Bindingsvann brevhus ble opprettet 15. juni 1937 med Ingeborg Gundersen som brevhusbestyrer gjennom en årrekke. Etter grenseforandringer i 1948 ble Bindingsvatn liggende i Ski kommune. Det ble lagt ned 1. august 1974.

Kråkstad poståpneri ble opprettet med virksomhet fra 15. juli 1870, og med to ganger ukentlig bipostrute til og fra Ås poståpneri. Den første poståpneren var kirkesanger Berg på gården Sjønhaug, og han hadde 10 speciedaler i året i lønn. Ved åpningen av østre linje på Smålensbanen i 1882 ble poståpneriet flyttet til stasjonen med stasjonsmester Carl Sommerchield som poståpner. I 1919 ble postkontoret flyttet fra jernbanestasjonen til kjøpmann Kristian Mørks gård. Frøken B Mørk overtok samtidig stillingen som postekspeditør.

Postkontoret på Kråkstad ble lagt ned 1. september 1997 etter 127 års virksomhet.

Langhus brevhus ble opprettet på Langhus jernbanestasjon 25. april 1924. Omgjort til poståpneri 10. juli 1930, og lagt ned 1. juni 1991. Samtidig overtok Vevelstad postkontor som det lokale postkontoret i området og overtok navnet Langhus med postnummer 1405.

Nordre Finstad poståpneri ble opprettet 1. august 1973. Endret 1. november 1987 navn til HEBEKK med postnummer 1406. Det ble lagt ned 1. april 1996.

Rausjø postkontor fra 1. januar 1912 til 1. april 1915.

Siggerud poståpneri ble opprettet 2. juli 1973 med postnummer 1404.

Ski poståpneri i Kraakstad prestegjeld, Ager og Folloug fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 18.6.1870 med virksomhet fra 15.7.1870 og med 2 ganger ukentlig bipostrute fra Ski og Kraakstad poståpnerier til Aas poståpneri. Poståpneriet ble fra 1.10.1919 omgjort til feltpostkontor og fra 1.8.1920 omgjort til postkontor A. Fra 30.3.1998 ble posttkontoret oppgradert til postsenter.  Den første poståpneren var gårdbrukeren Lars Anton Svendsen Endsjø.

Fra 1870 til 1878 hadde Kontra gård poståpneriet.
Fra 1878 til 1905 hadde Ski stasjon poståpneri med stasjonsmester Wilhelm Halvorsen som poståpner.
Fra 1905 til 1910 hadde villa Nygård poståpneriet.
Fra 1919 til 1923 hadde Arveseth poståpneriet.
Fra 1923 til 1959 hadde Postgården poståpneriet.
Fra 1959 hadde Sentrumsgården poståpneriet.
Fra 1976 overtok Posten også lokalene fra DnC.

Skotbu poståpneri ble opprettet ved jernbanestasjonen 1. april 1918 med landhandler Birger Witzøe som poståpner. Postkontoret på Skotbu ble lagt ned 1. april 1996.

Syverud underpostkontor ble opprettet 2. september 1974 på LO-skolen i Sørmarka med postnummer 1409. Det ble lagt ned 1. juli 1991.

Vevelstad postkontor ble opprettet 2. mai 1977 med postnummer 1405 Langhus. 1. november 1987 ble Vevelstad tildelt eget postnummer 1408. Ved nedleggelsen av Langhus postkontor på stasjonen 1. juni 1991 overtok Vevelstad postkontor navnet LANGHUS og postnummer 1405.

Postnummer
Innføring av postnummer skjedde i 1968. Følgende nr. har vært/er i bruk i Ski kommune frem til 2020:  

1400/1401 Ski
1406 Hebekk (1987-1996)
1402 Nordre Finstad
1840 Kråkstad (1968-1980)
1435 Kråkstad (1980-1997)
1408 Kråkstad fra ca 2000 med ombæring fra Ski
1845 Skotbu (1968-1980)
1836 Skotbu (1980-1996)
1409 Syverud (1974-1991)
1404 Siggerud
1405 Langhus
1408 Vevelstad (1987-1991)

Les mer i "Hilsen fra Follo" s208-217 av Birger Løvland.
ØB Artikkelserie om Postens historie i Ski 19.10.2002 s20-21, 26.10.2002 s22-23 og 02.11.2002 s22-23,
Follominne 2003 s86-102 Postens historie i Ski inntil 1930 av Haldorf Andersen.