Nordre Hølet

Gnr. 69, Mellegård i Kråkstad hadde bare en husmannsplass, nemlig Nordre Hølet i Kråkstadmarka. (Sørmarka)

Vi står ved tuftene av denne plassen, alle minner er borte – bare rester av en mur og en trapp kan finnes i ugraset. Skogen er i ferd med å ta plassen tilbake.

Det var det store behovet for arbeidskraft i jordbruket som gjorde at menneskene kunne bygge/rydde husvære inne i skogen. Der fikk husmennene bo mot å arbeide på gården. De hadde gjerne en egen åkerlapp hvor de i ledige stunder dyrket mat til seg selv og familien.

Mange husmannsplasser fantes her i gamle Kråkstad kommune, over 300 er registrert, og Nordre Hølet hadde naboer på flere kanter, bl.a. Hjellsbråtan, Tyrigrava og Søndre Hølet rett i sør.

Det var ofte driftige folk som slo seg til her, det ble bl.a. dyrket mye poteter. Vi vet om en beboer (Nils Samuelsen) som for vel 100 år siden avlet 10 tønner poteter på den lille plassen. For å få solgt det han ikke brukte selv, måtte han bære potetene på ryggen 2 – 3 kilometer frem til bygdeveien. Ingen kunne kjøre til Hølet, i hvert fall ikke om sommeren.

Vi vet også at bygdeungdommen likte å ta søndagsturer til Hølet.


                     Skautravern 2023               Ski historielag