Eiendommen som lå i Torgveien 3, ble skilt ut fra gården Sander Vestre høsten 1918 og Jacob Olsen Teigen ble eier av denne i 1920.
I oktober 1919 ble det byggemeldt oppføring av et tre easjers hus med en grunnflate på 86 kvm og to leiligheter samt et uthus på 48 kvm. Ved en auksjon i 1939 ble kolonialkjøpmann Hans Martin Hansen eier av Ranheim.

Etter at treskofabrikken A/S Træsko ble avviklet i 1920 og fabrikkbygningen som lå på tomta Svingen i Jernbaneveien brant ned året etter, startet en av eierne, Harald Hovind, opp på nytt med selskapet Ski Treskofabrikk A/S. Han etablerte også A/S Follo Mineralvannfabrikk og et skotøyutsalg i Skotøihuset som også Villa Ranheim ble kalt på den tiden.

Eiendommen ble etter hvert kun benyttet som bolig for familien Hansen helt frem til 1963. Vinteren 1963 overtar Asbjørn Ingeberg og våren samme året er Johan Oskar Opsand Rinde oppført som eier og besitter denne inntil den selges til Ski kommunen høsten 1979.

I 1954 forelå det planer om å oppføre en tre etasjers forretningsgård med en tilbaketrukket fjerde etasje på eiendommen, men dette ble aldri realisert. I 1964 ble bygningen kledd med datidens utvendige restaureringskledning, hvit eternitt.

Etter bruksendring i 1980 etablerte kommunen midlertidige lokaler for en fritidsklubb for ungdom.

I november 1985 gis det rivingstillatelse for bygningen, og den rives senere til fordel for en parkeringsplass på det Nedre Torg. I dag utgjør tomta en del av grunnen for byggetrinn to av Ski Storsenter.

Se mer: Kalender 2006.