H. P. Bjørnstad og Refsum var de første kjøpmennene i Ski sentrum og etablerte seg først på vestsiden av jernbanen. Omkring 1996 flyttet Bjørnstad til andre siden av jernbanen og rett overfor jernbanegrinda. Der bygde han dragevillaen Vanaheim. 

Bjørnstad bygde et helt lite kompleks rundt Vanaheim. Blant annet et stabburlignende uthus, der Elise Brække senere åpnet manufaktur. I et stallignende uthus ble det senere plass til et skomakerverksted, H.P. Bjørnstads bakeri og kontor og lager for Ski Elverk. Senere startet Ski Elektriske forretning her. Familien bodde i andre etasje.

Bjørnstads forretning ble først overtatt av Låhne, senere av Hans.M. Hansen og i 1946 av Arne Ulmo. Han flyttet over til Fasaden da den sto ferdig i 60-årene.

Ski Apotek ble åpnet i 1907 i den sydlige delen av Vanaheim. Apoteket flyttet til gården Rutheim i 1933 og lokalet ble overtatt av frøken Agnes Andersen fra Holstad, som drev kafé og pensjonat der.

Stabburet ble ombygd til forretningslokaler i 1930 og her drev Elise Brække drev manufakturforretning i mange år.

I nærmere 70 år var Elise Brække et begrep i Ski. Hun var fra Tomter, men der var kundegrunnlaget for lite og hun flyttet virksomheten til Ski hvor hun giftet seg med tekstilselger Kåre Levin. 

Kåre Levin arbeidet med planer om et forretningsbygg i flere etasjer på tomten til Vanaheim som han hadde kjøpt i 1938. 
Vanaheim ble på folkemunne kalt Pålle (etter Pål Levin) og ble revet i 1983.

Se mer: Kalender 1994, 1996 og 2015.