Sveaborg ble oppført i 1920 av Ivar Hansen. Han var vognmann og hadde hestestall med høyloft på eiendommen. Kona var svensk og derfor fikk eiendommen navnet Sveaborg. Skomaker Hans Haugland og damefrisør frøken Krosby holdt til i huset i mange år. Kiosken TOTO holdt også til i Sveaborg.

I 1936 kjøpte Ole og Asbjørn Løkke eiendommen og oppførte i 1938 et forretningsbygg på søndre del av eiendommen som hadde fasade ut mot Torgveien.

I 1960 overtok eiendomsselskapet A/S Løkkegården eierrettighetene, og den gamle bebyggelsen mot Idrettsveien ble revet og erstattet med den nye bygningen Løkkegården.