Tilbake til gårder

Gården ble utskilt fra den store sentrumsgården Oppsal en gang i yngre jernalder (600-800 e.Kr.), men gravminner og funn viser bosetting lenge før den tid.

I middelalderen ble fire gårder skilt ut fra Harestad. Det var Dyrerud, Hellerud, Sandbakken og Tronsrud. Dyrerud har fremdeles eget gårdsnummer. Hellerud ble lagt øde etter 1350. Sandbakken og Tronsrud gikk senere opp i Harestad, men gjenoppstod som egne bruk på 1800-tallet.

Av de 16-17 gårdene som var i drift på Kråkstad-raet før Svartedauden vinteren 1349-50, var bare seks i drift omkring 1500; - og Harestad var en av disse.

I 1938 ble gården overdratt til Sigurd Aamodt, gift med Signe Wenneberg. Deres eldste datter, Kari, giftet seg i 1956 med Johan Frogner på gården Frogner nordre i Kråkstad. I 1970 fikk Carl Aamodt fra Skiptvet kjøpt Johan og  Karis odelsgård Harestad. De drev gården fram til 1989. Johan overtok farsgården, og overdro Harestad til eldstesønnen, Knut. I dag er det altså 4.generasjon ved Knut Aamodt Frogner som er eier og bruker av gården Harestad.

Det halvannen etasjes våningshuset er reist i laftet tømmer og kledd med stående ytterpanel. Den eldste delen antas å være fra rundt år 1800.

Les mer:
ØB 27.10.01,
Kråkstad Bygdebok I av M Østlid,
Ski og Kråkstad I og II av Terje Schou