Smaalensbanens østre linje ble åpnet for trafikk i 1882. Stoppestedet ble vedtatt opprettet i NSB 11.06.1907, og planarbeidet fullført 10.03.1908. I de første årene var det bare to tog - ett i hver retning - som stoppet ved Skotbu. De første betjentene var Gunhilda Baltzersen og Jørgen Nordheim. Ny bygning ble tatt i bruk 1923-27 med Hans Hedemann som betjent. Kretsens folk bidro med tømmer skåret lokalt, og avholdt basarer for å skaffe penger til stasjonsbygningen. Etter en innbringende Vel-basar i 1925 ble restgjelden på stasjonsbygningen betalt.

Skotbu stasjonFør Skotbu stasjon ble ubemannet ved rasjonalisering i NSB i 1968, hadde Leif Thoresen og Einar Mamelund vært betjenter. Skotbu postkontor holdt til i stasjonsbygningen fram til 1996, og en barnepark har vært drevet derfra. NSB overtok ansvaret for drift av bygningen fra 01.07.1997

Se mer: Kalender 1986 august, 1994 mai, 1998 april (Hedemann), ØB 18.06.1997 s14, 06.05.2000 s10 (stasjonen 1935).
Follominne 1999 s78-87 Fanget av fremtiden (Rallaren og miljøet omkring byggingen av Smaalensbanen) av Bi Five Magnus.
Follominne 1978 s15-23 Jernbanen gjennom Follo - et hundre år av Aage Lunde.