Gårdsnavnet Ustvedt kommer av den gamle skriveformen Audulfstveit som betyr Audulfs rydning eller Audulfs gård. Når gården ble ryddet er ukjent, men en kan med sikkerhet si at det skjedde en gang i vikingtiden (800 – 1000 e. Kr.).Ustvedt Østre

I 1461 skjenket daværende eier hele Ustvedt til Halvardskirken i Oslo. Etter reformasjonen i 1537 ble gården krongods. Den forble krongods fram til 1668 da kongen kom i pengemangel, men den fortsatte som embetsgård til neste århundreskifte.

Etter en tvist om odel til Ustvedt på 1750-tallet mellom datter av første ekteskap og hennes stefar, ble gården delt i to. Daniel Thoresen fikk Ustvedt Østre, og han er stamfar til den slekten som nå i mer enn 250 år har sittet som eiere av gården. I dag (2008) er det Ingri Nalstad, som i sjuende generasjon eier Ustvedt Østre, over 250 år etter at hennes tipp-tipp-tipp oldefar Daniel ble eier av gården i 1747. 

Det toetasjes våningshuset på Ustvedt Østre ble reist i laftet tømmer på en halvannen meter tykk grunnmur i 1880. Det opprinnelige åpne utbygget med veranda i sveitserstil ble restaurert og innebygd i 1920-årene. Huset har en grunnflate på 200 kvm og er kledd utvendig med stående hvitmalt panel. Bildet tatt 1908.

Se mer: Kalender 2008.