Nesten 100 år i Ski sentrum
Titt Inn ble startet i 1927 med salg av tobakk, aviser og andre kioskvarer. Frk. Larsen var leder de første årene, senere, i 1943 kjøpte Ellen Norum forretningen. Den nåværende eieren, Helene Yttervik er Ellens datter. 

Titt Inn lå til å begynne med i den gamle Postgården, men flyttet til Sentrumsgården 1 i 1959 til lokalene etter DnC filial i Ski. Banken flyttet til det nyoppførte Sentrum II-bygget. Dette var et påbygg av Sentrum 1 mot syd. Disse nye lokalene var tilpasset DnC og Postverkets behov. Bildet viser Postgården hvor Titt Inn lå.

Da Posten i 1988 flyttet til nye lokaler i det nye Stasjonsbygget, overtok Titt Inn lokalene. I 1983 hadde Helene Yttervik overtatt Titt Inn og fortsatte med salg av kioskvarer og leker. Da oppussingen av de tomme lokalene etter Posten var klare i 1989, hadde de hele 360 m2 til rådighet. Kjell Yttervik, som av fag er tømmermester, sto for mesteparten av ombyggingsarbeidene, og da den nye butikken sto ferdig valgte han å satse 100% på leketøy. Helene tok seg av driften av kioskdelen som etter hvert ble medlem av MIX-kjeden. Omsetningen økte jevnt og trutt i disse årene.

I 1994 ble bygningen revet for å gi plass til Ski Storsenter. Titt Inn flyttet midlertidig til Idrettsveien 20, for så i 1995 å flytte inn i det nye storsenteret.

Vi har avlagt denne absolutte veteran i Skibyens forretningshistorie et besøk for å få noen inntrykk fra dagens situasjon og noen betraktinger rundt utviklingen de siste årene.

Jevn og sikker vekst i snart 20 år
Ekteparet Helene og Kjell Yttervik driver nå butikken sammen. Kjell står for den daglige driften slik han har gjort siden 1989.
Titt Inn
Siden Ski storsenter åpnet sine dører for snart 12 år siden, har det stort sett gått en vei for Titt Inn. Omsetningen øker jevnt og trutt i takt med at barneværelsene i Follo fylles opp av leker og spill. Kiosk¬delen ble solgt til Narvesen i 2000.
- Det var tungt å selge noe som gikk så bra som kiosken , sukker Helene, - men det ble rett og slett for mye arbeide med 2 forretninger som stadig økte i omsetning.

- I 1983 lå en gjennomsnittlig dagsomsetning på rundt 3000 kroner, fortsetter Helene, - nå passerer den 60.000, og dette på tross av at mange leker er blitt billigere. En dukkevogn kostet for 20 år siden ca. 1000 kroner. Nå ligger prisen rundt det halve. ”Kina-effekten” gjør seg også gjeldende her.
 
Daglig ledere Margot Braaten og Kjell Yttervik  foran det nyåpnede TittInn Leker og Kiosk  i 1988.

Nye leketrender
- Hva slags leker går det mest av?
- Det er klar tendens i at filmer, TV-serier, fenomener som for eksempel Kaptein Sabeltann, Spiderman osv. påvirker etterspørselen i stor grad. Det er også en tendens til at lekene blir stadig mer tekniske. ”Leke og lære” prinsippet gjelder for leker helt ned til barn i ½ års-alderen. Salget av Lego har også tatt seg opp etter en nedgangsperiode. Vi doblet salget av Lego i juli måned.
- Dere har så vidt jeg har observert ingen konkurrenter i nærområdet?
- Det dukker opp enkelte fra tid til annen, men for øyeblikket er det ingen. Vi føler at dette også forplikter oss overfor kundene, ved å til enhver tid sørge for å ha et optimalt vareutvalg slik at de slipper å reise til Oslo, poengterer Helene.

Blant de fremste i bransjen
- Hvor store er dere, sett på landsbasis?
- I omsetning er vi størst innenfor BRIO-kjeden, det har vi vært de siste årene, men vi selger også leker som ikke er kjøpt inn via kjeden. For noen år siden ble vi også kåret til landets beste BRIO-butikk, orienterer Kjell, og i 1980-årene var vi de som solgte mest leker av alle regnet pr. m2 butikkflate.
- Ser dere tendenser dere ikke liker i dagens leketøyverden?
- Jeg liker ikke utviklingen med at barnas lekealder blir stadig lavere. 9-10 åringer leker ikke med dokker lenger, sier Helene bekymret.
 
Den nyåpnede forretningen i 1988 var nesten like stor som dagens i Ski Storsenter