Tilbake til album-oversikt

Sammenkomster

Bilder fra interne sammenkomster som komitemøter, juleavsluttninger etc dvs bilder som ikke er fra historiefaglige ting.