Et stort myrområde strekker seg ut rundt oss; vi er på Orremåsan i  Gaupesteinmarka, i den delen som er  naturreservat. Som navnet antyder har stedet vært spillplass for orrfugl (og annen storfugl) i uminnelige tider. Mang en naturelsker har tilbragt netter her på spillplassen.

Myr står for en tredel av verdens karbonlager i jord og binder opp mer CO2 enn de slipper ut. I intakte myrer er vannstanden så høy at oksygen ikke trenger ned til torvlaget, og torven brytes ikke ned. Karbonet lagres der og slipper ikke ut. Myrrestaurering er tiltaket man benytter for å få norske myrer tilbake til det de opprinnelig var. For myrarealet i Norge er redusert med en tredel i løpet av de siste 80 år på grunn av grøfting, skogplanting, oppdyrking, torvuttak, veianlegg og utbygging.Orremåsan

Her på Orremåsan foregår nå restaurering av myr, bestemt av Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Oslo og Viken, i samarbeid med Statens naturoppsyn: Restaurering av myr i Gaupesteinmarka naturreservat. Tiltaket innebærer å tette igjen grøfter i drenerte myrer for å få vannstanden tilbake til opprinnelig tilstand. Dette vil føre til at myra igjen vil oppnå sin økologiske funksjon, slik at artsmangfoldet vil øke og karbonlagring, flomdemping og vannfiltrering forbedres.

Tiltaket finansieres av Miljødirektoratet og er en del av «Plan for restaurering av våtmark i Norge 2016 – 2020».

Så vi kan se positivt på arbeidet som er utført/utføres rundt på myra, og tenke på den gangen det var flydropp her under krigen, eller alle de gangene vi har opplevd orrhaneleik i tidlige morgentimer.

Under siste krigsvinter utspant det seg imidlertid et annet «spill» her. Norge ble i 1942 delt inn i 23 «Milorg»-distrikter. «D11» omfattet Østfold og Follo, og av snitt 111 dekket Follo, Tomter, Hobøl og Spydeberg. Unge Milorgsoldater dannet såkalte Q-lag, som fikk trening for spesielt farlige oppdrag mot slutten av krigen. I Gaupesteinmarka ble 12 mann stasjonert (for område 111,1) i den såkalte Q-hytta under ldelse av Oscar Mamen. De fikk bl.a. ansvar for å ta imot flydropp fra en nattlig luftbro fra England. Den hadde som formål å utstyre 30–40 000 mann med våpen og utstyr og instruere dem i bruken av disse. Norge var et vanskelig land å fly til. Område 111.1 mottok sju vellykkede dropp i Gaupesteinmarka. Fem fly fikk trøbbel underveis (av forskjellige årsaker) og måtte returnere, men ingen av flyene som var bestemt for vårt område gikk tapt.

Etter det første droppet på Breimåsan (nærmere Smerta og bebyggelsen), bestemte man at Orremåsan ved Høgesset egnet seg bedre. «Høgåsen» var kodeordet for Orremåsan. Her mottok man seks vellykkede dropp, og den 23.2.1945 mottok Q-gjengen i løpet av fem minutter 25 kontainere, 22 pakker og to Linge-karer på vei til Oslo!

Våpen og utstyr ble lagret i det dype gjelet rundt Svartbekken (Helvete), som renner ut nord for Orremåsan. Siden ble utstyret transportert/smuglet videre til sitt endelig mål.