Sigdestad ble bygd i 1921 og tilhørte drosjeeier Reidar Ødegård. Nå er tomten en del av parkeringsplassen på Nedre torg/Torgveien. Bildet viser Gunvor Olausson foran Villa Sigdestad.