Navnet Sigtun er unikt som gårdsnavn. Sannsynligvis er navnet lånt fra det svenske bynavn Sigtuna. Sigtun betyr "seierstun" eller "lykketun".

Kasserer Holm Midsem i Kråkstad Sparebank arvet gården etter sin far i 1901. I årene 1910-1913 gjennomførte han en storstilet påbygning og restaurering av hovedbygningen. Det kom som et sjokk på folk i nærmiljøet daSigtun gård kasserer Holm Midsem ble dømt for underslag av betydelige beløp i banken. Sigtun gård ble i 1915 solgt som konkursbo til Anton Skjærsaker.

Da han døde i 1932, overtok broren Olai Bjerke gården. Han solgte den videre et par år senere til Torkild Nilsen. Nilsen drev i sin eierperiode Sigtun nærmest som Kråkstads storstue. Rommene ble leid ut som fest- og selskapslokaler. Det skortet på vedlikehold i disse årene. Under en brann i 1950 ble driftsbygningen totalskadet, og en ny ble oppført året etter.

Da Helga og Willy Jeksrud kjøpte Sigtun i 1953, var hovedbygningen i en svært dårlig forfatning. Nåværende eier er sønnen Kjell Jeksrud som overtok i 1980. Begge generasjoner har gjennomført et omfattende restaureringsarbeide på hovedbygningen. Gården ble lagt ut for salg i 2005 til en takst på 16.750.000 kr.

Les mer:
"50 hus i Follo" side 72 av Olav Skogseth,
ØB 14.06.1997