Tirsdag 13. oktober medlemsmøte i Langhus kirke kl 19
Temaet denne gang er lokalhistorie fra ”Skaubygda”.

Langhus kirkeDet er Alf B. Godager som denne kvelden skal guide oss gjennom et interessant og rikholdig program. Siden vi skal til ”Skaubygda” blir medlemsmøtet denne gang i Langhus Kirke – og som i år har 40-årsjubileum. Det er 4 spennende lokalhistoriske poster på kveldens program. (foto Christan Olsen, Ski Historielag)

Kvelden starter med Skaubygda - Kjell Overrein

Han forteller fra del I av sitt manus til bygdeboken han har skrevet om Skaubygda. Bygda omfatter et stort område, og består av grovt sett den nordre delen av kommunen. Dette blir en fin innføring i vår lokale bosettingshistorie.

Etter planen skal bygdeboken del I utgis av Ski Historielag neste år.Godager og Døvig

Jens Døvik vil snakke om Langhus kirkes 40-årige historie.

Utgangspunktet er kirkens 40-årsjubileum. Jens Døvik sammen med Alf. B Godager skrev boken "Langhus - Bygda og Kirken" (Foto ØB fra ca 2005 fra boklanseringen av Langhus kirke-boken. Fra venstre forfatterne Alf B. Godager og Jens Døvik. Det er Alf som er møteleder på medlemsmøtet 13. okt, og Jens Døvik kåserer.)

Morten Gaathaug spiller komposisjoner fra Borghild Holmsen.

Kveldens kunstneriske opplevelse - vår egen komponist Morten Gaathaug vil spille komposisjoner av og vil fortelle Jens Kåre Aalerudom Borghild Holmsen fra Vevelstad-godset, en av Norges to første kvinnelige komponister. Morten Gaathaug vil også spille en egen komposisjon som er en parafrase over Holmsens arbeider.

Jens Kåre Aalerud har bodd 80 år på Langhus (foto Christan Olsen, Ski Historielag).

Han vil dele litt av det han skriver om i sin bok om oppveksten på Langhus før utbyggingen av området.

Ja – selvfølgelig blir det kaffe og sikringskost – kr 30 | Lokalhistorie på sitt beste – dette kan du ikke gå glipp av.

 

Lørdag 29. august går turen til Sarpsborg

Vi skal møte og guides av forfatter, skribent og foredragsholder Sven G. Eliassen.

Sven G. Eliassen har 36 år på Borgarsyssel museum (Østfold fylkesmuseum som ligger i Sarpsborg), hvorav 18 som direktør i samme museum. Hans spesialitet er lokal og regionshistorie Sarpsborg – Østfold, og få kjenner Sven G. Eliassenfylkets historie som ham. I tillegg til å skrive bøker og artikler om ulike temaer om fylkets historie, har han reist Østfold på kryss og tvers og holdt foredrag om herregårder, bryggerihistorie og arbeiderkultur.

Her er det noe å se frem til – og glede seg til – det er mye lokalhistorie gjemt og kanskje glemt i Sarpsborg.

Viktig: Dette er et utearrangement – ja fint vær er bestilt (selvfølgelig).

Vi skal spasere i Hafslunds omgivelser og få et inntrykk av en svunnen industrihistorie som i sin tid hadde stor nasjonaløkonomisk betydning.  

Lunsj - nistepakke:
Lunsjen skal vi hygge oss med ute i et lysthus på Hafslund Hovedgård. Planen er at du tar med deg nistepakke og sitteunderlag. Historielaget tar med varmtvann, kaffepulver og kopper.

Beredskap ved regn.
Meteorologene har ikke vært trofaste denne sommeren med tanke på sol- og sommerdager. Dersom regn har vi i et innendørs lokale i beredskap.

Påmelding og transport.
Ring Martin Østby på telefon: 64 86 68 29 eller mobiltelefon 918 43 185.

Vi gjør det slik at du som ikke har bil - vi finner en ” partner” med bil til deg. Vi tenker oss et fremmøte på parkeringsplassen i Kirkeveien ved Waldemarhøy kl 10.30 – og vi sitter på med hverandre.

 

Søndag 30. august på Bøndenes hus i Ski Markedsdag

Markedsdagen har et stort program med salgsboder, spennende smaksprøver m.m.

Ski Historielag – Kulturminnedag fra ca kl 12 og utover. Ordfører Tine Linnestad med tale for kulturminnedagen.

Historiker og forfatter Sven G Eliassen skal guide oss i ølbryggingens tradisjoner, mystikk og kulturarv.

Sven G. Eliassen har vært mangeårig direktør for Borgarsyssel museum / Østfold fylkesmuseum, han har skrevet flere bøker og avhandlinger over nettopp temaet ølbrygging. Ølbrygging har meget lang tradisjon her i landet. For noen få 50-år siden var det pålegg til de større gårdene om å holde øl til færafolk. Det var selvfølgelig ikke vanlige reisende langs landeveien, men mest for kongens menn som lensmannen, offiserer og geistlige. I nyere tid ble det i en periode lov til hjemmebrenning, og Eliassen vil også komme inn på dette myterike ”næringsområdet”.

Sven G. liassen er en meget interessant ressursperson og foredragsholder hva gjelder lokal- og regionhistorie – dette må du ikke gå glipp av - i storsalen i Bøndenes hus fra kl 12.

Etter kåseriet kan vi trenge til kaffe og svele / rømmegrøt fra bodene på markedsdagen.

Ølbrygging
Siste del på programmet – vi inviterer alle lokale ølbryggere: kom og la oss få smake på ditt lokalt brygget øl – vi har smakskrus.

Her kan det bli gode råd å snappe opp til egne forsøk på kjøkkenbenken.

Viktig: Det er ikke anledning til salg eller å gi bort flasker med alkoholholdig Innhold.

Hjemmebrenning – en tradisjon fra en svunnen tid
Går alt etter planen skal vi ha i gang et hjemmebrenningsapparat – en tradisjon fra en svunnen tid.

Det blir illustrert med smaksprøver på en q-tipp – intet mer.

Det kommer sikkert mange meninger om kvalitet osv.

Ta gjerne med bestefars gamle apparat – eller deler som fortsatt finnes.

Ski Historielag vil gjerne ha historier og fotos av gamle apparater.

Hjemmebrenning har hatt en periode fra lovlig brenning og til full stopp – et samfunnsnødvendig tiltak.

Viktig: Det er ikke anledning til salg eller å gi bort flasker med alkoholholdig innhold.

Viktig: Det er heller ikke anledning til smaksprøver til barn / ungdom.

 

Søndag 9. august opplevelsestur til Langnes skanse

Riksantikvariske myndigheter har gjennomført en omfattende utgravning av kanonbatteriet og forsvarsstillingene fra krigshandlingene i augustdagene i 1814 den gang mellom norske og svenske styrker som tok liv. Krigshandlinger vi i dag skulle ha sett ugjort, men den gang mente man det var helt nødvendig og betød et viktig element i Mossekonvensjonen som bidro til en fredsordning. Konvensjonen, sammen med påfølgende parlamenteringer kom frem til en avsluttende grunnlovsavtalen med svenskekongen Kong Carl XIII den 4. november 1814. Den nye norske kongen var også konge i Sverige.

Langnes skanse ligger litt nord for Fossumbroen på E18 som et forsvarselement i den gang Glommalinjen som strakte seg fra Fredrikstad i syd til Elverum i nord. Hele Glommalinjen var den gang bemannet med neste 20.000 norske soldater, til dels dårlig utstyrt. Svenske soldater på østsiden av Glomma var ca det dobbelte + en tilsvarende svensk styrke i nordtyskland.

Per Erik GjesvoldGlommalinjen med Langnes skanse ligger geografisk i vår lokalhistoriske nærhet, de norske planen den gang omfattet også helt frem til Kråkstad herred.

Vi skal guides av arkeolog Per Erik Gjesvold (fra Ski) som har ledet utgravningene på Langnes.

Vi har vært på Langnes både ved 200-årsjubileet og tidligere – vi har hørt og sett - men vi har egentlig ikke fått til en kvalifisert omvisning før nå, og som forteller historien om stedet etter utgravningene. Her var flere kanonbatterier, infanteristillinger, flere hundre norske soldater og en flytebro over glommastryket som her er på noe av det strieste.

Vi står i 1814 ved noe av det mest hendelsesbetydelige i norsk og svensk historie.

Tillat en liten en liten kortversjon av kongerekken: Året 1814 begynte med den danske enevoldsherskeren Kong Fredrik VI, dernest Kong Christian Fredrik Norges konge fra maidagene på Eidsvoll og frem til Mossekonvensjonen, men hans abdikasjonssøknad ble først godkjent av Stortinget 4. november 1814. Kong Carl XIII 4. november1814 til 5. februar 1818 var konge av rikene Norge og Sverige.

Den svenske kronprinsen Carl Johan var arkitekten bak Kielerfreden i januardagene i 1814 og viktig i fredsforhandlingene til Mossekonvensjonen i augustdagene. Carl  XIV Johan ble Norges konge fra 5. februar 1818 samtidig som han var konge av Sverige. Hver eneste 17. mai ser vi ham til hest foran slottet i Oslo – rytterstatuen i enden av Karl Johansgate.

Spydeberg prestegård – ligger i nærheten – her bodde kong Christian Fredrik under krigshandlingene.

Om tiden tillater – og det er av interesse, kjører vi tilbakeveien innom vakre Spydeberg prestegård for å kikke på det vakre nyrestaurerte hageanlegget. Det var anlagt av Jacob Nicolay Wilse som kom til Spydeberg som sogneprest i 1768 Wilse arbeidet med matematikk, fysikk, topografis, meteorologi - og innførte noen av begrepene som den dag i dag benytters av meteorologien.

Mer om Wilse, se: https://no.wikipedia.org/wiki/Jacob_Nicolai_Wilse.

Lunsj
Før vi tar til med selve omvisningen hygger vi oss med kaffe og sikringskost på Stubberud hos Tom – du tar med niste. Vi koker kaffe og te. Etter omvisningen byr vi på Dagbokringle og kaffe – i det grønne – det er selvfølgelig bestilt pent vær under hele arrangementet.

Transport
Vi tenker oss et fremmøte / avreise fra parkeringsplassen i Kirkeveien ved Waldemarhøy kl 11 – og vi sitter på med hverandre.

Kjørevei
(ca 30 minutter) E18 – over Glomma og ta av på første avkjøring, gjennom rundkjøringen og inn mot Askim vest. Kjør ca 1,2 km ta til venstre til Langnes / Langnesveien (ved Askim Fruktpresseri). Følg på ca 2.3 km på Langnesveien som etter hvert ved en avkjøring/sving går over til grusvei. Kjør ca 1 km se skilt. Vi skal inn til høyre til Tom som bor i Langnesveien 220. Kryss over jernbanelinjen – OBS for mulig tog!!! Se etter parkeringsskilt.  

Transport og arrangementet er avhengig av påmelding til Tom telefon: 412 33 432

 

Fredag 24. og – lørdag 25. juli 2015 tur til Hamar

Vi besøker Skibladneren, Jernbanemuseet og Hedmarksmuseet med Domkirkeodden.

Påmelding: Bjørn Næss telefon:  977 95 875 Senest innen 10. juli pga hotellreservasjoner

Program med tider, steder og skisse på kostnader vises under.
Skibladner

Fredag 24. juli
Vi møtes på Eidsvoll jernbanestasjon, Skibladnerens brygge er ved jernbanestasjonen. Bra med bilparkering på jernbanestasjonen.

Kl 14.15 klar for ombordstigning på Skibladneren for avreise.

Kl 14.20 – 17.15 Dagens høydepunkt middag om bord på Skibladner.

Kl 17.15 Ankomst Hamar – og spasere ca 500m til Fist Hotell Viktoria som ligger i Strandgaten 21 mot sjøen, mellom bryggen og jernbanestasjonen.

Kl 18.30 Møte utenfor hotellet, vi går over Strandgaten + 300m til Hamar skysstasjon, lokalbuss B1 til Hedmarksmuseet/Domkirkeodden. Kjøretid ca 12 minutter.

Vi spaserer gjennom museets parkanlegg til et hyggelig lokale som venter: 2 luftige møterom, sjøutsikt, terrasse og kjøkken til vår disposisjon.

Kl 19.00 Vi er på plass i møtelokalet sammen med gjester fra Hamar Historielag.

Kl 19.15 Kveldens høydepunkt 1: Sikringskost: kaffe / te og kringle.

Kl 19.30 Kveldens høydepunkt 1: Ragnar Pedersen professor emeritus fra Universitetet i Oslo og tidligere sjefskonservator ved Hedmarksmuseet: lokalhistorie Hamar, og regionhistorie Hedmarken / Mjøsadistriktet.

Kl 20.30 Påmelding til lunsj lørdag ca kr 140.

Kl 21.00 Hyggestund og kaffe og rester. Før vi tar sikte på retur til hotellet med lokalbuss.

Lørdag 25. juli
Frokost på hotellet. Koffert settes i hotellets oppbevaring.

Kl 09.55 buss B1 fra Skysstasjonen til Jernbanemuseet.

Kl 10.10 Jernbanemuseet med guidet omvisning. 

Sydbane-raceren er lokomotivet for østre linje, står i Hamar, og bør finne sin plass i rivningstruede Lokstallen på Ski jernbane-stasjon. Lokstallen og jernbanen til bondelandet Ski den gang Monsrud stasjon var sammen med Magasinleieren starten på vår by-lokale historie. Magasinleieren skal bevares, det bør også lokstallen.

Kl 12.15 Buss, forflyttning til Hedmarksmuseet/Domkirkeodden.

Kl 13.00 – 13.30 Lunsj i samme lokale som medlemsmøtet dagen før.Lokalet er til vår disposisjon hele dagen. Fint for trette ben.

Kl 13.30 Omvisning Hedmarksmuseet / Domkirkeodden med syngende guide. Bilde: Domkirkeodden-ruinene vi skal se.

Ca kl 15+ omvisning ferdig, tilbake til møtelokalet. Møtelokalet er til vår disposisjon hele tiden.

Ca til kl 16 rusle rundt på museet, hvile på terrassen eller i møterommet. Kikker på parken mot Mjøsa.

- Retur til hotellet og hente bagasjen. - Spasere til toget, tog til Eidsvoll – bilen, eller tog til Ski. Togavgang hver time, se tider under.

Detaljer og opplysninger om
Jernbanemuseet:  http://www.norsk-jernbanemuseum.no

Hedmarksmusset / Anno museum :  http://www.hedmarksmuseet.no/  eller

http://annomuseum.no/museum/domkirkeodden/

Tog og muligheter
Togbytte på Oslo S.

Fredag 24. juli fra Ski til Eidsvoll: Ski kl 12:58 til Oslo S – bytte, fremme i Eidsvoll 14:08

Pris: Ski – Oslo S – Eidsvoll kr 55 (honnør). 

Lørdag 25. juli, retur fra Hamar – Ski hver time kl 17:00. 18:03, 20:02, siste kl 22:02.

Pris: Hamar – Ski kr 162 (honnør).  Men: billett Hamar-Eidsvoll kr 68 og Eidsvoll-Ski 55,-

Fredag 24. juli, retur fra Hamar hver time kl 21:01, 21:41, 22:02.

 

Torsdag 25. juni kl 18 til kl 19 siste salgsdag for orgelpiper
Sted: i tårnet i Ski middelalderkirke. Benytt kirkens hovedinngang.

Det gamle orgelet i Ski middelalderkirke er under utskifting.

De gamle orgelpipene er til salgs - en morsom kuriositet – for oss som er interessert i lokalhistorie

Det er fortsatt lyd i pipene, og de er i forskjellige størrelser.

Prisen pr orgelpipe er etter det vi forstår fra ca kr 50 til kr 500.

Alle får et lite sertifikat fra Ski Historielag som bekreftelse på orgelpipens originalitet. Orgelbygger Jørgensen oppførte orgelet i Ski middelalderkirke i 1952.

Denne muligheten kommer neppe igjen før om 100 år. Torsdag 25. juni kl 18-19 ved Ski middelalderkirke.

Etter flere forespørsler på e-post – hvor store er egentlig orgelpipene osv.

Så – her kommer et foto av enkelte av orgelpipene.

Litt om pipene
Orgelpipene på bildet i tre er fra ca 70 cm til 120 cm. Det finnes også større orgelpiper i tre, noen få helt opp til ca 3 meter.Orgelpiper

De minste metallpipene, og som finnes i svært mange utførelser og størrelser er fra ca 25 cm og opp til ca 60 cm, og noen større – til betydelig større.

Orgellyd: Alle orgelpipene, både de i tre og de i metall, har lyd! Lyden kan også justeres / stemmes.

OBS for meget bratt trapp. Smart å ha med en liten sekk til å bære pipene ned trappen slik at hendene er frie til å holde fast.

Morsom gave til musiker / musikk- og historieinteressert som ”har alt”.

Priser
De minste orgelpipene i metall koster kr 50 ( 30 – 60 cm).

De to øverste trepipene koster kr 150, og de 2 underste trepipene koster kr 200.

Større piper – større pris opp til kr 500.

Ekthetssertifikat: Ski Historielag utsteder ekthetssertifikat for kr 50, og som lyder på navn.

 

Søndag 7. juni kl 18 110-årsjubileum for Unionsoppløsningen i 1905

i den gamle magasinleieren her i Ski med sin lokalhistorie tilbake til hendelsene på 1800-tallet og frem til junidagene i 1905.

Program
Åpningstale  ved ordfører Anne Kristine Eikebråten.

Stortingsrepresentant Gunvor Eldegard om hendelsene som førte frem til unionsoppløsningen og om vedtaket i Stortinget i 1905.

Magasinleieren i Ski – strategisk betydning for 110 år siden
Det strategiske artillerivåpenet ble flyttet fra Fredrikstad til Ski i 1896. Flyttingen hadde sin dramatiske historie helt tilbake til 1814. De politiske stridighetene med Sverige og kongeforholdet opp gjennom 1800-tallet resulterte fra 1890-årene i en betydelig skjerpelse av Norges forsvarsevner.

Vi får en orientering om leierens betydning, omfang, utrustning og bruk bl.a.  skal vi omtale de helt spesielle bygningene i jernplater, oppført i 1902-1903.

Vi hygger oss avslutningsvis til lett servering med kaffe, te og Dagbokringle. Det er selvfølgelig bestilt sol og godt vær.

Finne frem: Magasinleien ligger til Monsrudveien, vest for Ski stasjon.

Til fots: Fra jernbanestasjonen over gangbro og Gamleveien, ta til venstre  ned Monsrudveien, første til høyre og inn gjennom de gamle portene. 

Med bil: Fra Vestveien, rundkjøringen ved politistasjonen opp Monsrudveien og 3. vei til venstre. Godt med parkering.

Vel møtt – lokalhistorie på sitt beste - hilsen Ski Historielag i samarbeide med Ski- og omegn Forsvarsforening og NROF- Follo.

 

Torsdag 28. mai kl 19 i Kråkstad kirke medlemsmøte med professor emeritus Rolf Sørensen  

Han vil guide oss i steinkirkenes hemmeligheter.

Rolkf SørensenVi skal høre om de håndverksmessige og geologiske forutsetninger som var nødvendig for å bygge våre steinkirker på 1100-1300 tallet.

Han vil komme inn på materialbruk, teknikk og konstruksjon. Og hvem gjorde slikt arbeide? Rolf Sørensen har skrevet om middelalder steinkirker i Vestfold og Sør-Norge med fokus på håndverks-messige og geologiske forutsetninger.

Sikringskost og uteservering kan komme i det blå.

Litt væravhengig, men planen er en enkel uteservering av sikringskost med Dagbokringle, kaffe, te til kr 30.-.

Arr: Tur- og opplevelseskomiteen i Ski Historielag.

 

8. mai frigjøringsdagen 70-års jubileum 1945-2015

Velkommen til stemningsfullt minnearrangement.

Kranspåleggelse på minnestenen over krigens ofre ved Ski middelalderkirke kl 18.00.

Program

  • Velkommen
  • Minnetale ved ordfører Anne Kristine Linnestad
  • Kranspåleggelse og militær honnør
  • Allsang – Ja vi elsker

Kranspåleggelse ved Ski middelalderkirke:

 

Ski- og omegn Forsvarsforening i samarbeide med Ski kommune, Ski Historielag, Ski Sanitetsforening, Ski HV, NROF-Follo(reserveoffiserene).

Støtte til toner og sang ved Finstad Gla’brazz og Ski Mannskor.

Program i Eikjolveien 2

  • Velkommen
  • Enkel servering
  • Dagens tale av stortingsrepresentant Gunvor Eldegard
  • Minnetale fra Ski HV ved Trond Linnestad
  • Kaffepause, påfyll i koppene
  • Professor emeritus Hans Fredrik Dahl Med tilbakeblikk på hendelser under krigen ved Milorg-deltakere fra Ski, visning av intervju

Festmøtet – entre kr 100,-

- Festmøtet:

Ski Historielag i samarbeide med  Ski- og omegn Forsvarsforening i samarbeide med Ski kommune, Ski Sanitetsforening, Ski HV, NROF-Follo (reserveoffiserene).

 

Søndag 10. mai kl 11 fredsmarsj fra Siggerudhallen, 70-årsjubileum 1945–2015

I FOTEFARENE TIL «GUTTA PÅ SKAUEN»
Ski historielag, Ski- og omegn Forsvarsforening, Fredsmarsjkomiteen og Ski kommune vil søndag 10. mai arrangere fredsmarsj i fotefarene til gutta på skauen. Alle gangføre er hjertelig velkommen til å delta på en historisk og spennende vandring.

Guide: Skogbestyrer Reidar Haugen (foto).

Småstopp under veis, større stopp på fire historiske steder. Vi går ikke fortere enn at de fleste kan klare turen, selv om det innimellom er sti i dels litt krevende og ulent terreng. Hjemmstyrkenes gjemmesteder skulle ikke være lett å finne. Ta med sitteunderlag, det er vått i skogen.

Start fra Siggerudhallen / Siggerud skole P-plass kl 11.00.

Vi går gangvei til Bru – Den gamle postveien mot Ski – «Tiurleieken» samlingsplass for Milorg dagene før frigjøringen kaffe/niste – Mosquito-leiren samlingsplass for Milorg dagene før frigjøringen – Steinryggen – Verpåsen kringle/kaffe serveres oppstillingsområde for Milorg Oppegård natt til 8. mai 1945 – retur til Siggerud via lysløypa på Siggerud. – ca. 8 km i variert terreng – varighet ca. 5 timer.

For barn og de som synes løype blir for lang.
Gå inn Oksrudveien fra Vevelstadveien / Paddetjern ca 1 km til sagbruk på venstre side. Fra sagbruk følg fin turløype ca 1 km inn til Verpåsen. Verpåsen er bemannet fra ca kl 13. Til Verpåsen kommer fredsmarsjen ca kl 14. Her blir det kaffe/kringleservering til alle, oppsummerende kåseri og salg av fredsmarsjmerke. Det er også mulig å kjøre frem til sagbruket. Ta med sitteunderlag, det er vått i skogen.

Fredsmarsjmerket selges på Verpåsen til de som ønsker merket.

Kjenn din lokalhistorie.
Flere foredragsholdere vil fortelle litt om hva som skjedde i «skauen» de siste dagene før freden og i Ski 8. mai 1945, og hva som skjedde da de tungt bevæpnede karer inntok Ski sentrum med flere tusen tyske soldater den 8. mai.

2 pauser underveis: Matpause underveis, ha medbrakt niste og drikke.  Kaffepause på Verpåsen, her serves kaffe og kringle.

Mer om turen kan du lese i boken ”Til fots i Sørmarka”, tur 21 av Birger Løvland og Reidar Haugen (foto).

Velkommen til deltakelse – lokalhistorie på sitt beste – hilsen Ski Historielag, Ski- og omegn Forsvarsforening, Fredsmarsjkomiteen og Ski kommune.

 

Torsdag 30. april kl. 19.30 medlemsmøte på Waldemarhøy

 ”Karikaturer – uskyldig moro eller blodig alvor”

Kunsthistoriker og forfatter Jan Kokkin skal ledes oss gjennom temaet kunstarten karikaturer som kommunikasjon.

Er det en kunstart, uskyldig moro, blodig alvor eller mobbing uten respekt?

Jan Kokkin (1957) kjenner vi fra medlemsmøtet i mai sist år med hans interessante foredrag om kunstens kår fraJan Kokkin 1814. Han er frilans kurator, kunstkritiker og forfatter. Han er mag.art i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo og har i mange år vært kunstkritiker i Dagens Næringsliv og Morgenbladet og daglig leder for Kunst på Arbeidsplassen frem til 2009. Kokkin har dessuten utgitt biografier om maleren Eilif Peterssen og billedhuggeren Mathias Skeibrok. Han har også skrevet bøker om Gerhard Munthe og Erik Werenskiold og vært medforfatter av Eros i Gustav Vigelands kunst og Rodin og Norge. Kokkin har også erfaring som kurator for utstillinger av norsk og internasjonal kunst.

OBS: medlemsmøtet begynner kl 19.30 pga av et årsmøte i Ski Kunstforening fra kl 18.30 samme sted.

Kommer du tidlig holder vi åpent i Ustvedthuset.

Kunstforeningen tar inngangspenger kr 50 for sine medlemmer.

Ski Historielags medlemmer er gratis – ingen inngangspenger.

Etter kåseriet blir det selvfølgelig kaffe, te og kringle fra arrangementskomiteen - kr 30.           

 

Torsdag 26. februar kl 19 på Waldemarhøy

Kveldens medlemsmøte blir et tilbakeblikk på en av Skis idrettslige motorer – idrettslaget SKIMT.

Vi får lokalhistorie på sitt beste. SKIMT har levert stjerner i hoppbakken og i langrennssporet gjennom årtier.

Geir Hammer leder i Skimt, vil lede oss opp i hoppbakkene, over hoppkanten, ned slalåmbakker, gjennom langrenn, og ut i skauen på orienteringsløp.Møllebakken

Nå som vi er i skimodus skal vi høre om hvem, om hva, og hvordan denne vitale skiklubben ble en signalbærer på idrett i Ski, og fortsatt er en viktig motor for idrettslig glede for barn, unge og voksne. Geir er medlem av historielaget.

Til høyre SKIMT’s stolthet, Møllebakken 1938.

”Skiklubben” SKIMT er 100 år i år – og for noen få dager siden - den 14. februar 1915 ble det første skirennet i ”Skiklubben” holdt i Møllerbakken.

Foto til venstre: fra start og mål i 1927.

Som vi ser av bildet fra tidtakings-komiteen hadde både antrekk, utstyr og omgivelsene et annet preg enn i dag.

Det var helt naturlig å ha start og innkomst i Ski sentrum, noe SKIMT har fortsatt med opp gjennom årene med barneskirenn i jule/nyttårsdagene bare snøen holder.

Selvfølgelig blir det sikringskost med fersk Dagbokringle, kaffe og te kr 30.

 

9. april kl 19 på Waldemarhøy, årsmøtet i Ski Historielag

Årsmøtedokumenter i en senere sending. Etter årsmøteforhandlingene blir det pause med sikringskost før neste post blir medlemsmøte. Aage Sivertsen gir et tilbakeblikk på hva hendte egentlig i Norge månedene og dagene før 9. april – selve 9. april, og de første dagene deretter. Dette er et tema som har blitt behandlet mange ganger men ofte litt fragmentert, og kom i skyggen av rettsoppgjørene etter krigen. Kanskje burde Stortinget reist riksrettssak mot regjeringen Nygaardsvold, - eller var det best det forløp som det gjorde, - eller? Aage Sivertsen vil gi oss en interessant og systematisk gjennomgang av en alvorlig og viktig epoke, men som er forbi.

Valgkomiteen:  Ivar tel: 64 87 34 29. Elin tel: 64 87 21 51.  Yngvar tel: 64 87 07 44.

Ta gjerne en prat med valgkomiteen med tanker på personer til styret og komiteene. Hyggelig om du kan tenke deg å delta i en av komiteene eller i styret. Kanskje du har en ide om et lokalhistorisk prosjekt du vil se på.

 

Onsdag 21. januar medlemsmøte på Langhuset kl 19 ved Vevelstad stasjon på Langhus

Marianne Tomasgård vil gi oss et folkemusikalsk kåseri og innblikk i hva som rører seg i folkemusikkens verden i kongeriket Norge anno 2014.

Lever den, eller er den blitt museumsvare? Marianne Tomasgård er felespiller og jobber aktivt med å sette fokus Marianne Tomasgårdpå lokale folkemusikk- og dansetradisjoner fra Akershus. Finnes de? Og hvorfor er de ikke mer kjent?

Litt om Marianne, - hun er medlem av Ski Historielag, men det viktigste er hennes omfattende arbeide med lokale danse- og folkemusikktradisjoner på landsnivå. Akkurat for tiden arbeider hun med et prosjekt om tradisjonsmusikk og -dans i Akershus for SAFFA, (Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus). Det vil si tradisjonene som gjaldt fra 1700-tallet frem til ca. 1950.  Hun vil også fortelle litt om lokaltradisjonen i Follo og det arbeidet SAFFA gjør for å sette fokus på gamle musikktradisjoner fra regionen. Formålet er å synliggjøre den lokale folkemusikk-arven, å spre den og kjøre den bedre kjent til dagens befolkning, unge som gamle. Folkemusikken i Akershus er en hvit flekk på folkemusikk kartet i forhold til mange andre ”tyngre” områder som Valdres, Telemark, Sogn og Gudbrandsdalen, men Marianne vil nok fortelle at Akershus og Follo har rike tradisjoner å være stolte av!

Marianne er en kjent musiker og har deltatt i flere folkemusikkgrupper, turnert og spilt inn CD-er, og bl.a. blitt nominert til Spelemannsprisen.

Marianne vil ta med fela si og gi oss noen musikalske eksempler på den lokale folkemusikken.

Pause  –  selvfølgelig med sikringskost / kaffe / te (kr 30).

Etter kåseriet til Marianne glir vi over i praksis.

Ski’s viktige kulturskapere folkedanslaget Sprigar’n gir oss inspirasjon. Kanskje en  svingom på dansegulvet til rytmer fra spellemannslaget Flatlusa fra Ås.

Velkommen! Medlemsmøtet er i samarbeide med folkedanslaget Springar’n.

Medlemsmøtet er i samarbeide med folkedanslaget Springar’n.