Møllerbakken eller Møller'n som den ble kalt. Interessen for skisport, og særlig hoppsport, var liten på begynnelsen av 1900-tallet. Riktignok ble det hoppet i småbakker men ikke organisert. I 1914/1915 klarte ildsjelen dyrlege Hansen med flere å skaffe en tomt på Tallaksrud gård ned mot Roåsbekken vis-a-vis Roåsmølla. Et stort dugnadsarbeid ble satt i gang og første hopprenn ble avholdt 15. februar 1915. Den 11. mars samme år ble skiklubben Skimt stiftet. En tragedie rammet hoppmiljøet i Ski. En utøver havnet i et tre på den andre siden av bekken. Han ble sittende i rullestol resten av livet. Brua over bekken ble straks fjernet. Ny bakkerekord på 25 meter i 1926 satt av Olaf Konningen fra Drøbak.

Rekorden ble slått i takt med utbygging og forbedringer av bakken. Etter forhøyelse av stillaset ble det hoppet 40 meter i 1940. Under andre verdenskrig ble mye ødelagt, men en enorm dugnadsinnsats fikk bakken opp til tidsmessig standard igjen. Et skikkelig stillas kom i 1955, flomlys i 1957, nytt fartsstillas i Lille-Møller’n i 1971 og videre store utbygginger i 1979 og 1989. Det ble arranger klubbrenn, kretsrenn og landsrenn så sant snøforholdene var bra. Det var fine arrangementer som Skimt kan være stolt av. Selv om det ble bevilget offentlige tilskudd av og til, var det dugnadsarbeidet som gjorde at alt fungerte.

Bakken var i stadig bruk, og på slutten av 1950-tallet ble det satt opp nytt stillas i stål. På midten av 70-tallet gjennomgikk bakken enda en fornyelse, men på 80-tallet uteble både snøen og interessen for bakken. Med et nødskrik gjennomførte Skimt jubileumsrennet i februar 1995.

Se mer: Kalender 2008.