Vi står ved noen bygningsrester, her har det stått ei hytte. Det skal etter sigende være Hønse-Fredrik som har bodd her i ei hytte som var satt opp med materialer fra et revet uthus på en av gårdene i nærheten. Kanskje det var nettopp et hønsehus som ble Fredriks boplass, og som også ga ham navnet Hønse-Fredrik? Han kan selvsagt også ha holdt høner, det vet vi ikke noe om. Men Fredrik ble også kaldt Godte-Fredrik fordi han lagde knekk (datidens godteri) for salg. Hønse-Fredrik

Mange husker navnet Fredrik, men ingen husker hvordan han så ut. Han må ha levd på 1800-tallet, og det sies at han solgte godtevarene sine bl.a. til dem som var med og bygde den nye jernbanen (Østfoldbanen ferdig i 1879), men sikkert også til unger rundt på gårdene og plassene her oppe i grenda. 

Hvorfor bodde det så mange «eneboere», men også familier, her i randsonen til Gaupesteinmarka? Vi forstår at navnene forteller mye om den enkelte boplass (Nøden, Pina, Strevopp-bråtan, Kari-hytta osv.) Og mange navn endte på -bråtan eller -hytta. Det var klart «finere» å bo på bråtan enn hytta.

Noen ville nok bort fra «storsamfunnet» – andre måtte bare ta det de fikk, og for enkelte var det kort vei til arbeidsplassen i skogen med hogst og tømmerkjøring. Kanskje hadde det også noe med frihet å gjøre?