Det var i 1919 det første toget stoppet på Langhus stasjon. Da Smaalensbanen mellom Christiania og Ski ble åpnet i 1879, fikk ikke Langhus stoppested. Langhusfolk måtte derfor til Oppegård eller Ski for å ta toget eller hente og sende pakker.

Langhus stasjon

I 1916 ble det tatt initiativ til å få opprettet stoppested på Langhus. I spissen for dette arbeidet ble det valgt en komite bestående av Jens Kverner på Roås, Olaf Ruud og Kristian Ramstad. Første avtale med Norges Statsbaner gikk ut på at komiteen skulle bekoste en 50 meter lang plattform kostnadsberegnet til kr 250,-og fri grunn til stoppested. Hilda Langhus avstod grunn mot at hun slapp kontantutlegg. I 1919 var plattformen ferdig, og det første toget kunne stoppe på Langhus. Imidlertid ønsket NSB at det også måtte bygges et ekspedisjonsbygg kalkulert til kr 1200,-, «hvilket beløp er forutsatt å være jernbanen uvedkommende». Med andre ord, langhusfolk skulle også betale ekspedisjonsbygget. Dyrtid gjorde at sluttbeløpet ble vesentlig høyere. Det ble hele kr 5294,40. Det var mange penger på den tiden når beløpet skulle utlignes på de om lag 25 familiene som da bodde på Langhus. Summen den enkelte skulle betale, ble tydeligvis satt i forhold til brukets størrelse. Det var mange som satt i trange kår. Dårlige avlinger over et par år gjorde at det ikke var helt enkelt å drive inn pengene. Den 24. november kunne komiteen sette sluttstrek for et ganske imponerende arbeid. Da hadde de fått reist ekspedisjonsbygget som lå på motsatt side av sporet i forhold til dagens stasjonsbygning. Tiltaket hadde skapt et sterkt samhold i bygda.

Mayhem

Senere var det ønske om å få oppført et godshus og privet. Lanhus Krets Velforening var villig til å bekoste dette mot at jernbanen skaffet materialer. I 1926 ble også velforeningens ønske om bedre togforbindelse imøtekommet av jernbanestyret. Neste oppgave for velforeningen var arbeidet for et dobbeltspor. Tross iherdig innsats og samarbeid med andre foreninger i området, skulle det ta ti år før dobbeltsporet kom til Langhus. Tidlig i femtiårene kom den nåværende stasjonsbygningen på plass.

I 1987 ble Langhus stasjon 'verdenskjent' da det legendariske Black Metal-bandet Mayhem malte logoen sin på leskuret på vestsiden av sporet. Det medførte at en mengde Black Metal-fan fra hele verden reiste til Langhus for å se og oppleve logoen.

Se mer: Kalender 1985 apr, Kalender 2009 nov