Vi står i jordekanten ved Ramstad gård og betrakter en stein med en del runde groper i overflaten: skålgroper.

De er på en måte Skis helleristninger, da vi ikke har noen av dem som Østfold er så fullt av. Men skålgropene er også hugget eller slipt inn i fjell eller løse steinblokker og knyttes til jordbrukskulturen i bronsealderen

(1800-500 f.Kr.).Skålgropstein på Ramstad

Formen på gropene kan veksle mellom rund og oval og størrelsen mellom 3-4 cm og opp til 15 cm. Dybden kan være opp mot 6-7 cm. Skålgroperistninger er vanlig for Follo. I Ski er det funnet åtte lokaliseringer: fem langs Ski-raet og i raets sørhelling, en ved gården Lunder og to på Langhus (bl.a.denne). Oppegård har også funnet èn.

I Kråkstad er det ikke funnet noen – så langt. Kanskje de nye utgravingne kan avsløre noen? Vi kan også finne noen i andre deler av landet, helst på høyereliggende gårder og i seterstrøk som Valdres, Ottadalen og på Vestlandet. 

Men hva er de brukt til – hva var hensikten med dem? Det er tydelig at de hører til jordbrukskulturer, og at de har sammenheng med en fruktbarhetskult, knyttet til rituelle seremonier, og da brukt som offergroper. Andre har tolket dem som sol-symboler eller territoriegrenser.

 

Skautravern 2023 Ski historielag