Fjellmaleriene

Rett ved Sandbakken kan du i en loddrett fjellvegg se et malt portrett av Jesus i kjortel. Kunstneren var Helmut Alfred Rohloff (Rolov).

Les mer

Hagabua

I 1926 overtok Georg Haga en kiosk på en tomt han leide av Marianne Kleveland. Kiosken lå på høyere side av innkjøringen til Waldemarhøyveien.

Les mer

Huset i skogen

Dette eiendommelig byggverket kunne en støte på i Sinnerudskogen mellom Ski og Kråkstad. Her residerte gullsmed Gulbrandsen i mellomkrigstiden.

Les mer

Haakon i Kråkstad

I tiden 23. til 28. august 1937 ble det gjennomført en stor feltøvelse i traktene mellom østre og vestre linje av Østfoldbanen.

Les mer

Møllerbakken

Møllerbakken eller Møller'n som den ble kalt. Interessen for skisport, og særlig hoppsport, var liten på begynnelsen av 1900-tallet.

Les mer

Naturkatastrofen

Asgjerrudtjern ligger i Gaupesteinsmarka, godt plassert mellom Bjerkebekk og Strevopbråtan. Før 1975 var tjernet en flott badeplass som ble brukt av gårdene i nærheten.

Les mer

Radiostasjonen

Rradiostasjonen på Tallaksrud heter egentlig Telegrafverkets Mottager- og Målestasjon. Den ble flyttet fra Fornebu til Ski i 1939.

Les mer

Ski-meteoritten

Ski-meteoritten på 850 gram falt ned ved Dalsplass om kvelden 27. desember 1848. Norges første kjente funn av meteoritter.

Les mer

Ski Røde Kors Sykestue

Sykestuen var et kvinneforetagende, og det var om å gjøre å få en trygg fødestue med jordmor og legehjelp om nødvendig. De først 25 årene ble det født til sammen 1604 barn der.

Les mer

St. Hansbål

ØB skriver blant annet at St. Hanskvelden opprant med et veritabelt «kjempebål» i Ski kommuneskoger, nærmere bestemt på Sotåsen.

Les mer

Vaterlands dronning

Abelone Constance Kristensen ble født på Tukthuset, og var datter av ungkar Edvard Eriksen og tukthusfange nr. 68.

Les mer