Medlemsmøte om det tyske angrepet mot Oslo og Ekstraordinært årsmøte

Medlemsmøte om det tyske angrepet mot Oslo og forsvaret av Oslofjorden april 1940 basert på den nye boken. Foredrag ved en av forfatterne av boken Tor Jørgen Melien.

I referatet fra siste årsmøte står det i punkt 6. Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteen har ikke lyktes med å finne ny styreleder. Etter invitasjon fra møteleder samlet årsmøtet seg om følgende: Valgkomiteen skal i samarbeide med styret jobbe videre med å fremskaffe en kandidat til vervet som styreleder, samt en ekstra kandidat til valgkomiteen. Når disse kandidatene er på plass blir det foretatt valg på et ekstraordinært årsmøte som blir lagt til et ordinært fremtidig medlemsmøte.

Trond Simarud har sagt seg villig til å tre inn som leder, en beslutning som styret enstemmig slutter opp om.

Detaljer

Dato onsdag 18. oktober 2023
Klokkeslett 19:0021:00
Kalender Åpen kalender

Sted

Navn Svingen kafé og aktivitetssenter
Adresse
Rådhussvingen 3
1400 Ski