Gården ble trolig ryddet i vikingtida. Gården var kirkegods i middelalderen, og var før reformasjonen delt mellom Kråkstad kirke og St. Hallvardskirken i Oslo. På 1700-tallet var Vevelstad tingsted. Rasmus Holmsen overtok gården etter sin far i 1787. Foss og Stallerud fulgte med overdragelsen. I 1801 lå det 7 husmannsplasser under Vevelstad. Holmsens sønnesønn solgte gården i 1872. Siden hadde gården forskjellige eiere til 1912 da Kråkstad kommune kjøpte flere skogeiendommer nord i bygda. I 1920 ble gården tatt i bruk som aldershjem. En støtteforening "Vevelstadklubben" arbeidet for hjemmet.

 

Foto fra 1908. Hovedbygningen var trolig fra midten av 1800-tallet og ble påtent i 1985. Sidebygningen ble revet i 1989. Her et foto av nyere dato.

 

Les mer: ØB 11.01.1997, 25.09.2000, 19.01.2001,
Kalender 2004 mai.