Gjertrudprisen for 2014
Bjørn Myrvoll ble tildelt Kulturvernrådet i Akrshus sin Gjertrudpris for 2014.

Ski Historielags innstilling
Bjørn Myrvoll har i flere 10-år arbeidet i Ski Historielag og Ski Lokalhistorisk arkiv / Ski bibliotek med saker som omfattes av grunnlaget for kulturvernprisen.

Han har gjort et betydelig nybrottsarbeide i registrering av

– gamle (glemte) husmannsplasser i kommunen.

– oppklare gamle hulveier og ledene til oldtids/kongeveiene.

– gravhauger og gravminner.

Hans arbeid med registreringen er mye av grunnlaget for kartverket over fornminner i kommunen.

Han har vært og er fortsatt motoren i en langvarig prosess for innsamling av gamle fotografier fra private gjemmer og loft i hele kommunen med oppsøking, avfotografering, undersøkelser og identifisering. Bildene er registret og scannet (av Akershusmuseet) og tilgjengelig via Lokalhistorisk arkiv i Ski, et arkiv som dels ble opprettet for å gjøre bl.a. bildene tilgjengelig på nettet for publikum.

Han har arbeidet med stadfestelse og lokalisering av Widerøbildene som gjelder Ski-området.

Innsamling av ulike historiske dokumentasjoner.

Representert historielaget i bibliotekets brukerråd.

Flerfoldige kåserier over temaene han har arbeidet med.

En resursperson med stayerevne over tid.

Bjørn Myrvoll mottok Ski kommunes kulturpris (2004) for sin innsats.

Myrvoll er i dag pensjonist.

Bjørn ble i 2002 tildelt æresmedlemskap i Ski Historielag for sin innsats i laget.  Han har vært motoren for, og gjort mesteparten av det praktiske arbeidet, for innsamling av ca 7.000 fotos fra vår lokalhistorie.