Her ved våtmarksområdet i nordenden av Gjørjetjern var det travle tider den siste krigsvinteren, altså i overgangen 1944–1945. Orremåsan ligger i rett linje nord for oss, og det var der de 6 store flyslippene fra engelske fly fant sted. Dropplassen ble nøye valgt ut, etterat de erfarte at den første, Breimåsan lenger ned mot Smerta, viste seg å være uegnet. Den lå for nær til folk, og kunne bli lettere å avsløre. Men på Orremåsan lå det bedre tilGjørjetjernet rette, med Q-hytta i nærheten, med gjemmesteder og med muligheter for signalisering med lys til flyene. Av sikkerhetsmessige grunner, kom det bare ett fly om gangen. Hvert fly inneholdt 10–25 containere. Det kunne ofte være flere hundre meter mellom der første og siste container falt ned, og det var en stri tørn å samle sammen og gjemme det materiellet som ble sluppet. Den beste lagringsplassen ble «Helvete», et trangt gjel i området ved Svartbekken, like nord for Orremåsan. Det var strevsomt å samle slippene, slette alle spor, og gjøre alt klart for neste dropp. For det var jo ikke bare våpen og annet utstyr som falt ned, men containere, fallskjermer, snorer, innpakning osv. Og det var her Gjørjetjern kom til nytte. Her i myra/vannet kunne man bli kvitt alle disse andre tingene, for alle spor måtte fjernes! Det gikk bra, de ble ikke oppdaget. Men i ettertid – utover sommeren og høsten 1945 – var det noen unge kvinner i Ski som ble viet i brudekjoler av hvit fallskjermsilke. Det var ikke alt som havnet i Gjørjetjern. Foto: Vivi Rian Østlandets Blad.


Sommeren 2021 drev Knut Thorstensen og Bjørn Stenerud og fisket opp unike krigsminner fra gjørmebunnen i Gjørjetjern.
Se artikler i ØB:
Helvetes-teamet» driver magnetfiske. 
Voldsom interesse for turen til Helvete.