Tilbake til gårder

Gården ble trolig ryddet tidlig i yngre jernalder (500-600 e. Kr). Funn av jorbruksredskaper tyder på bosetting allerede for mer enn 4000 år siden. Gryteland ble for rundt 1500 år siden fradelt fra en opphavsgård som skal ha vært utgangspunkt for en betydelig del av gårdsbosettingen i Kråkstad.

Det gammelnorske navnet var Grytuland. Førsteleddet kommer av elvenavnet Gryta, avledet av grjot = grus.

Våningshuset antas å være fra slutten av 1600-tallet. Det ble bygd som toetasjes midtkammerbygning i laftet tømmer og med åpen svalgang. Senere er svalgangen blitt innebygd.

Les mer:
ØB 15.01.00,
Kråkstad Bygdebok I av M Østlid,
Ski og Kråkstad I og II av Terje Schou