Ski-meteoritten på 850 gram falt ned ved Dalsplass om kvelden 27. desember 1848. Meteoritter er objekter fraSki-meteoritten verdensrommet som overlever passasjen gjennom atmosfæren og faller ned på jordoverflaten. Ole Brynoldsen Dahlsplass hadde hørt smellet og sett det veldige lyset på himmelhvelvingen. Et par dager senere fant han den lysegrå steinen og to spor i isen etter et par hopp den hadde gjort. Med dette har Ole gjort Norges første kjente funn av meteoritter. I dag ligger Skimeteoritten på Geologisk museum i Oslo og en eksakt kopi av meteoritten hang tidligere i taket på Ski storseter. Bildet viser Ski-meteoritten på geologisk museum.