Torsdag 27. november medlemsmøte kl 19 på Ski bibliotek

I kveldens tema skal vi guides av forfatter og journalist Alf. R. Jacobsen til den kanskje mest grusomme hendelse i Norge og norsk nærområde i nyere tid. Hendelser som nesten ikke er omtalt i vår historie.

Forfatter og journalist Alf R. Jacobsen skal lede oss gjennom hendelser som skjedde i Norge, Finland og i Sovjetunionen i 1944 der ca 25.000 soldater og tusenvis av hester mistet livet. I tillegg kommer alle sjøfolkene som mistet livet i forsyningslinjen fra USA til Sovjet. Tyskland angrep Sovjetunionen for å ta Kolahalvøya med sine havneanlegg, og Sovjet gjorde motstand og motangrep for å ta Finnmark. Disse grusomme krigshendelsene er nesten ikke omtalt i norsk historie, og som også har en fasett av forklaringer.

Dette blir garantert en interessant og innsiktsfullt historieforelesning av de helt sjeldne du bare ikke kan gå glipp av.

Alf R. Jacobsen har vært journalist i bl.a. VG, Alle Menn, Dagbladet, Finnmark Dagblad, redaktør for dokumentaravdelingen i NRK Fjernsynet og redaktør for Økonomisk Rapport. Han et sort og betydningsfullt forfatterskap bak seg og fikk Riverton prisen i 1988.

Han og kommer med en bok om hendelsene i 1944, og boken vil være til salgs på medlemsmøtet. Han signerer sikkert gjerne.

Mer om forfatterens store og betydningsfulle forfatterskap og virke som journalist kan du finne på

http://no.wikipedia.org/wiki/Alf_R._Jacobsen og  https://snl.no/.search?query=alf+r+jacobsen

Inviter gjerne med venner. Vi rigger med ekstra stoler og ekstra høyttaler. 

Før kveldens kåseri får vi en kunstnerisk opplevelse. Vi innleder kvelden med musikalske toner fra Bob Marley, vi ”gamle” husker sikkert ham, og vi nynner gjerne med.

Så over til kveldens sikringskost: I pausen skal 3 kringler spises! Og kaffe skal drikkes! Kr 30.

 

Akershus Kulturvernråd tildeler Bjørn Myrvoll Gjertrudprisen 2014

Selve tildelingen skal skje kl 12 Sted: Waldemarhøy, i Ski sentrum.
Vi sakser inn litt om selve prisen.
Formålet med prisen er å uttrykke anerkjennelse overfor forvaltere av både materielle og immaterielle kulturminner for det verdifulle arbeidet som er utført, samt å stimulere andre forvaltere av materielle og immaterielle kulturminner til pietetsfullt å verne om og videreføre kulturarven. De materielle kulturminnenes kan være så mangt: bygninger, gjenstander etc. Man bør legge vekt på noe som er utbedret eller vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi. For de immaterielle kulturminnenes vedkommende bør prisen gis til en person/institusjon som har utmerket seg spesielt på å ta vare på gamle tradisjoner som f eks håndverk og muntlige tradisjoner, og har maktet å formidle dette.

Prisen består av et diplom samt kr 20 000. Gjennom pressen gjøres allmennheten kjent med prisvinnerne og det arbeid som er utført av dem.

Innstillingen til prisen fra Ski Historielag:
Bjørn Myrvoll har i flere 10-år arbeidet i Ski Historielag og Ski Lokalhistorisk arkiv / Ski bibliotek med saker som omfattes av grunnlaget for kulturvernprisen.

Han har gjort et betydelig nybrottsarbeide i registrering av:
- gamle (glemte) husmannsplasser i kommunen.
- oppklare gamle hulveier og ledene til oldtids/kongeveiene.
- gravhauger og gravminner.

Hans arbeid med registreringen er mye av grunnlaget for kartverket over fornminner i kommunen.

Han har vært og er fortsatt motoren i en langvarig prosess for innsamling av gamle fotografier fra private gjemmer og loft i hele kommunen med oppsøking, avfotografering, undersøkelser og identifisering. Bildene er registret og scannet (av Akershusmuseet) og tilgjengelig via Lokalhistorisk arkiv i Ski, et arkiv som dels ble opprettet for å gjøre bl.a. bildene tilgjengelig på nettet for publikum.

Han har arbeidet med stadfestelse og lokalisering av Widerøbildene som gjelder Ski-området.

  • innsamling av ulike historiske dokumentasjoner.
  • representert historielaget i bibliotekets brukerråd.
  • flerfoldige kåserier over temaene han har arbeidet med.
  • en resursperson med stayerevne over tid.
  • Bjørn Myrvoll mottok Ski kommunes kulturpris (2004) for sin innsats.

Myrvoll er i dag pensjonist og ble i 2002 tildelt æresmedlemskap i Ski Historielag for sin innsats i laget.  Han har vært motoren for, og gjort mesteparten av det praktiske arbeidet, for innsamling av ca 7.000 fotos fra vår lokalhistorie.

Gjertrudprisen deles ut med en pris i hver region, her er alle vinnerne og forslagstillere:

For Follo: Bjørn Myrvoll, foreslått av Ski Historielag.
For Romerike: Fetsund Lenseteater, foreslått av Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus.
For Vestregionen: Jan Martin Larsen, foreslått av Asker og Bærum Historielag

Det er Ski Historielag som står for arrangementet. Det blir taler, hurrarop, og enkel servering med kringle, sjokoladekake, kaffe og te.  Du er selvfølgelig til stede.

 

Lørdag 6. september opplevelsestur til østfoldtraktene for å se bergkunst – helleristninger m.m.

Martin Østby – Tur- og opplevelseskomiteen guider oss gjennom landskapet. Han har tråkket sine barnesko i landskapet her.

Lunsj i det grønne: Siden det (nesten) helt sikkert blir pent vær blir det lunsj og kringle (kr 50) i det grønne i vakre omgivelser, vi har med stoler, alternativt kafébesøk hvis regn.

Kjøreplan og program: Vi kjører egne biler fra sted til sted. Alle får med kart over kjørevei og program slik at vi ikke kommer bort fra hverandre. På de enkelte stedene parkerer vi i nærheten av bergkunsten, ikke krevende gange.

Møtested: Vi møtes på parkeringsplassen ved Kirkeveien / Waldemarhøyparken i Ski kl 10. Har du ikke bil, sitter du på.

Påmelding: helst inne fredag til Martin på telefon 918 43 185. Gi beskjed om du vil sitte på.

 

Søndag 31. august kulturminnedag 2014 ved historielaget

Sted: Bøndenes Hus / Bondens markedsdag.

David VogtDel I:
Helleristninger ved førsteamanuensis David Vogt ved arkeologisk avdeling / Universitetet i Oslo innviet oss inn i helleristningenes mystikk og mulige betydninger. Vi fikk innblikk i en stor bergkunst i Østfold og Bohuslän godt illustrert med bild

er og bok med stedsangivelser, karter og omtale: lett å finne frem. Han ga oss koden om hvordan finne slik bergkunst og oppklarte at helleristninger og runeskrift skilles med tusener av år.

Martin Ø (Tur- og opplevelseskomiteen) inviterte til opplevelsestur lørdag 6. sept i Østfold.

Flere hadde spørsmål til Vogt og vi benyttet muligheten til å kjøpe David Vogt’s interessante og beskrivende bok. Boken er ypperlig som guide på famileturer og lignende.

David fikk historielagets statuett til å ta med hjem for hygge. Vi var ca 45+ til stede.

Bilde over: fra søndag 31. aug – helleristninger – David Vogt’s kåseri.

Del II:
Etter kåseriet, 17 deltakere ble med på tur til nærliggende gravhauger og om gravhaugene ved Knut F. Deretter inn i Ski Middelalderkirke der Per Krogstie ga en interessant orientering om kirkens tilblivelse og historie tilbake til ca 1160. 

Både kåseriet til Vogt og turen til gravhaugene og i Ski Middelalderkirke ble filmet med tanke på en reportasje.

Takk til deltakere søndag for utvist tålmodighet: for innledningsvis ble det utfordringer med pc’er. Første pc haddeKulturdag passord, vi overkom det, men den gjemte billedfremvisningsprogrammet PowerPoint. Neste maskin forsøkte å forklare og rettlede, men vi forsto ikke med en gang. Det var vel nære på at maskinen ville si vi var noen duster. Men, til slutt gikk det bra med lagets gamle maskin. Den klarte brasen med sine 11 års erfaringer og overbærenhet med amatører. Kåseriet ble også akkompagnert av korpsmusikk som spilte flere stykker på markedsdagen utenfor.

På oppsiden som det heter: Meget interessant og lærerikt kåseri, gravhauger og kirkebesøk + bondens markedsdag med sveler og kaffe fra Ski Bygdekvinnelaget, det smakte.

Skal vi være til stede på bondens markedsdag neste år, bør vi ha informasjonsbod i markedsområdet.

 

Lørdag  9. august tur til Langnes kanonbatteri

Vi skal tilbake til 9. august i 1814 og stedet er Langnes med kanonbatteri og skyttergraver.

Et tilbakeblikk på de brutale krigshendelser mellom Norge og Sverige langs forsvarslinjen Glomma-linjen. Forspillet er Norge som etter traktaten januar 1814 er overlevert fra Danmark til svenskekongen. Deretter prosessene på Eidsvoll vinteren og utover våren som på en måte førte til en folkereisning i landet vårt med visjoner om et eget, selvstendig og udelelig rike.

Soldatenes kår
Lite kjent er forholdene for de norske soldatene med dels svakt utstyrt og med lite mat, lange oppmarsjområder og nesten ingen krigserfaringer.

Førsteamanuensis Terje Harald Holm (foto til høyre) vil gi oss et innblikk i soldatlives utfordringer til forsvar av grunnloven i 1814

Kulturminnestedet Langnes
Det er fortsatt tydelige spor i området Langnes etter hendelsene i 1814 med batteriposisjoner og skyttergraver i tillegg også minnestein over de falne og en informasjonstavle.

Riksantikvar Jørn Holme (foto til venstre) holder dagens hovedtale på Langnes. Vi får en oversikt over arbeidet med å kartlegge Langnes skanse som kulturminnested.

Æresvakt med soldater i 1814-uniformer
(1814-soldaten vi kjenner fra fellesarrangementet med Kråkstad kirke 9. mars i år og Harald Johnsen vi kjenner fra historielagets medlemsmøtet i januar i år om 1814.

Musikkinnslag og bekransning av minnestein.

Lunsj fra kl 11 og utover på Stubberud

Innimellom i programmet blir det lunsj, kaffe, kringle og en hyggelig sammenkomst på ”Stubberud” som ligger på Langnes med kort gangavstand til selve Langnes-batteriet.

Stubberud på Langnes:

Fra kl 11 og utover lunsj.

Ca kl 11.30 førsteamanuensis Terje Harald Holm om grunnlovssoldatene.

Langnes-batteriet:

Fra kl 13 Tale ved riksantikvar Jørn Holme, bekransing og musikals innslag.

Stubberud på Langnes:

Avslutningsvis, etter bekransingen kaffe og kringle på Stubberud før hjemreise.

Påmelding og felleskjøring.

Påmelding og informasjoner helst innen torsdag kveld 7. august til Tom på telefon 412 33 432. Deltakeravgift kr 100 som omfatter tema, lunsj, kaffe, te og kringle. (Tidligere feilaktig deltakeravgift kr 130). Felleskjøring fra Kirkeveien v/Waldemarhøy i Ski kl 10.

Kjørevei og skilting av parkering ”SHL”:

E18 over Glomma, første avkjøring, over E18 og mot Askim på gamle E18, nå vei 128.

Ca 1 km, ta til venstre inn på Langnesveien ved Askim Fruktpresseri.

Følg Langnesveien, etter hvert over på grusvei. Skilting merket SHL for parkering.

Spaser gjennom jernbanegrind, over jernbanesporet – og du er fremme! Langnesveien 220.

 

Lørdag 5. juli tur til Eidsvollsbygningen
(Foto: Kai Krog Halse)

For oss i historielaget har vi guiding i den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen med omvisning start kl 11.00 på lørdag formiddag. Dette blir en interessant opplevelse. Det er brukt enorme midler for å gjenskape bygningen slik den nettopp var våren 1814. Kanskje den mest omfattende restaurering av en bygning i landet, vi får se og høre. Deltakelse / påmelding se under.

Etter guidingen i Eidsvollsbygningen spaserer vi over parken til okkupasjonsmuseet.

Her får vi guiding av Torgeir i Eidsvoll forsvarsforening. Museet er etablert på dugnad av medlemmene i Eidsvoll Forsvarsforening, og mange av dem hadde vært aktive deltakere i motstandskampen. Museet skal formidle hvordan okkupasjonen og motstandskampen under den andre verdenskrig artet seg for sivilbefolkning og samfunnet på Eidsvoll. Eidsvoll okkupasjonsmuseum ble gitt som gave til Eidsvoll kommune i samband med 50-års-jubileet for frigjøringen som ble feiret i 1995.

Lunsj
Etter alle inntrykkene er det godt med en kaffetår og lunsj.

Muligens blir lunsjen på kafeteriaen i bygdetunet med rømmegrøt som var litt stasmat i gamledager – vi skal jo til 1814, eller vi bringer lunsj fra Ski som ved tidligere turer. Litt avhengig av hvordan lunsjen blir – vi bringer med oss stoler.

Kjører egne biler / sitter på med hverandre.
Planen er: vi kjører egne biler og samling på parkeringsplassen i Ski i Kirkeveien kl 09.00 for de som er påmeldt turen. Har du selv ikke bil eller kan ikke kjøre sitter vi på med hverandre. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å sitte på med noen.

 

PÅMELDING INNEN 1. JULI.
Påmelding til Tom telefon 412 33 432. Påmeldingsfristen nærmer seg: 1. juli, og mange er allerede påmeldt.

Det er slik at vi har bestilt en guidet gruppe som kun består av 25 besøkende. Dersom vi blir flere skal vi forsøke å få ekstraplasser i en annen gruppe, så det er viktig at vi snarest mulig får en oversikt over mulig ekstraplasser.

Foreløpig deltakeravgift guiding + lunsj antakelig kr 150 slik det ser ut akkurat nå.

 

7. juni 1905 kl 13.00 i Magasinleiren minnemarkering for unionsoppløsningen

Program for dagen:
1: Velkommen.
2: Dagens tale ved stortingsrepresentant Gunvor Eldegard
3: Tilbakeblikk på tilstanden til det norske forsvaret i 1905 ved Knut Falla – leder i historielaget.

Viljen til selvstendighet og til forsvar av landet var sterk i 1905, men hvordan var det med de norske militære musklene, var vi egentlig en hårsbredd fra en katastrofe - eller?

4: Lokalhistorie om magasinleiren, dens betydning og bruk.

Magasinleiren ble bygget nettopp som følge av uoverensstemmelser mellom Norge og Sverige i slutten av 1880-90årene, men dette skal vi høre mer om lørdag. Vi fortseter føljetongen fra sist år.

5: Vi avslutter med kringle og kaffe / te til alle.

Ja – vi har bestilt flott vær, alternativt skal vi være innendørs i en av bygningene på stedet.

 

OBS: tidspunktet er kl 13

MagasinleirenFinne frem til Magasinleien:
Magasinleiren ligger noen hundre meter vest for jernbanestasjonen i Ski.

Eks. spasere fra jernbanestasjonen i Ski: Gå gangbroen over jernbanen, Følg veien – Gamleveien frem til krysset Gamleveien – Monsrudveien – Vilbergveien. Ta til venstre ned Monsrudveien, passer veibommen og ta av til høyre og du er i Magasinleien etter ca 150 meter.

Bil: God bilparkering.

Fra: Nordbyveien, ned Vestveien, rundkjøringen ved Politiet, til høyre opp Monsrudveien og 3. vei inn til venstre.

Fra: Fra Søndre Tvervei, følg skiltet til politiet, i rundkjøringen ved politiet ta til venstre opp Monsrudveien og 3. vei inn til venstre.

Hilsen Ski- og omegn Forsvarsforening i samarbeide med Ski Historielag og NROF-Follo – reserveoffiserene.

 

Lørdag 24. mai opplevelsestur til Odals Værk

Odals værk
Litt bortgjemt, ikke så langt fra Glommas bredder i Sør-Odal, ligger Odals Værk med skogkledde åser omkring, og danner et miljø for seg selv. Her er minner fra svunne tiders jernverksliv og annen industrivirksomhet gjennom 300 år, inkludert sju fredede bygninger. Odals Værk har ikke bare vært en landeiendom og en industribedrift, men også et lite samfunn og en grend med skole, butikk og sine egne sosiale regler. Gjennom omvisninger på tunet, opplever du hvordan menneskene på Værket har formet kulturlandskapet og satt sitt preg på naturen.

Dagens drift kombinerer vern om unike kulturminner med en fornuftig forvaltning av dagens og fremtidens ressurser.  Værket var på besøkslisten i Toppen Bech’s tv-program om storgårder.

Mer om Værket finner du på: http://www.odalsverk.no/historien.php

Dette er en lokalhistorisk kulturperle av de sjeldne!

Guidet omvisning og vi har leiet rom for lunsj der man også kan ta pauser etter eget behov.

Deltakeravgift: kr 100 betales ved oppmøte for omvisning og lunsj.

Påmelding: Helst innen 20, mai på telefon til 412 33 432.

Reiseplan: Vi kjører egne biler, og samling kl 09.00 i Ski ved parkeringsplassen i Kirkeveien v/ Waldemarhøy. De som ikke har bil sitter på med andre.

Informasjon: ved historielagets Tur- og opplevelseskomite tel: 412 33 432.

 

Tirsdag 20. mai kl. 19 medlemsmøtepå Waldemarhøy

1814 og kunsten i Norge, Dilettantisme eller gryende storhet?

Kunsthistoriker og forfatter Jan Kokkin skal lede oss gjennom temaet kunstens utvikling og utfordrende kår, i vårJan Kokkint nye selvstendige kongedømme fra 1814 inn i nyere tid. En epoke med store utfordringer og kunstneriske omveltninger.

Jan Kokkin (1957) er frilans kurator, kunstkritiker og forfatter. Han er mag.art i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo og har i mange år vært kunstkritiker i Dagens Næringsliv og Morgenbladet og daglig leder for Kunst på Arbeidsplassen frem til 2009. Kokkin har dessuten utgitt biografier om maleren Eilif Peterssen og billedhuggeren Mathias Skeibrok.Han har også skrevet bøker om Gerhard Munthe og Erik Werenskiold og vært medforfatter av Eros i Gustav Vigelands kunst og Rodin og Norge.

Kokkin har også erfaring som kurator for utstillinger av norsk og internasjonal kunst.

Maleriet: Jacob Munch: Karl Johans kroning i Nidarosdomen 7.9 1818 fra 1822.

Kveldens andre opplevelse blir Bodil Diesen
Bodil gir oss en innføring i blokkfløytens historie og instrumentets spesielle tonearter.

Og hun forteller: Jeg har lyst til å presentere et instrument som en gang var svært populært i de øvre samfunnsklasser i Europa, og som mange komponister har latt seg fascinere av. Blokkfløyta har i dag et dårlig rykte, men jeg ønsker å vise at instrumentene i denne rikholdige familien har mye å by på. Og vet du hvorfor det heter blokkfløyte? Det skal jeg fortelle om siden jeg også produserer blokkfløyter.  Jeg skal spille musikk fra middelalder, renessanse og barokk, og kanskje noe fra vår egen tid?

 

Torsdag 8. mai 2014 Frigjøringsdag 1945

Vi samles ved minnestøtten ved Ski Middelalderkirke kl 18. Dagens taler ved minnestøtten: ordfører Tine Linnestad. Kranspåleggelse og honnør etterfulgt av allsang: ”Ja vi elsker”.

Vi rusler til Waldemarhøy: Historielaget med påfølgende minnemøte med fokus på Ski og hendelser i vårt nærområde.

Tale for dagen ved stortingsrepresentant: Gunvor Eldegard, minnetale fra Ski HV ved Terje Fossli Pedersen.

 

Filmreportasje fra og om okkupasjonstiden i Ski-området i regi av Ski Historielag. (Film og fotos som neppe tidligere er vist). Filmreportasje fra hendelser under okkupasjonsårene.

Selvfølgelig blir det kringle, kaffe/ te kr 30.

 

Torsdag 24. april kl 19 medlemsmøte på Waldemarhøy

Vi skal på sporet av krigerkongen Karl den XII i Follo og vi skal guides av Geir Bagge-Skarheim (foto til høyre)

Etter dette spennende lokalhistoriske temaet blir det utdeling av historielagets jubileumsbok.Geir Bagge-Skarheim

Jubileumsboken og bladet 1814 er gratis til lagets medlemmer.

Vi trenger din hjelp til distribusjon, så det er viktig om du kan hente ditt eksemplar på medlemsmøtet

Selvfølgelig blir det sikringskost med kaffe og kringle i pausen.
Ski Historielag 40 år

 

Søndag 9. mars var det minnegudstjeneste i Kråkstad kirke

Etter gudstjenesten gikk vi til det gamle menighetshuset i Kråkstad for kaffe og kaker servert av Kråkstad Sanitetsforening.
Her kunne vi glede oss med åpningstale av vår ordfører Anne Kristine Linnestad, og deretter tale av vår stortingsrepresentant Gunvor Eldegard og tale av historielagets Knut Solberg og prost Sven Holmsen.
Minnegudstjenesten og programmet er et samarbeide med Ski Historielag og Kråkstad kirke/menighetsrådet.

Bildet til venstre viser eksersis ved soldatene fra Det søndenfjeldske Frivillige Musqueteercorps og Iddske Compagnie.

 

Lørdag 22. februar opplevelsestur til Rørosmartna

Den første Rørosmartna ble holdt i 1854.

En kongelig resolusjon fra 1853 sier følgende:
”Fra 1854 skal der i Røros avholdes et marked der begynner næst siste tirsdag i Februar Måned og varer til den påfølgende fredag”.Rørosmartnan

Nå er det utvidet til lørdag. Se på http://rorosmartnan.no/ her finner du oversikt over hva som skjer.

Tog fra Ski eller Oslo S Røros og retur til kr 758,- Honnør / Minipris, tidstabell:

Tog fra Ski kl 07.56 og fra Oslo S kl 08.34. Overgang i Hamar til Rørostoget kl 10.11 og fremme i Røros kl 13.37

Retur fra Røros kl 16.26, og med togbytte i Hamar, Oslo S kl 21.26. Til Ski kl 22.05 og Ski kl 22.38.

Luksusen om bord Oslo – Røros - retur: ”NSB MENY Automat”.

Noen har planer om å overnatte i Hamar på tilbakeveien, eller ta en natt i Røros.

 

Fredag 7. mars Ski Historielag 40 år

Vi inviterer til jubileumsfeiring fredag 7. mars kl. 18.30 på «Servicesenteret» i Kirkeveien 3.

Program:Festforedrag om Chr. Magnus Falsen av forsker ph. d. Marthe HommerstadMarthe Hommerstad

Middag: Viltgryte m/vin/øl eller min.vann

Kristen Bjerke forteller historien til Ski Historielag

Deretter ev. hilsningstaler Kaffe og kaker

Pris pr. pers.kr. 200,- med bindende påmelding ved innbetaling til konto Ski Historielag - 1612 62 07917

Påmeldingsfrist 25.02.2014, senest på årsmøtet.

Pent antrekk, gjerne bunad - og vær VELKOMMEN!

 

Tirsdag 25. februar årsmøte i Ski Historielag 2014 kl 19 på

Etter årsmøtet følger et medlemsmøte hvor Kjell Haug vil guide oss gjennom retretten i 1940 fra Fossumbrua til lille Norge i Fredrikstad – sivilvakten gjennom alle krigsårene 1940 – 45.

Kjell er mangeårig medlem av historielaget, han har skrevet 7 bøker, hvor flere har viktige hendelsesbilder fra siste krig og 40-50-årene i Ski og omegn. Festningsanlegget i Fredrikstad hadde sammenheng med magasinleieren AR1 i Ski.

Til medlemmer i Ski Historielag
1814 – 2014 – nå er vi i gang med selve jubileumsåret!

Første opplevelse i år 2014 blir medlemsmøte allerede kommende tirsdag 21. januar kl 19 på Waldemarhøy i Ski sentrum.

Medlemsmøtet får besøk av ”Grunnlovssoldat” og lokalhistoriker Harald P. Johnsen.

Han vil guide oss gjennom hendelsene og stridigheter som fant sted i vårt nærområde fra svenskegrensen til Kråkstad herred i 1814 – det året Norge igjen kjempet seg til å bli Norge. Meget skjedde i vårt nærområde av stridigheter og krigskamper som dels er ukjente. Den 8. og 9. august i 1814 kom ca 3.000 av kong Karl XIII’s svenske soldater til Askimområdet. De kom i kamp med norske styrker som en del av en stridsflanke fra Fredrikstad til Elverum. Mange falne og skadde på begge sider. Dette er et forsiktig kapittel i svensk og norsk historie som vi skal kaste lys over.

Harald P. Johnsen er 64 år gammel askimgutt og er en virkelig ”Grunnlovssoldat” der han deltar i det historiske Musketerkorpset. Han har guidet publikum i 5 år ved Fossumbrua og var initiativtaker til ”Fossum-marsjen” i 1992 til minne om grunnloven og trefningene i 1940. Han har 27 år bak seg i HV og som øvingsleder fra 1983. Harald P. Johnsen er som lokalhistoriker askimområdets svar på våre egne herrer Per Krogstie og Bjørn Myrvoll, så dette blir garantert spennende.

Historielaget har en plan med å få frem hendelsene som ført frem til grunlovsforhandlingene.

De to siste medlemsmøtene i 2013 med forsker Bård Frydenlund har gitt et viktig innblikk i hendelsene i Danmark-Norge og stormaktspolitikken i Europa i perioden 1808 til 1814. En stormaktspolitikk som endte med Norge som svenskenes kriksbytte og som ga reaksjoner her hjemme. Denne gangen har vi søkt neste foredragsholder - lokalhistoriker Harald P. Johnsen, om å orientere seg mot vårt lokale nærområde Glommalinjen / Askim / Spydeberg / Kråkstad og Mossekonvensjonen. Lokalhistorie er alltid interesant og tirsdag får vi en godbit av dette.

Senere, 7. mars ved historielagets 40-årsljubileum får vi et kåseri om sorenskriver Christian Magnus Falsen fra Vollebekk i Ås, (der hvor UMB nå ligger).

Ja – og selvfølgelig er arrangementskomiteen på plass med enkel servering: kringle og kaffe/te kr 30.