Dette eiendommelig byggverket kunne en støte på i Sinnerudskogen mellom Ski og Kråkstad. Her residerte gullsmed Gulbrandsen i mellomkrigstiden. Huset er bygget av avlagte materialer, dører, kassebord og liknende.

Som menneske var Gulbrandsen meget orginal, men som skredder var han meget dyktig vitner gamle folk som har vært kunde hos ham. Han tok mål på kryss og tvers , men noterte aldri. Dressen satt perfekt på kunden.

Folk som våget seg ut i skogen for å se på huset, ble gjerne invitert opp på taket. Da svaiet huset så bare en fikk stå oppreist av gangen. Foto av Sigrun Karlsen ca 1938.