Posten ligger ved Q-hytta, et velbrukt og viktig minne fra siste verdenskrig. Det lille, enkle skuret spilte en viktig rolle vinteren 1944 - 1945. Motstandsbevegelsen vokste seg stadig sterkere gjennom krigsårene, og ut fra denne oppsto Milorg som en militær kamporganisasjon. I 1942 ble Norge delt inn i 23 Milorg-distrikter. Først i begynnelsen av 1943 kom Ski og omegn med i denne organiseringen og ble en del av D11. Det ble bygd opp en ordentlig organisasjon med Anton Huseby som områdesjef for gruppe 111.1 (som besto av Ski, Oppegård, Kråkstad, Enebakk, Spydeberg og Hobøl).Q-hytta

Et såkalt Q-lag ble opprettet etter distriktsordre av 2. november 1944 (der Q henspeiler på kamuflasje). Hensikten var å skape veløvde og sammensveisede avdelinger innenfor Milorg. Soldatene ble tatt ut av det sivile liv og lagt på skauen som heltidssoldater. Q-laget fikk satt opp den hytta vi står ved, en hytte på 12 kvadrat-meter. Den lå fullstendig i ville skauen, ikke en sti førte dit den gang og den var svært vanskelig å finne. Her bodde 12 mann gjennom hele vinteren 44–45. Det ble montert doble køyesenger i tre høyder langs den ene veggen der guttene kunne sove. Dagene besto av øvelser og trening, og siden flydroppene fra og med 1944 fant sted i Gaupesteinmarka, ble det Q-laget som tok seg av disse. Flyslippene skulle sørge for tilstrekkelig med våpen og utstyr til Milorgsoldater over hele landet. Det ble opprettet en luftbro fra England til Norge, i alt 1100 allierte fly deltok. Område 111.1 mottok sju vellykkede dropp i Gaupesteinmarka, ett på Breimåsan – som først ble valgt – og seinere seks på Orremåsan lenger inn i marka. Den var et langt sikrere droppsted og hadde dessuten en trygg lagerplass: «Helvete» i Svartbekken, like nord for måsan. Der kunne man henlegge våpen, ammunisjon og sprengstoff til viderefordeling og transport fant sted. Da krigen var slutt, hadde Q-laget tatt imot våpen og utstyr til 1000 mann, hjulpet to Linge-karer videre og båret utstyr til mange – også Oslogjengen med Gunnar Sønsteby i spissen.

Det er speiderne i 1. Ski som nå benytter Q-hytta. Den har vært restaurert flere ganger og blir tatt godt vare på.