Stasjonen ble innviet 1. januar 1879. Bygningen var tegnet av arkitekt Peter Andreas Blix, og ble vurdert til å være av første klasse. Stasjonen var bygget i sveitserstil med laftet tømmer og tungeskifer på taket. Det var toSki stasjon venterom: ett for 1. klasse og ett for 2.-3. klasse. I 3. etasje var det leilighet for stasjonsmesteren.

Ski hadde hatt poståpneri på gamle Kontra fra 1870. Det flyttet og åpnet på Ski stasjon samme dag som det første toget kom i 1879. I 1880 ble det bygd nytt vanntårn for å betjene damplokomotivene. Dette fikk vann fra en dam på Sander Vestre. Senere kom enda et tårn med vann fra Kapelldammen / Ellingsruddammen. Stillverket fra 1911 var tysk og var plassert i eget bygg på området. I 1942 ble stillverket modernisert og plassert i stasjonsbygningen. Bygningen hadde fra starten et tårn som ble fjernet i 1905. Overbygget mot perrongen ble revet i 1909. 

I 1905 var det sju togavganger hver vei til og fra Christiania. I 1891 jobbet 29 Ski-borgere ved Ski stasjon. En av disse var stasjonsmester og poståpner Johan Anton Nilsen som ledet stasjonen med fast hånd. Ved folketellingen i 1910 var det 26 ansatte på stasjonen, og på det meste 33 ansatte i alt. I 1926 var det 6 telegrafister på Ski stasjon, derav en kvinne, Sara Underland (kona til Helge på "Sprengstoffen"). I 1920 kom den velkjente kiosken ved stasjonen på plass. Restauranten på stasjonen gav i perioder gode inntekter, men den siste ble stengt i 1946. Omformerhuset på vestsiden av jernbanelinjen gav strøm til hele Østfoldbanen. Dreieskiva for å snu lokomotivene eksisterer fortsatt. Til Ski stasjonsområde hørte også to tjenestemannsboliger med plass til 8 familier. Ski gamle stasjon ble revet og et nytt bygg sto ferdig 1989.

Les en fyldig omtale av Ski stasjon i avhandlingen "Kom, så skaper vi et kulturminne!" av Bi Five Magnus.