Fotograf Nielsen drev fotoforretning her i en mannsalder. Han var en kunstnertype med alpelue og kappe og et svært fotoapparat på stativ. Det var en begivenhet når han kom på skolen for å ta klassebilder. Dessverre har vi ikke greid å spore opp noe av bildematerialet hans. Kan noen hjelpe oss med

 det? Fru Nielsen jobbet i forretningen i alle år. Hun ble dessuten kjent for sin fine lille have med de digre solsikkene og for sin iherdige innsats for Ski blindeforening. 

Se-Bra kiosk og fruktforretning overtok etter Nielsen før NSB rev huset for å gi plass til ny stasjonsbygning på slutten av 1980-tallet. Fargebildet viser Se-Bra kiosken i 1987. Foto Ivar Sæthre.

Se mer: Kalender 1988