I tiden 23. til 28. august 1937 ble det gjennomført en stor feltøvelse i traktene mellom østre og vestre linje av Østfoldbanen. Dette var den første øvelsen i dette området siden 1916. I alt deltok det ca 4800 mann fordelt på infanteri, kavaleri, artilleri, ingeniør-tropper, fly og intendantursoldater. En rekke høyere offiserer var til stede også konge. kronprins og kommanderende general Laake.

Gården Store Holt ble brukt som hovedkvarter for kong Haakon og kronprins Olav. Her disponerte de storstua i de dagene øvelsen varte. De kongelige ankom gården ved 8-9 tiden om morgenen. Kråkstad stasjon ble benyttet under troppetransporten. 

Se mer: Kalender 1992.