Skålgroper er en slags helleristninger som er hugget eller slipt inn i fjell eller løse steinblokker og knyttes til jordbrukskulturen i bronsealderen (1800-500 f.Kr). Diameteren på gropene kan være fra noen få centimeter og opp til 15 cm. Dybden kan være opp mot 6-7 cm. Formen kan veksle mellom rund og oval. Skålgropene ligger i gamle jordbruksområder, særlig beiteområder med vid utsikt over landskapet.

Det er framsatt mange tolkninger om hva skålgropene skal symbolisere. Mange har vektlagt at gropene er knyttet til rituelle seremonier og brukt som offergroper for smør eller blod. Andre har tolket dem som sol-symboler, territoriegrenser eller noe i fruktbarhetssammenheng.Skålgropstein fra Myrer

Skålgropristninger er kulturminnet som er automatisk fredet.

På kultursenteret Waldemarhøy ligger en skålgropstein med ca 20 groper. Med godkjenning fra Oldsaksamlingen ble den flyttet dit i 1995 fra gården Myrer i Ski, se bilde.

Skålgropristninger er ganske vanlig for Follo, men i Kråkstad er det ikke funnet noen. I Ski er det funnet åtte steder med skålgropristninger:

  • Fem langs Skiraet og raets sørhelling ved Vestre Sander, Myrer, Nordre og Søndre Ski og Skiseng.
  • En ved gården Lunner.
  • To på Langhus ved gårdene Roås og Ramstad


Noen skålgropsteder

Skålgropstein ved Ramstad12 skålgroper ca 5 cm i diameter på stor stein syd for avtaket til Nære på Oppsandveien vest for Skiseng.

Skålgropstein 500 m vest nordvest for våningshuset på Oppsand lille.

44 skålgroper fra jernalder 260 m nord nordvest for Ramstad, ved Ramstadfaret, like ved skogstien, men lett å overse. Området har ellers flere gravhauger, se bilde.

28 skålgroper fra bronsealder 20 m nord for nordøstre-hjørnet av våningshuset på Lunder.

Nytt skålgropfunn
Høsten 2021 fant Mette Røstvær Foss  noe hun trodde var skålgroper. Hun kontaktet Viken fylkeskommune, og de konkluderte med at det var skålgroper. Gropene er i fjellet ikke langt fra de tre gravrøysene på Herusti. Se bilde.

Les mer om skålgroper i Follominne 2018 'Skålgroper. Om kultsteder og offerplasser i yngre steinalder og bronsealder i Ski kommune' av Lil Gustafson.