Den første gården i Ski, opphavsgården, var Sander. Den lå med sentrum i det sentrale ra-området for Ski-morenen, i dag området fra Ski skole til Ski kirke. Området som hørte til opphavsgården, hadde meget stor utstrekning. Ved den senere deling i jernalderen fikk vi såkalte sentrumsgårder. Disse var også svært store i utstrekning. En regnet vel med at alt av omegnen som ble utnyttet, hørte gården til. Sentrumsgårdene (Sander, Oppsand og Hauger) ble i yngre jernalder igjen utsatt for oppdeling slik at vi fikk en inndeling av gårdsenheter mye slik vi kjenner dem i dag.

Opphavsgården i Kråkstad tror man lå i området omkring gårdene Bjastad og Tomter. På vestsiden av Kråkstadelva ble opphavsgården delt i de to sentrumsgårdene Kråkstad (Prestegården) og Oppsal. Sentrumsgårder ble også skilt ut på østsiden av Kråkstadelva: Rådim, Tronås, Midsem, Asper, Alfheim og Bjerke. Slik var situasjonen i Ski og Kråkstad ved utgangen av eldre jernalder, og på 500-tallet var omtrent all jord og utmarksressurser lagt inn under sentrumsgårder. Rundt år 1000 hadde Kråkstad 42 og Ski 39 gårdsenheter.