Sykestuen, forgjengeren til Ski sykehus, ble innviet 1. april 1928, og den var finansiert av innsamlede midler. Ski Røde Kors kvinner hadde organisert 10-ørerulling, utlodninger og fester, og de hadde tigget penger slik at de kunne bygge opp et fond slik at de kunne kjøpe et hus. Den føreste bygningen som lå der sykehuset ligger i dag, var den ombygd villa Åser på 120 kvm. Den ble kjøpt for 120.000 kroner og det var 11 sengeplasser. Mye av lintøyet til sykehuset sydde kvinnene selv, og fra kong Haakon og dronning Mauds lasaretter fikk de lånt 10 senger med utstyr.

Ettersom det var et privat sykehus, måtte pasientene betale selv. Kostprisen var 4,50 kroner pr døgn. De gamle regnskapsbøkene for sykestuen er bevart, og der ser vi at vaskehjelpen tjente tre kroner dagen. Det var det samme som togreisen til Oslo kostet på den tiden. 

I 1938 fikk sykestuen et påbygg på 250 kvm og kapasiteten ble fordoblet. Sykestuen var et kvinneforetagende og det var om å gjøre å få en trygg fødestue med jordmor og legehjelp om nødvendig og de først 25 årene ble det født til sammen 1604 barn der. 

Tre ganger etter utvidelsen i 1938 har sykestuen fått tilbygg: Personalbygg, den gule tegelstensbygningen i 1962, nåværende hovedbygning i 1977 og nye kontorer i 1998.
Se mer: Kalender 1999.