Kråkstad samfunnshus ble innviet i 22. oktober 1956 med fylkesmann Trygve Lie (FNs første generalsekretær) i spissen for mange innbudte gjester. Blant andre ordfører Hartvig Svendsen fra Ski, ordfører Brevig fra Vestby, residerende kapellan Hans Ihlen Nistad, banksjef Knut Christophersen fra Kråkstad & Ski Sparebank, som hadde ytt et lån på 250 000 kr. Fra Kråkstad stilte blant annet ordfører Johannes Bieltvedt, varaordfører Erling Nøkleby, Ottar Oppsand, kontorsjef Anton Klynderud og Kaspara Mørk.Kråkstad samfunnshus

Samfunnshuset er tegnet av arkitekt Mons Løvfall fra Mysen. Bygget er på nesten 1500 m2 og inneholder blant annet forsamlingssal med scenerom godkjent for riksteater, møterom, kommunestyresal, kontorlokaler, kjøkken og vaktmesterleilighet. I salen var det utstyr til å vise filmer etter det helt nye systemet Cinemascope. Dagen etter åpningen ble scenen innviet av Riksteateret med "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen. Utsmykningen av kommunestyrets sal er vakker, og det store, malte trerelieffet i vestibylen, av et bondebryllup utført av Dagfinn Werenskiold er helt spesielt og er en gave fra bygdefolket. Totale kostnader var 930 000 kr med inventar, film- og sceneutstyr, et løft for ei lita bygd med 1600 innbyggere.
Utsmykking

1. april 1964 gikk Samfunnshuset inn i felleskommunen uten gjeld eller heftelser, og ble i mange år benyttet som kommunestyrelokale og som representasjonshus blant annet for utenlandsbesøk for den nye Ski kommune, som også i dag har kontorlokaler i huset.

I 1982 foreslo Finn Thoresen fra Fremskrittspartiet å selge Kråkstad Samfunnshus til private for å spare 250 000 kr på kommunens driftsbudsjett. Dette forslaget vakte bestyrtelse i Kråkstad og blant brukerne av huset og ble aldri vedtatt!

I 1998 toppet misnøyen med utleie, drift og cateringvirksomheten på Kråkstad Samfunnshus seg. Leie- og arbeidsforhold ble avsluttet, og kommunen overtok det hele og fulle ansvar for samfunnshuset. De etterfølgende årene ble bygget modernisert og pusset opp med vesentlig bruk av lokal dugnad. På festmøtet 17. mai 2001 i Samfunnshuset mottok Pål og Mette Skrikerud stor heder på vegne av de mange som hadde deltatt på oppussingen.

Kråkstad Samfunnshus er et typisk samfunnshus fra 1950-tallet og er ifølge fylkeskultursjefen absolutt bevaringsverdig.

Se mer: ØB 22.10.56, 15.07.70, 19.02.98

Samfundsbygningen i SkiSamfundsbygningen i Ski lå på det som nå er øvre torg og hadde fasade mot Idrettsveien. På initiativ fra Ski Vel og en håndfull foreninger og lag ble Samfundsbygningen reist i 1921 for å skaffe stasjonsbyen et tidsmessig forsamlingshus. Folkets Hus var blitt bygget på Gamleveien tre år tidligere. I kjelleren innredet Sanitetsforeningen folkebad. I første etasje holdt Middelskolen til og en kort periode også Follo Landbruksskole. Ski folkeboksamling var det også plass til. I annen etasje var det forsamlingssal med scene og senere kino. Bygningen brant ned under en kinoforestilling på konfirmasjonssøndagen 3. oktober 1937. Heldigvis kom ingen til skade.
Se mer: Kalender 1995.