelen i Ski sentrum. Tunellen strakte seg fra perrongen på spor 1 på Ski jernbanestasjon og 12 meter inn under Jernbaneveien.

Vel møtt, hilsen styret

Politiets nye beredskapssenter på Taraldrud
Vedlagt følger historielagets merknader til saken politiets nye nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

Ski Historielag er høringsinstans for type reguleringer m.m. I historielaget er det Lokalhistorisk utvalg som behandler slike saker. Utvalget er sammensatt med folk som har lang fartstid fra lokalmiljøet. Lil Gustafson er utvalgets leder.

Vi har fått gjennomslag for flytting av stabburet, enten til Waldemarhøy eller Kloppa. Svalgangs-bygningen skal til Gjersjø-elva samlingen. I sin tid eide Ljansbruket helt opp til og med Taraldrud.

Vi avventer merknaden om informasjonstavle ved turveien der Taraldrudhytta tidligere har ligget.

Komite for håndverk og småindustri i Ski
Nystartet komite som samler inn lokalhistoriske opplysninger om ulike håndverksvirksomhetr i Ski. Kanskje du sitter på opplysninger, kanskje bilder osv, og kanskje aller best – du kan tenke deg og bli med i komiteen.

Kontakt: Olav Grønvold, telefon 957 39 801.

 

24. oktober kl.18.00 på Sandbakken

Foredraget av Even Saugstad vil hete ØSTMARKA FRA DA TIL NÅ, og er bygget på boka hans som kom ut i 2012. Even SaugstadDet vil bli spennende historier, bilder og vakker natur. Vi vil få høre om eneboere, friluftsfolk og slitere på husmannsplassene. I tillegg vil han snakke om Østmarka Naturreservat, Rausjøgrenda og Sarabråten.

Ønsker alle medlemmer velkommen til en spennende kveld, og kafeen er åpen for salg av kaffe og hjemmebakst.

For dere som er dårlig til beins – så vil vi kunne kjøre bil opp til Sandbakken, men vi må samle opp i biler – da det ikke er plass til alle bilene på tunet.

Vi møtes derfor på Parkeringsplassen nedenfor Sandbakken 17:45.

Med vennlig hilsen, Knut Falla og Trond Simarud, Ski Historielag

 

Søndag  1. oktober 2017 tur til Nordalen sag og Galleri & Atelier Art To Be

Hans Kristian Jensen fra Hobøl Historielag vil guide oss gjennom denne severdigheten Nordalen sag, der maskiner og utstyr står som om de som jobbet der for en mannsalder siden kun er ute til lunsj.

På slutten av forrige århundre og begynnelsen av dette ga Hobølelva kraft til mange virksomheter. Her var et yrende liv. Det var en av landets travleste elvestrekninger. Det er litt rart å tenke seg i dag.

Kraften måtte brukes der den fantes. Fra vannhjulene ble kreftene ført til de mange maskinene med akslinger, remmer i sinnrike kraftoverføringer. Sprutende, fuktig og rått, farlig, syngende og støyende var arbeidsmiljøet i stamper, sagbruk og støperier. Det ble laget magasiner til magasinkomfyrer, maskiner til industri og landbruk. Det ble dreiet, laget kasser, sparker og kjelker. På Nordalen sag ser det nesten ut som om de gikk fra arbeidet i går!

Ta med niste kaffe/termos, kanskje lurt med et sitteunderlag.

Vi avslutter med galleribesøk i Tomter

Galleri & Aterlier Art to be
På tilbakeveien -  venter de oss i Galleri & Art to be i Tomter. Galleriet ligger i Tomter ”city” og vi finner det  rett inn til venstre før du kjører over jernbanesporet. Stor parkering, lett å se.

Kikk på galleriets nettsiden: https://galleriarttobe.com/

Vi treffer Bente Flote-Hansen og Tom Paulsen som begge er kunstmalere og driver galleriet. Bente er fargesterk og kreativ i sine malerier og Tom er i figurative landskapsmalerier. I vinterbildene kan du føle temperaturen i landskapet og han har en sikker og illustrerende penselføring som treffer deg.

Det blir en kaffetår mens vi hygger oss med utstillingen og vi slår av en prat med kunstnerne.

Møtested / avreise:
Søndag 1. oktober.

Møtested for avreise blir som vanlig parkeringsplassen i Kirkeveien ved Waldemarhøy.

Avreise fra Ski kl 10.30 – og vi er fremme i Tomter kl 11.00.

Sitte på: Vi  som  kjører selv tar gjerne med en passasjer eller to, alltid hyggelig.

Ingen påmelding, bare fremmøte.

Turleder: Mariann J. Myrbråten, telefon 901 70 883.

Kjørevei:
Ut på E 18  og østover, avkjøring til Tomter. Følg rv 120 gjennom Tomter – over jernbanelinjen - og mot Enebakk. Ca 2 km etter Tomter sentrum stor trebygning ved elven på høyre side av veien.  

https://galleriarttobe.files.wordpress.com/2016/05/nocturne1.gif?w=265 https://galleriarttobe.files.wordpress.com/2016/05/uvaret1.gif?w=265

Over Toms vinterbilde.

I ”nabobygda” - disse to opplevelsene kan du ikke gå glipp av ta gjerne med venner.

 

Onsdag 13. september kulturminnedag kl 13 i Ski bibliotek

Billedvev- og vevarbeider som kulturbærer.

En liten samling for oss i historielaget og andre interesserte onsdag 13. september kl 13 i biblioteket.

Vi treffer de to billedvevkunstnerne: Laila Haug - som ha vevet de fleste av billedteppene og Anne Marie Norum med 2 arbeider.

Laila er medlem i Ski Historielag og vi kjenner henne fra arrangementskomiteen. Hun stiller ut egne billedvevarbeider med mønstre etter tusen år gamle tepper fra gravkammeret til Osebergskipet og billedvev fra tusener år gamle egyptiske motiver.

Onsdag blir det en kaffetår og kjeks i forbindelse med utstillingen.

Utstillingen er årets ”kulturminnedag-2017” og er i regi av Ski Historielag, og i samarbeide med Ski  Bygdekvinnelag, Ski Husflidslag, Ski Kunstforening, Kultur – Ski kommune og Ski bibliotek.

Kulturminnedagen 2017 her i Ski ble åpnet søndag 27. august av ordfører Tuva Moflag i Bøndenes hus under ”Bondens marked”. Utstillingen med mange gamle og nye arbeider ble godt besøkt. Trolig besøkte ca 3.500 bondens marked denne fine sommerens siste varme soldag.

Det er Ski Historielag som arrangerer kulturminnedag i Ski.

En liten oversikt over tidligere kulturminnearrangementer i Ski de siste 7 årene: strikking (2016), Ølbrygging og hjemmebrent (2015),  Helleristningens mystikk og gåter (2014), Kvinners stemmerett og Kråkstad prestegård  (2013), Kultursti Telthus - gravhauger - gamle stev som budbærer (2012), Kultursti arkeologi Spor i landskapet, Prestegårdskogen (2011), og 850 årsjubileet Kråkstad kirke og Ski Kirke (2010). 

 

Torsdag 14. september medlemsmøte på Waldemarhøy kl 19

På medlemsmøtet vil Lill Gustafson holde et foredrag der hun guider oss gjennom ”Veien Kulturminnepark”.

Lill Gustafson i arbeidKulturminneparken ligger i Hønefoss – et område som er rikt på interessante kulturminner. Vi kjenner Lill, hun er arkeolog og leder for lagets Lokalhistorisk utvalg, hun er med i Tur- og opplevelseskomiteen og Kulturstikomiteen for Hebekkstien. Med andre ord en viktig bidragsyter i historielaget vårt. Hun har tidligere holdt interessante og lærerike foredrag for oss om arkeologiske ting i vårt nærområde, som kokegroper og skålgroper.

Bildet er Lill i arbeide i nettopp Kulturminneparken!

Lill har skrevet flere artikler om arkeologi i Follominne og hun har i mange år arbeidet med arkeologi og utredninger på Universitetet i Oslo.

Planen er følgende: medlemsmøtet torsdag er del 1, og del 2 er et besøk i selve kulturminneparken søndag 17. september. Kaffe – og kringle kr 40.

Etter kaffepausen får vi en presentasjon av den nye boken  ”Fotturer i Oslomarka” av forfatteren – Eivind Molde

Forfatteren vil gi revy av bilder fra boken, turer og opplevelser. Historielagets kultursti – Alfred Gustafsons sti på Hebekkmåsan – er med som ett av flere turtalternativ i boken, og vi er ikke lite stolte!

Det blir anledning til å kjøpe boken kr 262,- og boken Sykkelturer i Oslomarka kr 244 (ta med kontanter).

 

Søndag 17. september tur til Hønefoss og Veien kulturminnepark

Vi guides i parken av Lill.  Lunsj på kafeen i kulturminneparken.

Se på vedlegget om kulkturminneparken, eller gå inn på nettstedet: http://www.veienkulturminnepark.no/  (Her er det info og bl.a. kart).

Dersom du ikke kan delta på medlemsmøtet torsdag, vil du likevel få fullt utbytte av guidingen søndag.

Møtested søndag 17. september i Ski og avreise.

Søndag oppmøte i Ski på parkeringsplassen i Kirkeveien / Waldemarhøy og avreise fra Ski kl 09.30, og vi forsøker å kjøre samlet til Hønefoss – Kulturminneparken: adresse Ringveien 112, 3517 Hønefoss.

Ved avreisen tilpasser vi slik at de som ikke kjører selv får sitte på, alltid hyggelig.

Påmelding: Ingen påmelding, kun fremmøte.

Åpningstid, inngangspenger.  Kulturminneparken åpner portene kl 11.00 og det passer med avreise kl 09.30. Inngangspenger: honnør kr. 50, voksen kr. 80.

Turleder: Lill Gustafson, hun har telefon 911 02 364.

Vi sees til en interessant og lærerik tur - hilsen Tur- og opplevelseskomiteen.

 

Lørdag 2. september - Vi besøker våre forfedres interessante helleristninger - tusener av år gammel bergkunst 

Vi skal til hjertet av Østfolds og som gjennom tusener av år har gjemt på ca 6-700 hundre spennende bronsealderristninger.

Hva var det de tenkte på eller hadde som forestillinger når disse kunstverkene ble hakket ut i stein:

Vi kan bare undres! Men dette må du se!

De flest av helleristningene ble i sin tid oppdaget av gårdbrukere med tilknytning til jorden de arbeidet med, samtidig som mye godt arkeologisk arbeide er gjort for å få helleristningene frem slik at vi kan få glede av disse nå på turen.

Vi gjør en stopp på Horgen gård med omvisning av Svein Skarhjem i det gamle tinghuset og lensmannsgården med omgivelser. Her blir det også servert lunsj!

Hvilke betydning hadde helleristningene?

 • Oppslagstavle
 • Fantasivisjoner
 • Kunstutrykk for skaperglede

Arkeolog David Vogt ved kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er en av landets fremste eksperter på helleristninger. Han sier helleristningene er laget i yngre bronsealder, i perioden fra år 800 til 500 før vår tidsregning.  Helleristninger er noe av det vanskeligste å forske på fra fortiden. Vi vet veldig lite om samfunnene fra den tiden. Men man kan anta at helleristningene var symboler og bilder som var ment som kommunikasjon, sier Vogt.

Denne turen er en ønskereprise fra medlemmene, dels ønsket fra de som deltok sist gang i 2014, og dels av de som ikke fikk anledning til å delta den gang.

Mat & drikke under turen:
Kafferast: Etter litt omvisning og sterke inntrykk tar vi første kafferasten på Solbergtårnet, ta med kaffe på termos og kanskje en liten kjeks…

Lunsj: Vi får servert lunsj på Horgen gård hos Torunn Bjørnerud, trolig rømmegrøt/spekemat. Kjekt om du har med kontanter, antakelig ca kr 75 – 150.

Fellesutgifter kr 30 pr deltaker.

Påmelding viktig – sitte på

Påmelding til Martin, helst innen torsdag 31. aug.  telefon: 918 43 185.

Gi beskjed om du ønsker å sitte på - det er alltid hyggelig å ha med en gjest i bilen.

Ta gjerne med venner – alle velkommen – påmelding er viktig !

Møtested og tid i Ski for avreise lørdag:

Kl 09.30 på parkeringsplassen i Kirkeveien ved Waldemarhøy.

Kjørevei: E6 sydover – over Sannesunbroen / Glomma ved Sarpsborg. Første avkjøring etter broen og til venstre over E6 - på vei 111 – og til venstre i første rundskjøring når du har kommet over broen, så er det ca 200 meter frem til møteplass ved Kiwi.

Vi sees - hilsen Ski Historielag / Tur- og opplevelseskomiteen  v/ Martin.

 

Tirsdag 29. august har vi to spennende hendelser

Kulturminnedagen fortsetter, og besøk i Gjersjøelva natur- og kulturpark.

Kulturminnedagen 2017 Billedvev og vevarbeider som kulturbærer

Åpning av utstillingen under bondens markedsdag på bøndenes hus søndag var meget vellykket. Mange besøkende denne flotte dagen og åpningstale ved ordfører Tuva Moflag.

Tirsdag 29. august pågår flytting til Ski bibliotek slik at flest mulig får oppleve disse flotte kunstverkene fremover til 13. september.

Her ser du ett av 18 kunstverk vevet av Laila Haug i Ski Historielag.

Motivet er en rekonstruksjon av billedveven som hang på en av veggene i Osebergskipets gravkammer, dette og flere av hennes kunstverk må du bare oppleve.

Søndag som var fikk vi se flere flotte kunstverk - løpere, duker, tepper, ryer og interessante billedvevarbeider alt laget av våre lokale krefter – noe vi kan være stolte av.

Kanskje du også tar med noen gamle ting som burde vises, det er ikke for sent å bli med!

Kulturminnedagen er i regi av Ski Historielag, i samarbeide med Ski Husflidslag, Ski Bygdekvinnelag, Ski Kunstforening og Kultur – Ski kommune.

Gjersjøelva natur- og kulturpark
Oppmøte kl.18, på parkeringen ved Oppegård båthavn.

Historielaget besøkte Gjersjøelva for ca 7-8 år siden, det var meget interessant – og kan sterkt anbefales. Ingen påmelding – kun fremmøte, ta med venner og familie – her er det mye interessant å lære av vårt nabohistorielag Oppegård Historielag.

Ta med litt ettermiddagsniste/kaffetår.

Kjør Gml.Mosseveien, ta av til venstre over elva i Ingerstrandveien. Rett etter broen ned til høyre fører til parkeringen for Oppegård båthavn.

Turleder: Kjersti Iden, Tur&oppl.kom

 

Torsdag 17. august ca kl 13.13 kommer Sommertoget til Ski jernbanestasjon

Det blir et ca 10-12 minutter opphold før toget skal til stor mottakelse i Ås.

Jeg er invitert av ordføreren til å stå på stasjonen og bidra med en historieoversikt om da Smaalensbanen kom tilSki Stasjon Ski, dvs den gang Monsrud jernbanestasjon i 1877.

Åpnet januardagene 1878 Kristiania – Ski – Halden – Kornsjø og koplet til det svenske jernbanenettet.

Innviet av kongen sommeren 1878.

MØTESTED KL 12.30
Kan vi kanskje møtes kl 12.30 for en kaffe/lunsj på Britts kafé på jernbanestasjonen. Ta gjerne med flagg.

I 1882 var strekningen østre linje fra Ski til Sarpsborg ferdig.

I 1894 starte planene om Magasinleieren i Ski for feltartilleriet. Artilleriet var på den tiden et strategisk våpen og som under krigshandlingene augustdagene i 1814 falt i fiendens hender da svenskene besatte festningen i Fredrikstad. Erfaringene lærte at det var nødvendig å flytte artilleridepotet vekk fra Fredrikstad og valget ble på Monsrud gård i Ski. Med de nye jernbanelinjene ut i fra Ski kunne man forsyne viktige deler av datidens forsvarslinje med artilleri.

Nordover Kristianiafjorden og Kristiania og syd og østover til Glommalinjen var viktige forsvarlinjer. Glommalinjen strakte seg fra Fredrikstad til Elverum. Senere utvidet stortinget med jernbaneforbindelse Kristiania - Fetsund – Årnes – Kongsvinger – Elverum.

Jernbanen fra 1880årene og Magasinleieren var fra 1890-årene og i flere 10-år var de to viktigste arbeidsplassene i vårt område.  Det utvirket boligbygging og handel --- og vips har vi Ski – Kråkstad – Langhus – Siggerud  slik vi kjenner det i dag.

Strekningen Kristiania – Kornsjø er på 170 km og ble åpnet av kongen sommeren 1878 med stor festivitas og lunsj på Halden jernbanestasjon.

Kornsjø ved åpningen av Østfoldbanen og Dalslandsbanen.

Vedlagt kartskisse viser alternative jernbanetraseer den gang i 1870-årene: Sommerhilsen fra Knut

 

Søndag 23. juli kl 12 tur til Spydeberg prestegård

Bli med historielagets Tur- og opplevelskomite til Spydeberg prestegård.

Vi skal guides av Per Kristian Skulberg.

Vi besøker en vakker gammel velrestaurert prestegårdsbygning, rikholdig utstyrt med datidens møbler og en flottSpydeberg prestegård hage med historie tilbake fra 1700-tallet.

Her sitter historien i veggene, ikke minst i forbindelse med kamp-handlinegen mellom norske og svenske styrker i augustdagene i 1814.

Programskisse:

11.30        Avreise fra Ski.

12.00        Ankomst Spydeberg prestegård.

12.00        Kafeen åpner kl 12, vi slukker kaffetørsten og spiser lunsj.

Prestegård-kafeen spør om vi skal ha lunsj, dvs rundstykker og kaffe. De vil gjerne ha beskjed om hvor mange osv. Så, -- gi beskjed til turleder Tom Rognstad på telefon 412 33 432. Gi også beskjed om du vil sitte på med noen. Vi rusler rund for å bese området.

13.00        Guidet omvisning ved Per Kristian Skulberg fra Spydeberg Prestegårds Venner.

Ta en titt på nettsiden: www.spydebergprestegaard.com

Venneforeningen har Facebookside.

Møtested:
Vi møtes lørdag 23. juli kl 11.30 for avreise fra parkeringsplassen i Kirkeveien ved Waldemarhøyparken der vi møter Tom Rognstad fra Tur- og opplevelseskomiteen.

Vi tar med de som ikke kjører selv – alltid hyggelig med nytt bekjenskap.

Du som ikke kjører selv skal selvfølgfelig også med, det er alltid plass til å sitte på!

Kjørevei E18, følg skilting via Spydeberg.

Det er ingen påmelding, vi bare ganske enkelt deltar.

 

Lørdag 8. juli kl 11.00 tur til Strömstads Historieförening
Minnesceremoni 300 år efter Tordenskiolds anfall mot Strömstad.

Den 8 juli har det gått 300 år sedan Thordenskiold anförde den danska (Norske) flottan i ett anfall mot Strömstad. Vi högtidlighåller minnet av de stupade genom en ceremoni och kransnedläggning.

Samling vid minnesstenen nedanför Laholmens hotell, på sjösidan, från kl 10.30, Ceremonin startar kl 11.00.

Minnestein Laholmen UddeProgram:

• Inledning av Erland Lundqvist

• Den historiska bakgrunden, Nils Modig

• Salut, svensk och dansk lösen 2 + 3 skott

• Minnesord från Kommunalrådet Peter Dafteryd

• Kransnedläggning

• Muskötsalut för de stupade

• Psalmen Te Deum framförs av Tontämjarna

Fotoet over er fra 1960-årene, minnestenen i bakgrunnen for slaget ved "Laholmens Udde"  er stedet for minnesermonien. De to maritime minene i forrgrunnen er i dag delvis dekket av hekk. Trappen fører ned til gangveien som går rundt odden der Laholmen hotell troner på toppen. Lett å finne frem.

Programskisse / Ski Historielag:

08.30 Avreise fra Ski, Kirkeveien / Waldemarhøyparken. Kjøre E6 sydover, over Svinesund – Sverige, følg E6 til første avkjøring til Strömstad.

10.45 Vi er på plass med monumentet, sjøsiden for Laholmen Hotell i Strömstad.

11.00 Sermonien starter. En interessant historie i krigshandlingene mellom Danmark/Norge og Sverige, dette er egentlig på en måte en forlengelse av arrangementet vi hadde i 2016 Strömstad – Halden der Karl den XII etter det mislykkede felttoget mot Kristiania og senere angrep Halden 4. juli 1716  og Tordenskiold senket flåten som skulle komme svenskekongen til unsettning. Påny angrep Tordenskiold i juli i 1717 – det er temaet for lørdagen.

12.00 Sermonien er over – og vi samles for en lunsj og avtaler treff. 

13.00 Forretningene er åpne for en god handel.

Ta en kikk på nettsidene:
http://www.1718.no/blockaden-av-stromstad-1717/

https://no.wikipedia.org/wiki/Angrepet_p%C3%A5_Str%C3%B6mstad

https://sv.wikipedia.org/wiki/Anfallet_mot_Str%C3%B6mstad

https://snl.no/Peter_Wessel_Tordenskiold

Avreise – tid – kjørevei – påmelding – alle skal med:

Avreise: lørdag 8. juli kl 08.30 fra Ski – Kirkeveien Waldemarhøyveien.

Kjøretid: Ski – Strömstad ca 1 time og 45 minutter + parkering.

Kjørevei: E6 via Svinesund, følg skilting til Strömstad. 

Påmelding: For at alle skal finne frem bl.a. til parkering i Strömstad tar vi en forenklet påmelding til Knut Falla telefon: 928 40 244. Merk: Knut er i Strömstad.

Gjest i bilen: Vi tar med de som ikke kjører selv – alltid hyggelig med nytt bekjenskap.

Du som ikke kjører selv skal selvfølgfelig også med, det er alltid plass til å sitte på!

 

Lørdag 17. juni 2017 tur til Gamlebyen i Fredrikstad -  Soli Brug m.m.

Husk påmelding – ta gjerne med venner.

Markedsdag i Fredrikstad09.00 Vi møtes på parkeringsplassen i Kirkeveien / Waldemarhøy i Ski. De som ikke kjører selv, sitter på med oss andre. Vi kjørere til Isegran i Fredrikstad: E6 – ta av ved Råde vei 110 mot Fredrikstad – Gresvig vei 108 mot Kråkerøy.  Vei 108 - etter bro til venstre og tunell, gjennom rundkjøring, fortsatt 108, 3. vei ned til venstre – Prestegårdsveien frem mot ferge og parkering. Røde skilt med hvit skrift til Isegran. Kjøretid ca 1 time og 20 minutter. (Det går selvfølgelig også greit å kjøre gjennom Fredrikstad og til vei 108-Kråkerøy).

10.30 Vi går fra parkeringsområdet til ferge over til Gamlebyen /  Festningen / fergeporten. Byfergene går ca hvert 20 min, fint om vi blir med kl 10.37. Fergen er rød og turen er gratis.

10.50 Av båten ved fergeporten i Gamlebyen / festningen. Her møter vi vår omviser  Lars Ole Klavestad.

11.00 Omvisning i gamlebyen og festningen  frem til lunsj ca kl 12.30. Bilde: lørdagsmarked.

12.30 Lunsj ca 1 time "Tamburen"   restaurant / spisested som ligger rett ved fergeporten der vi møtte Lars Ove Klavestad. Inne og uteservering.

13.30 Ferge tilbake til Isegran, og vi går til bilene.

Vi kjører videre til neste opplevelse.

Først en liten stopp på Sanne Herregård – og får litt historie om denne ærverdige gården.

Neste stopp blir Soli Brug. Her sprudler det med den årlige kunstutstilling, lokalhistorie og kafé for en styrketår m.m. Vi har planer om en liten orientering av Ole Berg om omgivelsene.

Hjemreise og innom helleristninger.

Dersom tiden og interessen er seg slik – blir det på hjemveien en tur innom noen store og interessante helleristninger som skjuler seg i området. Kjempefint senere å vise til familie og barnebarn.

Fredrikstad gamlebyPåmelding: helst senest torsdag 15. juni til Martin i historielagets Tur- og opplevelseskomite på telefon:  918 43 185 

Husk på gi beskjed om du vil sitte på med noen

Felleskostnader for dekning av guide m.m, blir avhengig av deltakelse, men antakelig fra ca kr 120 pr deltaker. I tillegg kommer lunsj osv.

Kildestoff finner du på:
https://no.wikipedia.org/wiki/Gamlebyen_(Fredrikstad)

https://no.wikipedia.org/wiki/Sanne_%26_Solli_Brug

http://www.soli-brug.no/

http://sarpsborg2016.no/Blogg/Trond-Svandal/Slaget-ved-Sanne-og-Solli/

 

Onsdag 7. juni kl 18 minnemarkering for Unionsoppløsningen i 1905

Vi møtes i den gamle Magasinleieren her i Ski.

Magasinleieren har sin lokalhistorie tilbake til hendelsene på 1800-tallet og frem til junidagene i 1905.

Program
Åpningstale av  ordfører Tuva Moflag

«Tale av orlogskaptein(p) Trond Linnestad /Ski- og omegn Forsvarsforening»

Dagens hovedtaler stortingsrepresentant Gunvor Eldegard

om hendelsene som førte frem til unionsoppløsningen, om vedtaket i Stortinget i 1905 og hendelser etter oppløsningen

Avslutningsvis allsang – Ja vi elsker til toner fra Finstad Gla’brazz før kaffe og kringle

Magasinleieren i Ski – med strategisk betydning for 112 år siden.
Det den gang så strategiske artillerivåpenet ble flyttet fra Fredrikstad til Ski i 1896. Flyttingen hadde sin dramatiske historie helt tilbake til 1814. De politiske stridighetene med Sverige og kongeforholdet opp gjennom 1800-tallet resulterte fra 1890-årene i en betydelig skjerpelse av Norges forsvarsevner.

Vi får en orientering om leierens betydning, omfang, utrustning og bruk bl.a. skal vi omtale de helt spesielle bygningene i jernplater, oppført i 1902-1903.

Vi hygger oss avslutningsvis til lett styrkende sikringskost med kaffe, te og kringle.

Det er selvfølgelig bestilt sol og godt vær.

Finne frem: Magasinleien ligger til Monsrudveien, vest for Ski stasjon.

Til fots: fra jernbanestasjonen over gangbro opp Gamleveien, ta til venstre  ned Monsrudveien, første til høyre og inn gjennom de gamle portene.

Med bil: Fra Vestveien, rundkjøringen ved politistasjonen opp Monsrudveien og 3. vei til venstre. Godt med parkering.

Vel møtt – lokalhistorie på sitt beste.

Et samarbeidsarrangement med Ski Historielag, Ski- og omegn Forsvarsforening, NROF- Follo, Finstad Gla’Brazz og Ski kommune.

 

10. juni offisiell åpning av Hjellsåstårnet

Tårnet på Hjellsåsen er nå ferdig bygget og dere er velkommen til offisiell åpning lørdag 10. juni og selve åpningen av tårnet blir kl 14.

HjellsåstårnetMøt opp i god tid, og ta gjerne med familie, venner og alle andre i Ski Historielag.

Det blir snorklipping, tale, musikalske innslag, natursti og enkel servering oppe ved tårnet, samt utlodding av et trappetrinn.

Det er best og enklest å parkere ved Granerud Skytebane. Adresse er Vientjernveien 8. Vi forventer mange biler så parker tett og fornuftig, og følg eventuelt parkeringsanvisninger.

Videre går man til fots. Følg grusveien forbi bommen, ca 6-700 meter (gå rett frem i veikryss etter ca 500 meter). Følg sti opp til venstre før Hjellsåsbråten(hytte). Etter ca 4-500 meter følg mindre sti til høyre over bekken (provisorisk bru) og ca 400 meter opp til tårnet. Stien er merket med små hvite skilt påskrevet Hjellsåsen.

Det går veldig fint å sykle helt fram til man skal gå av grusveien, og om det er tørt i skogen går det fint å sykle noen hundre meter på stien også. Velg gjerne sykkel som fremkomstmiddel helt hjemmefra, for å unngå parkeringskaoset på Granerud.

Nyttige linker: Turbeskrivelse ut.no: https://www.ut.no/tur/2.20124/

Infoside på Facebook: https://www.facebook.com/hjelsastarnet/

Kart på gulesider (B er parkeringsplassen, A er tårnet, flytt A til din hjemmeadresse for å få kjørebeskrivelse): https://kart.gulesider.no/?c=59.693002,10.953798&z=14&l=aerial&r=car;F00;-1;59.693102;10.954694;

Vientjernveien;59.691356;10.937405;Vientjernveien

 

Lørdag 17. juni tur til sydligere strøk – Østfold

Programskisse:

Kl 9.00 Vi møtes og kjører fra p-plassen i Kirkeveien ved Waldemarhøy.

Vi kjører og besøker:

 • Soli brug – beser stedet og besøker årets utstilling. Se: www.soli-brug.no/om.html
 • Desiderias lund. Se:  lokalhistoriewiki.no/index.php/Desiderialunden
 • Sanne herregård. Se : fradengamleby.blogspot.no/2011/08/en-dag-pa-en-herregard.html
 • Isegran, parkering, vi tar båten over til Gamlebyen i Fredrikstad.

 

Lunsj i Gamlebyen
Omvisning i Gamlebyen med Lars Ove Klavestad.

Helleristninger. Dersom tid og program tillater det kjører vi innom noen flotte helleristningskunstverk på veien hjemover.

PÅMELDING: Til Martin, telefon 918 43 185 innen fredag kveld.

Transport: Vi kjørere selv og treffes kl 9 på parkeringsplassen i Kirkeveien ved Waldemarhøy. Har du plass til ekstra gjest er det fint.

Kjører du ikke selv – sitt gjerne på med noen av oss andre, det er alltid hyggelig!

Martin tar allerede imot påmeldinger.

 

Lørdag 27. mai tur til Oslofjordmuseet spritsmuglernes mekka

Forbudstida med brennevinsforbud resulterte i utstrakt og kreativ smuglervirksomhet i fjorden. Fra 1917 til 1927 var det forbudt å selge brennevin og sterkvin i Norge, og dette forbudet resulterte i en utstrakt smuglervirksomhet – ikke minst i Oslofjorden.

SmuglereFærder fyr ble et knutepunkt hvor spriten ble hentet. Kreativiteten med hensyn til hvordan brennevinet skulle fraktes videre innover fjorden var stor. Det ble produserte et stort antall raske motorbåter, og var på sitt vis med på å prege utviklingen av motorbåtskrog.

De 10 årene som forbudet varte, ble i det hele tatt et svært særpreget ti-år i Oslofjorden, og det er minner fra denne tiden som vil bli vist og som det vil bli fortalt historier om i løpet av weekenden 27. og 28. mai på Oslofjordmuseet.

Det er bare å glede seg til "Smuglertreff" - det blir garantert morsomt og spennende! 

Smuglerhelgen arrangeres av Oslofjordmuseets Venner.

Program / tidsskisse for Ski Historielag:Smuglere

Kl 10.00   Vi møtes og kjører fra p-plassen i Kirkeveien ved Waldemarhøy.

Kl 11.30 lunsj i Oslofjordmuseet for Ski Historielag (påmelding).

Kl 12.00 For å komme i smuglerstemning: Innledende illustrasjon og opptreden som viser smuglervirksomheten – slik den trolig var engang med sine hurtiggående trebåter fra 1920-årene akkompagnert med gamle biler – politi - lensmann –spritkanner – bortforklaringer og arrestasjoner.

Kl 12.15 Åpningstale.

Kl  12.25 Forfatter Espen Sørby kåserer. Han skrev biografien om Artur Omre og om hans bok ”Smuglere”.

Kl 13.15 Pause, vi kikker på utstillingen som bærer frem historien om smuglertrafikken i Oslofjorden. Museet har også en rikholdeig maritim samling på stedet.

kl 13.45 Filmen ”Smuglere” vises.

Etter filmen er det kanskje noen som vil se mer på ustillingene før vi kjører hjem.

PÅMELDING: Til Knut, telefon 928 40 244 helst innen fredag kveld. Vi skal melde om hvor mange til lunsj ved avreise fra Ski.

Transport: Vi kjørere selv og treffes på parkeringsplassen i Kirkeveien ved Waldemarhøy. Har du plass til ekstra gjest er det fint.

Kjører du ikke selv – sitt gjerne på med noen av oss andre!

Oslofjordmuseet ligger i Vollen i Asker – på den andre siden av fjorden. Vi kjører via Oslo.

Vi sees - hilsen   Tur- og opplevelseskomiteen i Ski Historielag.

 

8. mai Frigjøringsdagen 2017 ved Ski middelalderkirke mandag kl 18

Program:

 • Velkommen
 • Minnetale ved ordfører Tuva Moflag
 • Kranspåleggelse og militær honnør
 • Allsang – Ja vi elsker
 • Kringle og kaffe

Minnearrangementet for Frigjøringen 8. mai 1945 og Veterandagen er ved Ski- og omegn Forsvars-forening i samarbeide med Ski kommune, Ski Historielag, Ski Sanitetsforening, Ski HV, NROF-Follo(reserveoffiserene). Allsang med støtte til toner og sang ved Finstad Gla’brazz og Ski Mannskor.

 

Søndag 7. mai kl 11 fredsmarsj fra Taraldrudhytta

I FOTEFARENE TIL «GUTTA PÅ SKAUEN»

Fredsmarsj og interessant opplevelsestur, Taraldrudåsen med sin praktfulle utsikt og gamle boplassen Taraldrud

Bekransing av en ukjent Mil.org. bauta i skogen.Reidar Haugen

Ingen påmelding – ingen deltakeravgift – alle blir med.

Vi skal guides av skogbestyrer Reidar Haugen i området der Mil.org. hadde sine depoter og baser på slutten av krigen i 1944-45.

Vi følger stier over Taraldrudåsen og med småstopp underveis for lokalhistorie og for å nyte utsikten.

Vi går ikke fortere enn at de fleste kan klare turen, men det er litt stigning på skiftende sti og vei.

Ta med sitteunderlag for pauser, det er vått i skogen. 2 pauser underveis: Førtste Matpause underveis. Siste på Taraldrud. Ha medbrakt niste og drikke.  Mer om turen kan du lese i boken ”Til fots i Sørmarka”, tur 18, av Birger Løvland og Reidar Haugen.

Taraldrud gård  –  og omegn

FredsmarsjMil.org. bauta i svarteste skogen. Bekransing av denne nesten ukjente bautaen og med minnetale ved Tine Linnestad. Her lå en hemmelige base og våpenlager. Tine er ”gammelordfører” og medlem i Ski Historielag.

Det blir ”rast” på Taraldrud gård.

Husk niste / drikke. Vi får en orientering om gårdens historie. I dette ”dalføret” kommer politiets nye beredskapsområde. Dersom regn kan vi være innendørs.

Adkomst med bil fra syd E6: E6-nordover, etter viltbroen første avkjøring –Taraldrudveien. Følg på og ta til høyre i rundkjøring inn på Kongeveien. Kjør ca 400 m ta av til høyre inn Fløysbonveien. Følg Fløysbonveien, den skifter over til grus. I T-kryss ved Taraldrudhytta ta til høyre for parkering, følg skilting.

Adkomst med bil fra Vevelstadveien / Paddetjern parkering: Turskiltet gangvei mot Fløysbon, ca 1,7 km til Taraldrudhytta. Fin sykkelvei. Se skilt.

Kort om turtraseen: Start fra Taraldrudhytta kl 11. Vi går gangbroen over E6, følger gangveien ca 400-500 meter, tar av til venstre nordover over Taraldrudåsen. Ned fra Taraldrudåsen over E6 på driftsbroen til Taraldrud gård. Vi merker veien med plastbanner ettersom vi går slik at de som henger litt etter finner frem.

Fredsmarsjmerket selges under pausen på Taraldrud til de som ønsker merket.

For barn, barnevogn og de som synes løypen blir for lang.

Ved Taraldrudhytta, ikke gå over E6, men følg Fløysbonveien nordover ”langs” E6 frem til samlingsplass. Antakelig vil marsjdeltakerne være her ca kl 12.30 -13.00.

Vis respekt for eiendom og nysådde jorder.  Dersom regn kan vi være innendørs.

Kjenn din lokalhistorie. Under marsjen vil nok flere fortelle litt om hva som skjedde i «skauen» de siste dagene før freden. Morgenen 8. mai 1945 rykket Mil.org. inn i Ski tettsted og Magasinleieren, tyskernes hovedleier i området med feler tusen tyske soldater bevæpnet til tennene, hva skjedde.

Velkommen til deltakelse --  lokalhistorie på sitt beste 

Fredsmarsjkomiteen i Ski, Ski Historielag, Ski- og omegn Forsvarsforening og Oppegård Historielag.

Referat og bilder fra turen

Fred, frihet og demokrati kommer ikke av seg selv, det er noe vi må kjempe for hver dag.

Fredsmarsjen 2017 gikk søndag 7. mai fra Taraldrudhytta ved E6 og over Taraldrudåsen. Skogsjef Reidar Haugen og forsvarsforeningens Knut Falla orienterte om lokale forhold fra krigens dager – ”gutta på skauen” og deres mange strabaser med transport av slipp fra England. Det ble spesielt minnet alle de kvinnene som støttet opp om Mil.org. med ulike forsyninger av mat og utstyr under høyst risikofylte forhold. Litt humoristisk var å høre at det ikke var lov med gummistøvler under krigen, de ble inndratt av tyskerne. Vi fulgte god sti og ned til minnestøtten for Mil.org. ved Taraldrud der Hjemmevernsforeningens Egil Bakke holdt en minnetale over de som kjempet for Norge under krigen. Egil Bakke redegjorde for initiativet og arbeidet med reising av minnestøtten på stedet.

Videre – en kort marsj til den gamle stua på Taraldrud der Einar Holum hadde fyrt opp i ovnen. Det var godt å få varmen i kroppen og en matbit og kaffe, det var tross alt litt rufsete regnfullt og kjølig vær. Under marsjen fikk vi utfyllende orienteringer fra plansiden for politiets nasjonale beredskapssenter ved ass. prosjektleder Merethe Woldseth fra Metier og Petter Christensen fra Asplan Viak.

Takk til Einar Houm / Taraldrud gård og Reidar Haugen for all bistand for å gjennomføre arrangementet.

Videresend gjerne til venner og kjente.

Skriv ut invitasjonen og legg den i nærliggende postkasser og sett opp som oppslag.

Alle gangføre er hjertelig velkommen til å delta på en historisk og spennende vandring.

2 pauser underveis: Matpause (ha medbrakt niste og drikke) og Kaffepause.

Mer om turen kan du lese i boken ”Til fots i Sørmarka”, tur 18 av Birger Løvland og Reidar Haugen.

 

Lørdag  6. mai 2017 tur til Aursmoen i Aurskog Høland og Soot-kanalen

Vi skal besøke og guides i Aur prestegård, Aurskog kirke og vi besøker Margareta-kilden, alle stedene ligger i gangavstand.

Aur GjestegårdKl 14, vi inntar en lunsjtallerken på Aur gjestegård ved Aursmoen, ca kr 200.

Deretter kjører vi til Sootkanalen’s sluseanlegg.

Fellesutgifter, med forbehold, ca kr 100 – 150 pr deltaker, avhengig av deltakelse.

PÅMELDING OG INFORMASJON:
Til telefon 412 33 432 Tom Rognstad. Påmelding senest lørdag 29. april.

Hvis du ikke kjører selv, gi beskjed til Tom om du vil sitte på, - det er alltid plass. 

ForpakterboligBilde til venstre: - den fredede hovedbygningen på gården fra 1856.

Bilde til høyre: Forpakterboligen.

Program – kjøreplan:

1: Kl 09.15, møtested og avreise fra parkeringsplassen i Ski, Kirkeveien v/Waldemarhøy.

2: Kjøre Ski – Fetsund – riksvei 170 - Aursmoen.

3: Kl 11.  Besøke Aur prestegård, Aurskog kirke og Margareta- kirken, Aurskog/Aursmoen.  (Omvisning – felleskostnader).

4: Lunsjtallerken, kl 14, Aur gjestegård ved Aursmoen. Ca kr 200.

5: Vi kjører til Sootkanalen’s sluseanlegg. Aursmoen – riksvei 170 - Bjørkelangen – reiksvei 21 -  Setskog.

6: Ved kanalslusene, info om Sootkanalen.   

7: Vi kjører hjem.Forpakterbolig

Lunsj kr 200.  Felleskostnader, med forbehold,  ca kr 100 – kr 150. HUSK PÅMELDING

Sootkanalen er en kanal for frakt av tømmer motstrøms slik at tømmeret kunne komme fra Eidskog til Høland, fra Mangenvassdraget (som ender opp i Sverige) og   over i Haldenvassdraget.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Soot_Konstitution.jpg/1024px-Soot_Konstitution.jpg

Arbeidet ble ledet av Engebret Soot (1786–1859) som var fløtningsinpektør i Haldenvassdraget.

Soot-kanalenSoot ble tildelt Borgerdådsmedaljen i 1854.

Kanalen er bygd i tidsrommet fra 1847 til 1849 av til sammen 600 mann og åpnet 20. juli 1894 og er 1,5 km lang med opprinnelig 15 sluser. Slusene er bygget i steinblokker tettet med torv og kledt med bord. Ingen av slusekamrene er like, men alle har samme volum. Kanalen er meget severdig.

Litt om hva vi får se, benytt også lenkene for mer informasjon.

Aur prestegård ligger i Aurskog-Høland kommune i Akershus. Aur prestegård og Aurskog kirke ligger på et høydedrag sentralt i tettstedet Aurskog i den nordlige delen av kommunen. Her har kirke og prestegård ligget helt siden middelalderen. De nåværende bygningene på gården er fra 1700-tallet og fremover. Tre av husene er formelt fredet i henhold til §15 i "Lov om kulturminner".

AUR er et navn fra før vikingtiden. Aur betyr som kjent grus- og sandrygg, en morene. Det er sannsynlig at bygdetinget ble holdt på Aur fra eldgammel tid.

Riksantikvaren uttaler i brev til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1991) i forbindelse med fredningsvedtaket:

"De fredningsverdige bygningene som hver for seg er av stor interesse danner en svært verdifull helhet. Bygningene har stor aldersverdi og er preget av stor grad av autentisitet. Særlig er det knyttet stor interesse til forpakterboligen som var den gamle hovedbygningen fra 1703 til 1856. Til sammen formidler disse talende om prestenes boligforhold gjennom tidene. Stabburet utmerker seg ved sin særegne utforming og opprinnelse som kornmagasin".

http://aur-prestegaard.no/index.php/aktuelt

Aur prestegård eies og forvaltes av Stiftelsen Aur Prestegård som ble opprettet i 1984. Stiftelsens formål er å sette i stand prestegården med tun og bebyggelse og å administrere bruken av eiendommen. Gården skal settes i stand i samarbeid med Riksantikvaren, fylkeskonservatoren i Akershus og Fortidsmineforeningen. I bygdeboka for Aurskog og Blaker kan man lese endel om gården og de forskjellige brukerne. Her kan nevnes at takstenen på huset er laget ved et teglverk som presten Lars Rasch anla på Aur ca. 1757. Lars Rasch har risset inn navnene på noen av sine 12 barn på en vindusrute i Historielagets rom 2. etasje.  På denne tiden var gården blitt til en stor bedrift. Ca. 250 personer hørte til gården med tilliggende husmannsplasser og virksomheter. Man kan bare tenke seg det liv og den virksomhet som foregikk her i huset.

http://aur-prestegaard.no/index.php/stedet/historikk/garden

Like syd for kirken ligger den hellige Margaretha-kilden som er fredet. Også etter reformasjonen har denne vært besøkt som hellig kilde. Den Øvre Fredrikhaldske Kongevei var en del av pilgrimsleden til St.Olavs skrin i Nidaros. Med start i det sentrale Tyskland gikk pilgrimene opp via Bohuslan, gjennom Høland og Aurskog - over Glomma mot Frogner kirke, der veien til slutt løp sammen med den såkalte Oldtidsveien mellom Oslo og Trondheim. Margaretha-kilden ved Aurskog kirke var et viktig mål underveis.

Mer om Soot-kanalen, historie og karter:

https://no.wikipedia.org/wiki/Sootkanalen_(slusesystemet)#Kart

 

Torsdag 2. mars 2017 kl 19.00 årsmøte på Servicesentret

Vedtektenes paragraf 5 om årsmøtet: 

Årsmøtet er Ski Historielags øverste myndighet. Medlemmene avholder årsmøtet i løpet av første kvartal hvert år og innkalles av styret med 3 ukers varsel. Innkallingen med dagsorden og dato for frist til innsending av saker til behandling, sendes medlemmene til kjente e-postadresser eller pr post.

Sammen med innkalling til årsmøtet følger styrets innstilling til årsmelding, saker til behandling som foreligger, adresse til valgkomiteen og historielagets vedtekter.

Valgkomiteens innstilling, regnskaper og revisjonsberetning omdeles på årsmøtet.

Dagsorden på årsmøtet:

1. Åpning av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner.

3. Styrets innstilling til årsberetning.

4. Regnskap og revisors beretning.

5. Saker til behandling.

6. Valg av styre, revisor, valgkomite og andre komiteer og utvalg.

Etter årsmøtet følger pause med kringle /kaffe / te før neste post: medlemsmøte.

Karl-Olaf LøkenhagenKarl Olaf Løkenhagen tar oss i et kåseri med til Vardåsen i Ski ved Rullestad.

Skoleklasser gjennom mange år hatt gleden av turer i dette området med lærer Karl Olaf, - og nå er det endelig vår tur til å få et innsyn i denne delen av bygdas historie. Stedet er spekket med gammel historie helt fra istidens råe kraft, flere varder for ufred, gravhauger med sin skjulte historie og bosetting gjennom tidene.

Dette blir i siste kapittel i serien om Rullestad. Har du gamle bilder fra området, ta det med på møtet!

 

Tirsdag 17. januar 2017 kl 19 medlemsmøte i Ski bibliotek

Kvelden byr på 2 interessante tema: først skipsforlis og etter kaffe og sikringskost fortsetter vi historien om Rullestad.

Forfatter Jan G. Langfeldt vil ta oss til seilskutetiden. Han vil guide oss gjennom dramatiske skipsforlis og havarier. Vi skal til skjærgården ved Søgne.

Søgnekysten er et vakkert sommer-paradis, men voldsomt vanskelig i uvær og storm for sjøfarende i gamle dager. I dette området har det skjedd et betydelig antall forlis og havarier. Jan vi bringe oss inn i dette slik at vi nesten smaker sjøsprøyten og griper etter livbeltene ...

Jan har forfattet flere maritime bøker, og han besøkte oss for noen år tilbake med historien om Ringvesenet – et vesen ingen hadde hørt om og som ble nedlagt i 1950-60-årene – men et vesen som alle har sett !

Kveldens kåseri bygger han på sin bok der han beskriver dramatiske hendelser langs kysten ved Søgne over en 500 års periode. Han vil komme inn på hvordan skipsulykker engasjerte loser, lokalbefolkningen og offentlige tjenestemenn i ulike redningsaksjoner til havs.

Vi vil få et innsyn i en historie og i de ufattelige drama som dessverre var så vanlige langs vår langstrakte kystlinje.

Jan er medlem i Ski Historielag, han er pensjonist og utdannet innen økonomi og ledelse. Han var en årrekke administrerende direktør for flere statlige industrfond og sittet i flere offentlige utvalg. De siste årene har han fokusert på slekts- og lokalhistorie.

Etter pausen med sikrings kost og kaffe fortsetter vi om Rullestad.

Christian SundbyChristian Sundby – bonden på Rullestad den flotte storgården midt i Ski sentrum - han vil kåsere videre om gårdens historie og betydning i lokalhistorien.

Vi startet temaet ”Rullestad” på medlemsmøtet 29. november, fortsatte 3. desember med Birger Fossum som ga oss en beskrivelsen av middelalderkirken som i sin tid var en del av storgården Rullestad.

Nå blir det siste del av Rullestads historie med Christian. Christian er mangeårig styremedlem i historielaget.

La oss røpe hemmeligheten med disse kåseriene med storgården Rullestad i sentrum og Kontra, Ski middelalderkirke og vi skal også komme til Vardåsen med sine tusenårige gravhauger: Planen er å utgi dette temaet mellom to permer til glede for alle medlemmene, men det står en del praktisk arbeide igjen. Har du gamle fotografier, dokumenter eller historier fra området er det av stor interesse – ta kontakt.